Diskuzní fórum

Výdělky ve fotobankách 2014

Výdělky ve fotobankách za rok 2014Přichází nedílná a nejvíce očekávaná součást mého fotobankového průzkumu - podrobný přehled výdělků v microstock fotobankách za rok 2014. Statistiky a srovnávání výdělků grafiků, fotografů, amatérů, profíků, fotobankových začátečníků i ostřílených fotobankéřů.

Letos jsem ze 163 respondentů vybral 135, ostatním chyběly údaje potřebné pro níže uváděné výpočty.

Tento článek se zabývá výhradně výdělky ve fotobankách. Pokud vás zajímají obecnější informace, jako například na které fotobanky je nejlepší nahrávat, jaké nástroje ostatní fotobankéři používají, kde se inspirují a spousta dalších statistik, podívejte se do souhrného článku, kde najdete i přehlednou infografiku. Navíc můžete srovnávat i s předchozími ročníky:

  1. Fotobankový průzkum za rok 2010 (detailní report výdělků)
  2. Fotobankový průzkum za rok 2011 (detailní report výdělků)
  3. Fotobankový průzkum za rok 2012 (detailní report výdělků)
  4. Fotobankový průzkum za rok 2013 (detailní report výdělků)

Pokud budete srovnávat výdělky v roce 2013 a 2014, možná vás překvapí rozdíl. Částečně za to může způsob počítání výdělků - loni jsem od výdělků odečítal náklady, takže výsledek byl nižší. Letos tomu tak již není, náklady jsem v následujících statistikách nebral v potaz. A pak hodně s výdělky zamával kurz dolaru, na to nesmíte zapomínat.

Graf všech výdělků

 

Graf všech výdělků ve fotobankách

 

Top 20 fotobankéřů

Oblíbený žebříček našich dvaceti nejlepších fotobankéřů:

 

1. 1 400 000 Kč
2. 1 175 000 Kč
3. 1 074 066 Kč
4. 1 000 000 Kč
5. 980 000 Kč
6. 750 000 Kč
7. 700 000 Kč
8. 637 653 Kč
9. 627 000 Kč
10. 551 000 Kč
11. 500 000 Kč
12. 442 244 Kč
13. 380 000 Kč
14. 350 000 Kč
15. 300 000 Kč
16. 280 000 Kč
17. 270 000 Kč
18. 270 000 Kč
19. 260 362 Kč
20. 260 000 Kč

Níže je srovnávací tabulka součtu výdělků TOP 20 fotobankéřů. 

2010 4 696 000 Kč
2011 7 033 000 Kč
2012 6 565 000 Kč
2013 8 404 000 Kč
2014 12 207 000 Kč

Myslím, že trend je poměrně jasný hodně pozitivní :)

Hodinové výdělky ve fotobankách

Nejprve se podívejme, kolik hodin týdně pracují fotobankéři:

Počet odpracovaných hodin za rok:

Průměr: 688 hodin/rok (cca 13 hodion týdně)
Medián: 468 hodin/rok (cca 9 hodin týdně)
Maximum: 2 860 hodin/rok (cca 55 hodin týdně)

Když se to zkombinuje s ročním výdělkem, zjistíme, jaké jsou výdělky na hodinu

Hodinové výdělky:

Průměr: 274 Kč/h
Medián: 114 Kč/h
Maximum: 6 885 Kč/h

Letos byly výdělky znatelně větší. Kontroloval jsem to několikrát, ale je to tak. Buď odpovídalo více ostřílených fotobankéřů, nebo nevím. Také za to může mnohem výhodnější kurz dolaru - vždy jsem to přepočítával na koruny podle jednotného daňového kurzu (který ovšem neodpovídá úplně situaci - přece jen příjmy z fotobank nejsou stejné po celý rok).

Pokud se  se zkombinuje velikost portfolia s celkvým výdělkem, zjistíme výdělečnost jednoho obrázku v portfoliu. Díky těmto hodnotám pak můžete snadno odhadnout, kolik budete vydělávat při určité velikosti portfolia (samozřejmě hodně záleží na kvalitě produkce, zaměření atd, ale pro jednoduchý odhad by to mohlo stačit).

Výdělek jednoho obrázku:

Průměr: 90 Kč/obrázek
Medián: 36 Kč/obrázek
Maximum: 1176 Kč/obrázek

Oproti loňsku i tyto výdělky značně vzrostly, ale celkem to odpovídá cifrám z roku 2012.

Měsíční výdělky

Na přání několika diskutujících z fotobankového fóra přidávám i měsíční výdělky (lidé spíše myslí v těchto číslech):

Průměrný měsíční výdělek je 11 144 Kč při průměrném portfoliu 1871 obrázků. U mediánu je měsíční výdělek 2 917 Kč s portfoliem 870 obrázků.

Srovnání výdělečnosti fotek a vektorů

Podle dat to vypadá, že prodej vektorů je výhodnější než prodej fotografií - hodinovka je podle mediánu dosti srovnatelná, ale výdělek za jeden vektor je skoro dvojnásobný oproti výdělku fotografie.

    Fotografie Vektory
Hodinová mzda Průměr 234 Kč/h 324 Kč/h
Medián 121 Kč/h 111 Kč/h
Maximum 2 260 Kč/h 6 885 Kč/h
Výdělek jednoho obrázku Průměr 71 Kč/fotografii 112 Kč/vektor
Medián 30 Kč/fotografii 57 Kč/vektor
Maximum 1 176 Kč/fotografii 612 Kč/vektor
Celkový výdělek Průměr 127 622 Kč/rok 142 322 Kč/rok
Medián 25 000 Kč/rok 50 000 Kč/rok
Maximum 1 400 000 Kč/rok 1 074 066 Kč/rok
Počet respondentů 71 63

 

Rozdíly mezi začátečníky a ostřílenými fotobankéři

Berte to hodně s rezervou, na to aby byla data trochu více prokazatelná bylo v jednotlivých skupinách málo respondentů., ale i přesto je trend docela zřejmý. 

    < 1 rok 1–2 roky 2–3 roky 3-4 roky 4-5 let >5 let
Hodinová
mzda
[Kč/h]
Prů­měr 76,- 72,- 471,- 133,- 282,- 556,-
Medián 3,- 47,- 150,- 133,- 210,- 346,-
Maximum 769,- 402,- 6885,-  250,- 897,- 2 291,-
Výdělek
jednoho­
obrázku
[Kč/obr]
Průměr 42,- 56,- 92,- 74,- 119,- 149,-
Medián 5,- 32,- 46,- 37,- 84,- 56,-
Maximum 396,- 338,- 612,- 361,- 538,- 1 176,-
Celkový
výdělek­
[Kč]
Průměr 9 883,- 38 445,- 145945,- 71 239,- 185 920,- 311 667,-
Medián 2 000,- 13 918,- 39 000,- 22 500,- 160 000,- 127 634,-
Maximum 80 000,- 220 000,- 1 074 066,- 350 000,- 700 000,- 1 400 000,-
Počet respondentů 11 40 23 18 13 30

Amatéři versus profesionálové

Srovnání nadšenců amatérů a profesionálních grafiků a fotografů (určení zda je respondent v oboru profík nebo amatér byla jedna z otázek, každý to ovšem posuzoval subjektivně):

    Amatéři Profesionálové
Hodinová
mzda
[Kč/h]
Prů­měr 143,- 509,-
Medián 57,- 233,-
Maximum 1 417,- 6 885,-
Výdělek
jednoho­
obrázku
[Kč/obr]
Průměr 56,- 151,-
Medián 30,- 68,-
Maximum 396,- 1 176,-
Celkový
výdělek­
[Kč]
Průměr 69 642,- 246 190,-
Medián 18 666,- 120 000,-
Maximum 980 000,- 1 400 000,-
Počet hodin práce
[h/týden]
Průměr 12 h/týden 15 h/týden
Medián 8 h/týden 10 h/týden
Maximum 55 h/týden 55 h/týden
Velikost portfolia
[h/týden]
Průměr 1 278 2 912
Medián 694 1 300
Maximum 12 000 37 568
Počet respondentů 86 49

Profesionálové se dostávají na několikanásobné výdělky oproti amatérům při obdobné pracovní době. Ale nezapomeňte, že srovnáváme nesrovnatelné - profesionálové mají lepší techniku, zkušenosti a mnohem větší portfolia oproti amatérům.

Závislost mezi výší výdělků a velikostí portfolia

Je jasné, že s velikostí portfolia rostou výdělky - nejvíce je to vidět na hodinové mzdě - je to logické, čím více obrázků máte, tím více jich prodáte. Zajímavé je, že pěkně roste i výdělek z jednoho obrázku - zde podle mě funguje lákání zákazníka na ostatní fotky a ilustrace z portfolia (zákazník narazí na jeden váš obrázek, proklikne se do portfolia a tam si vybere třeba další dvě tři díla).

    < 200 obr 201–500 obr 501–1000 obr >1000 obr
Hodinová
mzda
[Kč/h]
Prů­měr 74,- 199,- 165,- 412,-
Medián 33,- 96,- 48,- 192,-
Maximum 402,- 2 291,-  2 260,- 6 885,-
Výdělek
jednoho­
obrázku
[Kč/obr]
Průměr 51,- 74,- 112,- 96,-
Medián 27,- 33,- 33,- 53,-
Maximum 299,- 496,- 1 176,- 612,-
Celkový
výdělek­
[Kč]
Průměr 5 136,- 21 802,- 95 463,- 236 158,-
Medián 2 948,- 10 745,- 25 000,- 122 000,-
Maximum 20 900,- 119 130,- 1 175 000,- 1 400 000,-
Počet respondentů 15 28 31 61

Statistiky top dvacítky

Jak moc pracují a vydělávají ti nejlepší?

  Minimum Maximum Medián Průměr
Hodin / týden 3 hod 50 hod 20 hod 23 hod
Hodinová mzda 104 Kč/h 6 885 Kč/h 397 Kč/h 978 Kč/h
Výdělek jednoho obrázku 17 Kč/obr 1 176 Kč/obr 230 Kč/obr 286 Kč/obr
Celkové výdělky 260 000 Kč 1 400 000 Kč 525 500 Kč 610 366 Kč
Velikost portfolia 850 obr 37 568 obr 2 040 obr 5 991 obr

V TOP 20 bylo 10 fotografů a 10 grafiků - přesně  vyvážený poměr.

Na přání čtenářů přidávám další statistiku:

Kolik obrázků mesíčně přidávají ti nejlepší?

Top 20 fotobankéřů přidává do svého portfolia v průměru 97 nových obrázků za měsíc, medián je 42 a maximum 625. Oproti tomu celkový průměr je 51, medián 36, maximum stejné. Takže úspěšnost je také o množství a frekvenci nahrávání.

 

Pasivní versus aktivní přístup k tvorbě pro fotobanky

Využil jsem otázku ve fotobankovém dotazníku, ve které zjišťuji, zda autoři tvoří pro fotobanky aktivně (cíleně fotí/kreslí pro fotobanky) nebo pasivně (fotí to co je baví a moc nestudují, zda je to dobré téma pro fotobanky). Výsledek dopadl tak, jak asi všichni čekali - aktivní tvorba se mnohem více vyplácí.

    Spíše pasívně Půl napůl Spíše aktivně
Hodinová
mzda
[Kč/h]
Prů­měr 268,- 187,- 302,-
Medián 138,- 111,- 104,-
Maximum 2 291,- 897,- 6 885,-
Výdělek
jednoho­
obrázku
[Kč/obr]
Průměr 66,- 62,- 116,-
Medián 30,- 28,- 56,-
Maximum 496,- 538,- 1 176,-
Celkový
výdělek­
[Kč]
Průměr 77 673,- 85 170,- 170 459,-
Medián 12 000,- 26 450,- 52 000,-
Maximum 1 000 000,- 700 000,- 1 400 000,-
Počet respondentů 37 32 64

První výplata

Uvědomil jsem si, že asi trochu zbytečně zjišťuji u každého, kdy a za jakých podmínek měl první fotobankovou výplatu. Nikoho moc nezajímá, jak to bylo před pěti lety, mnohem důležitější a zajímavější je, jak je tomu právě teď. Takže tady je malý přehled první výplaty fotobankéřů, kteří prodávají na fotobankách méně než jeden rok:

  Počet měsíců Velikost portfolia
Minimum 1 97
Maximum 12 5
Medián 6 264
Průměr 5 245

Srovnání s předchozími ročníky

Protože je toto jubilejní pátý ročník, rozhodl jsem se, že udělám malé srovnání s předchozími lety:

    2010 2011 2012 2013 2014
Hodinová
mzda
[Kč/h]
Prů­měr 139,- 272,- 229,- 190,- 274,-
Medián 46,- 68,- 63,- 23,- 114,-
Maximum 2 308,- 11 212,- 2 846,- 3 141,- 6 885,-
Výdělek
jednoho­
obrázku
[Kč/obr]
Průměr 63,- 84,- 82,- 55,- 90,-
Medián 34,- 45,- 36,- 20,- 36,-
Maximum 591,- 800,- 887,- 748,- 1 176,-
Celkový
výdělek­
[Kč]
Průměr 62 309,- 69 769,- 84 097,- 78 716,- 133 114,-
Medián 13 080,- 12 000,- 19 725,- 6 478,- 35 000,-
Maximum 1 200 000,- 960 000,- 970 000,- 1 400 000,- 1 400 000,-
Počet hodin práce
[h/týden]
Průměr 12 h/týden 11 h/týden 10 h/týden 12 h/týden 13 h/týden
Medián 8 h/týden 5 h/týden 5 h/týden 9 h/týden 9 h/týden
Maximum 80 h/týden 60 h/týden 50 h/týden 45 h/týden 55 h/týden
Velikost portfolia
 
Průměr 860 1 089 1 071 1 408 1 621
Medián 399 302 480 500 700
Maximum 6 900 22 887 24 244 28 912 37 600
Počet respondentů 101 102 101 116 135
Kurz dolaru 19.2,- 17.6,- 19.5,- 19.6,- 20.9,-

Závěr

Doufám, že výsledky tohoto průzkumu budou pro vás inspirací a nakopnou vás k další tvorbě pro fotobanky. 

Pokud vás napadá ještě nějaký graf/statistika, která zde není, napište svůj nápad do komentářů - pokud to bude zajímavé, rád nový přehled přidám. Předem ale upozorňuji, že toto je anonymní průzkum, takže zde nebudu zobrazovat žádné statistiky, které by ohrozily anonymitu respondetnů.


Komentáře


Gravatar
27. březen 2015, 14:38 Mirek
Díky za pěkný rozbor. Mám k němu malou otázku: velikost portfolia, je braná jako velikost největšího portfolia na nějaké FB nebo je to součet online souborů ze všech FB. To je totiž celkem rozdíl. Pokud má někdo 26543 obrázků na DT a to samé na SS, tak si myslím, že velikost portfolia je 2x26543. Díky
 
Gravatar
27. březen 2015, 15:25 Petr Václavek
Otázka v průzkumu zněla takto:

Jaké je vaše největší portfolio (kolik nejvíce fotek prodáváte na jedné fotobance)

Takže jde o tu první verzi - největší portfolio na jedné fotobance.
 
Gravatar
3. duben 2015, 15:45 Michal Moravec
Já jsem se chtěl zaptat: ty výdělky jednoho obrázku, to je za rok?
 
Gravatar
3. duben 2015, 19:18 Petr Václavek
Michale, jsou to výdělky za rok.
 
Gravatar
30. duben 2015, 11:08 jaad
Šlo by alespoň u první tabulky, top 20 fotobankéřů, oddělit fotografy od grafiků? Ptám se čistě ze zájmu, jestli má největší úspěch grafika či fotografie mezi nimi, díky!
 
Gravatar
24. březen 2016, 19:31 marek
Super...po přečtení FV jsem se dostal na tehle web a super...
 

Přidej komentář
Pokud se chcete na něco zeptat, vyhledejte/zapište svůj dotaz na fotobankovém diskuzním fóru.

Prodej fotek a ilustrací

Diskuzní fórum

O fotobankách, focení i kreslení vektorů můžete diskutovat na fotobankovém diskusním fóru.

Nejlepší fotobanky

Seznam těch nejlepších fotobank, setříděn podle výše výdělků:

Shutterstock Shutterstock
Dreamstime Dreamstime
Fotolia Fotolia
iStockphoto iStockphoto
BigStock BigStock
123RF 123RF
Graphic Leftovers Graphic Leftovers
Depositphotos Depositphotos
Pond5 Pond5

Více informací →

Newsletter

Přihlašte se k odběru občasného newsletteru s přehledem dění kolem fotobank

Fotobanky na Facebooku

Spoustu drobnějších zpráv píšu jen na Facebook.