Diskuzní fórum

Výdělky ve fotobankách 2017

Po zveřejnění základních statistik je na řadě detailnější rozpitvání výdělků českých fotobankéřů v zahrničních microstock fotobankách. Nejinak tomu bude i letos.

Výdělky ve fotobankách za rok 2017Z původních 114 respondentů se tohoto rozpitvání mohlo zúčastnit jen 108, ostatním bohužel chyběly údaje potřebné pro níže uváděné výpočty.

Tento článek se zabývá výhradně výdělky ve fotobankách. Pokud vás zajímají obecnější informace, jako například na které fotobanky je nejlepší nahrávat, jaké nástroje ostatní fotobankéři používají, kde se inspirují a spousta dalších statistik, podívejte se do souhrného článku. Navíc můžete srovnávat i s předchozími ročníky:

  1. Fotobankový průzkum za rok 2010 (detailní report výdělků)
  2. Fotobankový průzkum za rok 2011 (detailní report výdělků)
  3. Fotobankový průzkum za rok 2012 (detailní report výdělků)
  4. Fotobankový průzkum za rok 2013 (detailní report výdělků)
  5. Fotobankový průzkum za rok 2014 (detailní report výdělků)
  6. Fotobankový průzkum za rok 2015 (detailní report výdělků)
  7. Fotobankový průzkum za rok 2016 (detailní report výdělků)

Graf všech výdělků

 

Graf všech výdělků ve fotobankách

 

Top 20 fotobankéřů

Oblíbený žebříček našich dvaceti nejlepších fotobankéřů:

1. 3 200 000 Kč
2 1 366 530 Kč
3. 1 221 641 Kč
4. 1 200 000 Kč
5. 1 159 000 Kč
6. 1 025 000 Kč
7. 986 000 Kč
8. 950 000 Kč
9. 702 637 Kč
10. 649 040 Kč
11. 623 118 Kč
12. 539 000 Kč
13. 520 000 Kč
14. 430 770 Kč
15. 417 240 Kč
16. 370 000 Kč
17. 360 000 Kč
18. 330 685 Kč
19. 315 480 Kč
20. 257 000 Kč

Srovnávací tabulka součtu výdělků TOP 20 fotobankéřů za uplynulé roky 

2010 4 696 000 Kč
2011 7 033 000 Kč
2012 6 565 000 Kč
2013 8 404 000 Kč
2014 12 207 000 Kč
2015 15 670 195 Kč
2016 15 892 545 Kč
2017 16 623 142 Kč

Trend je dobře viditelný a docela dobře charakterizuje aktuální dění...

Hodinové výdělky ve fotobankách

Nejprve se podívejme, kolik hodin týdně pracují fotobankéři:

Počet odpracovaných hodin za rok:

Průměr: 728 hodin/rok (cca 14 hodin týdně)
Medián: 458 hodin/rok (cca 9 hodin týdně)
Maximum: 5 200 hodin/rok (cca 100 hodin týdně)

Když se to zkombinuje s ročním výdělkem, zjistíme, jaké jsou výdělky na hodinu

Hodinové výdělky:

Průměr: 590 Kč/h
Medián: 75 Kč/h
Maximum: 23 077 Kč/h

Pokud se  se zkombinuje velikost portfolia s celkvým výdělkem, zjistíme výdělečnost jednoho obrázku v portfoliu. Díky těmto hodnotám pak můžete snadno odhadnout, kolik budete vydělávat při určité velikosti portfolia (samozřejmě hodně záleží na kvalitě produkce, zaměření atd, ale pro jednoduchý odhad by to mohlo stačit).

Výdělek jednoho obrázku:

Průměr: 72 Kč/obrázek
Medián: 15 Kč/obrázek
Maximum1 091 Kč/obrázek

Měsíční výdělky

Na přání několika diskutujících z fotobankového fóra přidávám i měsíční výdělky (lidé spíše myslí v těchto číslech):

Průměrný měsíční výdělek je 15 687 Kč při průměrném portfoliu 4 365 obrázků. U mediánu je měsíční výdělek 2 348 Kč s portfoliem 1 365 obrázků.

Srovnání výdělečnosti fotek a vektorů

Podle dat to vypadá, že prodej vektorů je výhodnější než prodej fotografií - hodinovka je podle mediánu dosti srovnatelná, ale výdělek za jeden vektor je mnohem větší než za fotografii. Jinými slovy, fotograf nemá problém nasekat hodně fotek, grafikovi naopak vytvoření ilustrace zabere dosti času, ale ve výsledku vydělá mnohem více.

    Fotografie Vektory
Hodinová mzda Průměr 640 Kč/h 518 Kč/h
Medián 68 Kč/h 157 Kč/h
Maximum 23 077 Kč/h 4 942 Kč/h
Výdělek jednoho obrázku Průměr 62 Kč/fotografii 87 Kč/vektor
Medián 13 Kč/fotografii 27 Kč/vektor
Maximum 1 091 Kč/fotografii 873 Kč/vektor
Celkový výdělek Průměr 183 635 Kč/rok 194 951 Kč/rok
Medián 14 000 Kč/rok 35 000 Kč/rok
Maximum 3 200 000 Kč/rok 1 221 641 Kč/rok
Počet respondentů 64 44


Rozdíly mezi začátečníky a ostřílenými fotobankéři

Berte to hodně s rezervou, na to aby byla data trochu více prokazatelná bylo v jednotlivých skupinách málo respondentů., ale i přesto je trend docela zřejmý. 

    < 2 roky 3-4 roky 5-6 let >6 let
Hodinová
mzda
[Kč/h]
Prů­měr 20,- 287,- 501,- 1 690,-
Medián 7,- 67,- 269,- 385,-
Maximum 224,- 2 199,- 3 076,- 23 077,-
Výdělek
jednoho­
obrázku
[Kč/obr]
Průměr 13,- 35,- 67,- 164,-
Medián 3,- 12,- 45,- 45,-
Maximum 134,- 141,- 308,- 1 091,-
Celkový
výdělek­
[Kč]
Průměr 6 983,- 82 460,- 271 181,- 478 247,-
Medián 2 875,- 9 250,- 90 000,- 220 000,-
Maximum 35 000,- 623 118,- 1 221 641,- 3 200 000,-
Počet respondentů 32 22 19 27


Závislost mezi výší výdělků a velikostí portfolia

Je jasné, že s velikostí portfolia rostou výdělky - nejvíce je to vidět na hodinové mzdě - je to logické, čím více obrázků máte, tím více jich prodáte. Zajímavé je, že pěkně roste i výdělek z jednoho obrázku - zde podle mě funguje lákání zákazníka na ostatní fotky a ilustrace z portfolia (zákazník narazí na jeden váš obrázek, proklikne se do portfolia a tam si vybere třeba další dvě tři díla).

    < 500 obr 500–1500 obr 1500–2500 obr >2500 obr
Hodinová
mzda
[Kč/h]
Prů­měr 242,- 1 065,- 618,- 418,-
Medián 14,- 20,- 119,- 202,-
Maximum 4 012,- 23 077,- 4 942,- 3 077,-
Výdělek
jednoho­
obrázku
[Kč/obr]
Průměr 68,- 87,- 51,- 73,-
Medián 10,- 7,- 16,- 25,-
Maximum 873,- 1 091,- 308,- 800,-
Celkový
výdělek­
[Kč]
Průměr 67 189,- 90 186,- 98 126,- 405 112,-
Medián 4 300,- 5 500,- 29 500,- 180 000,-
Maximum 1 025 000,- 1 200 000,- 539 000,- 3 200 000,-
Počet respondentů 25 30 18 35

Statistiky top dvacítky

Jak moc pracují a vydělávají ti nejlepší?

  Minimum Maximum Medián Průměr
Hodin / týden 1 hod 60 hod 17 hod 21 hod
Hodinová mzda 202 Kč/h 23 077 Kč/h 814 Kč/h 2 357 Kč/h
Výdělek jednoho obrázku 8 Kč/obr 1 091 Kč/obr 138 Kč/obr 275 Kč/obr
Celkové výdělky 257 000 Kč 3 200 000 Kč 636 079 Kč 831 157 Kč
Velikost portfolia 478 obr 155 000 obr 4 322 obr 14 775 obr

V TOP 20 bylo 10 fotografů a 10 grafiků - hodně  vyvážený poměr.

Na přání čtenářů přidávám další statistiku:

Kolik obrázků mesíčně přidávají ti nejlepší?

Top 20 fotobankéřů přidává do svého portfolia v průměru 419 nových obrázků za měsíc, medián je 75 a maximum 3833. Oproti tomu celkový průměr je 131, medián 35, maximum stejné. Takže úspěšnost je také hodně o množství a frekvenci nahrávání.

Srovnání s předchozími ročníky

Stejně jako loni, přináším na závěr malé srovnání s předchozími lety. Zdá se mi, že klesá výdělek na jeden obrázek (fotobanky jsou již značně přesycené a obrázků neustále přibývá), nicméně celkové výdělky mají stále ještě rostoucí tendenci

    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Hodinová
mzda
[Kč/h]
Pr­m 139,- 272,- 229,- 190,- 274,- 318,- 327 590,-
Med 46,- 68,- 63,- 23,- 114,- 119,- 95,- 75,-
Max 2 308,- 11 212,- 2 846,- 3 141,- 6 885,- 5 577,- 9 295,- 23 077,-
Výdělek
jednoho­
obrázku
[Kč/obr]
Prm 63,- 84,- 82,- 55,- 90,- 87,- 72 72,-
Med 34,- 45,- 36,- 20,- 36,- 31,- 23,- 15,-
Max 591,- 800,- 887,- 748,- 1 176,- 1 318,- 1 263,- 1 091,-
Celkový
výdělek­
[Kč]
Prm 62 309,- 69 769,- 84 097,- 78 716,- 133 114,- 179 851,- 175 669,- 188 245,-
Med 13 080,- 12 000,- 19 725,- 6 478,- 35 000,- 40 000,- 33 850,- 28 182,-
Max 1 200 000,- 960 000,- 970 000,- 1 400 000,- 1 400 000,- 1 650 000,- 2 750 000,- 3 200 000,-
Počet hodin práce
[h/týd]
Prm 12 h/týden 11 h/týden 10 h/týden 12 h/týden 13 h/týden 13 h/týden 12 h/týden 14 h/týden
Med 8 h/týden 5 h/týden 5 h/týden 9 h/týden 9 h/týden 8 h/týden 8 h/týden 9 h/týden
Max 80 h/týden 60 h/týden 50 h/týden 45 h/týden 55 h/týden 80 h/týden 50 h/týden 100 h/týden
Velikost portfolia
 
Prm 860 1 089 1 071 1 408 1 621 2 570 3 549 4 440
Med 399 302 480 500 700 1 200 1 275 1 450
Max 6 900 22 887 24 244 28 912 37 600 42 000 110 000 155 000

Počet
resp.

101 102 101 116 135 125 125 108
Kurz $ 19.2 Kč 17.6 Kč 19.5 Kč 19.6 Kč 20.9 Kč 24.7 Kč 24.5 Kč 23.2 Kč

Závěr

Doufám, že výsledky tohoto průzkumu budou pro vás inspirací a nakopnou vás k další tvorbě pro fotobanky. 

Pokud vás napadá ještě nějaký graf/statistika, která zde není, napište svůj nápad do komentářů - pokud to bude zajímavé, rád nový přehled přidám. Předem ale upozorňuji, že toto je anonymní průzkum, takže zde nebudu zobrazovat žádné statistiky, které by ohrozily anonymitu respondetnů.

A jak už bylo řečeno v úvodu, tento článek se zaměřuje hlavně na výdělky, pokud vás zajímá, na kterých fotobankách to teď nejvíce frčí, které naopak nestojí za to, jaké nástroje se používají a spousta dalších zajímavých informací z průzkumu, přečtěte si předchozí souhrnný článek s výsledky fotobankového průzkumu.


Komentáře


Gravatar
26. červen 2018, 09:10 Miroslav Liska
Percentuálny split zárobkov medzi agenturami by bol velmi zaujímavý. S údajmi viacerých rokov by bol zaujímavý trend ktoré agentúry ako rastú a ktoré naopak strácajú.
 
Gravatar
24. prosinec 2018, 22:40 Beraniste
Zdravím, onlinem se živím již poměrně dlouho, ale tohle mám stále zapsané v restech. Chtěl bych to zkusit, ale vůbec nevím kde začít. Nebyl by nějaký návod?
 
Gravatar
31. prosinec 2018, 14:01 Petr Václavek
 
Gravatar
20. březen 2022, 21:29 Henrieta
Dobrý den měla bych zájem prodávat své fotky
 

Přidej komentář
Pokud se chcete na něco zeptat, vyhledejte/zapište svůj dotaz na fotobankovém diskuzním fóru.

Prodej fotek a ilustrací

Diskuzní fórum

O fotobankách, focení i kreslení vektorů můžete diskutovat na fotobankovém diskusním fóru.

Nejlepší fotobanky

Seznam těch nejlepších fotobank, setříděn podle výše výdělků:

Shutterstock Shutterstock
Fotolia Adobe
iStockphoto iStockphoto
Depositphotos Depositphotos
123RF 123RF
Dreamstime Dreamstime
BigStock BigStock
Graphic Leftovers Graphic Leftovers
Pond5 Pond5

Více informací →

Fotobanky na Facebooku

Spoustu drobnějších zpráv píšu jen na Facebook.