Diskuzní fórum

Úprava zvuku videa aplikací Audacity

Audacity - návod na editaci zvuku, použití efektů, filtrů, generátorů a dalších nástrojů tohoto open source programuPři přípravě videí pro fotobanky je často zapotřebí úprava zvuku zvukovým editorem. U některých videí se sice bez zvuku obejdeme, ale jsou případy, kdy je zvuk nutností a nahrávku nám může znehodnotit hluk větru, šum či hudba na pozadí. Běžnému fotobankéři se zpravidla nevyplatí pořízení profesionálního nástroje, jakým je Adobe Audition. Proto se dnes podíváme na alternativu, open source program Audacity, verze 2.1.2. Je k dispozici pro Windows, Mac i Linux a je plně lokalizován do češtiny.

Obsah seriálu videa pro fotobanky

Export a import zvuku videa

Chcete-li upravit zvuk videa zvukovým editorem, je potřeba zvukovou stopu z videa nejdříve exportovat. Jedná-li se o formát AVI, lze k tomu použít program VirtualDub. Soubor videa AVI otevřete v menu "File" / "Open video file". Zvuk pro fotobanky se používá v nekomprimovaném tvaru, proto v menu "Audio" přepněte na "Full processing mode" a v podmenu "Compression" ponechte implicitní kompresi "No compression (PCM)". Zvukovou stopu uložíte do souboru přes menu "File" / "Save WAV".

Po úpravě zvuku je potřeba zvukovou stopu k videu opět připojit. Soubor videa AVI otevřete z menu "File" / "Open video file". Uložený zvukový soubor otevřete přes menu "Audio" / "Audio from other file". Zvuk již bude v nekomprimovaném PCM módu (tak bychom ho měli z editoru uložit) a tak by měl i zůstat, proto zvukovou i obrazovou stopu (menu "Audio" a "Video") přepněte do módu "Direct stream copy". Video uložíte volbou "File" / "Save as AVI". Budete-li chtít zvukový soubor smazat nebo ho přepsat novou verzí, musíte ho ve VirtualDub nejdříve zavřít - přepněte v menu "Audio" vstup na "No audio" nebo na "Stream 1". Nezapomeňte zdroj zvukové stopy přepnout i po načtení dalšího videa, jinak exportujete ten původně otevřený zvukový soubor.

Jinou alternativou, obzvláště nejedná-li se o AVI soubor, je program XMedia Recode. Video otevřete tlačítkem "Ot. Soubor". Na záložce "FORMÁT" vyberte Formát: WAV. Na záložce "ZVUKOVÁ STOPA" přepněte "Mód" na "Převést". "Kodek" vyberte "PCM signed 16-bit Little-Endian" a frekvenci a kanály nastavte shodně s formátem stopy (obvykle 48000 nebo 44100 Stereo). Tlačítky "Přidat" a "Převést" zvukovou stopu exportujete.

Pro přidání upravené zvukové stopy zpět k videu otevřete video tlačítkem "Ot. Soubor". Vyberte výstupní formát souboru videa (přípona) a nastavte parametry pro kompresi obrazové stopy (nebo ponechte "Kopírovat"). Přepněte se na záložku "ZVUKOVÁ STOPA". Tlačítkem "Import" otevřete importovací okno. Tlačítkem "Ot. Soubor" v okně otevřete upravený zvukový soubor. Soubor se objeví v seznamu okna. Kliknutím soubor vyberte a tlačítkem "ANO" okno uzavřete. Soubor se objeví jak v hlavním seznamu otevřených médií, tak v seznamu zdrojů zvukových stop. V pravém podokně "VÝSTUP" označte a smažte starou zvukovou stopu. Vyberte novou stopu v levém podokně a malým tlačítkem uprostřed se šipkou ji přeneste do pravého podokna. Mód zvuku nastavte na "Kopírovat" a video uložte tlačítky "Přidat" a "Převést"

Instalace Audacity

Program Audacity si stáhnete na adrese www.audacityteam.org. Stáhněte si současně i Lame MP3 encoder a FFmpeg kodek ze stránky lame.buanzo.org (exe instalátory), pro podporu formátů MP3 a dalších. Nainstalujte nejdříve oba kodeky, instalační cesty přitom ponechte implicitní, beze změny. Poté nainstalujte Audacity. Program si sám vyhledá nainstalované kodeky. Pokud ne, např. když cesty nebyly implicitní, vyžádá si při prvním použití nalistování složek s kodeky.

Česká lokalizace Audacity má bohužel chyby a nejasné překlady, proto může být pro někoho lepší používat anglickou verzi. Jazyk lze volit v "Úpravy" / "Nastavení" / "Rozhraní" / "Jazyk". Zde budeme uvádět české názvy voleb, pouze u efektů je uveden český i anglický název.

Ovládání Audacity

Zvukový soubor otevřete v menu "Soubor" / "Otevřít". Při otevření prvního nekomprimovaného souboru WAV se program zeptá, zda nekomprimované soubory zkopírovat do projektu, nebo číst z původního umístění. Audacity pracuje spíše s projekty než s jednotlivými zvukovými soubory. V projektu si uchovává nastavení kompilace více zvukových souborů. Při uložení projektu je možné data zvukových souborů nechat zkopírovat do složky projektu, čímž je umožněno projekt zaarchivovat nebo přenést jinam jako konzistentní celek obsahující veškerá potřebná data. Nebo projekt může jen odkazovat na původní zvukové soubory, data není nutné kopírovat, ale odstraníte-li výchozí zvukové soubory, projekt se stane nefunkční. Plánujete-li jen menší změny v souborech bez potřeby archivace, vystačíte si bez používání projektů a tedy bude stačit zvolit čtení souborů z původního umístění. Volbu samozřejmě můžete později změnit v nastavení. Komprimované zvuky se do projektu kopírují vždy. Další stopu přidáte do projektu volbou "Soubor" / "Nahrát". Provedené změny uložíte do projektu volbou "Soubor" / "Uložit projekt". Při uložení projektu se výchozí zvukové soubory nemění. Chcete-li uložit upravený zvukový soubor, použijte menu "Soubor" / "Uložit zvuk v jiném formátu"

Hlasitost se v programu vyjadřuje v decibelech (značka dB). Zvýšení úrovně o 6 dB znamená zvýšení hodnoty vzorku na dvojnásobek.

V okně Audacity vidíte při prvním spuštění několik základních panelů: 1. Menu, 2. Panel pohybu, 3. Panel nástrojů, 4. Měřicí panel hladiny nahrávání, 5. Měřicí panel hladiny přehrávání, 6. Panel směšování, 7. Panel úprav, 8. Panel přepisu, 9. Panel zařízení, 10. Časová osa, 11. Ovládací panel stopy, 12. Zvuková stopa, 13. Popisová stopa, 14. Panel výběru, 15. Stavový řádek

 1. Panel pohybu: řízení přehrávání a nahrávání. Start a stop přehrávání též klávesou Mezerník. Opakované přehrávání ve smyčce podržením Shift při stisku Přehrát, nebo z klávesnice Shift+Mezerník. Přehrátí s přeskočením označeného úseku podržením Ctrl při stisku Přehrát, nebo z klávesnice C. Podržením Shift s tlačítky Přeskočit se označí oblast po začátek nebo konec, z klávesnice Shift+Home/End. Podržením Shift s tlačítkem Nahrávat se nahrávka připojí na konec stopy, z klávesnice Shift+R.
 2. Panel nástrojů: Výběr (F1) - kliknutím označení počátku k přehrávání, tažením (nebo se Shift) označení úseku. Klávesa Esc během tažení přeruší výběr. Hranice úseku lze dodatečně posouvat uchopením a tažením. Obálka (F2) - řízení hlasitosti stopy. Tažením vnějšího bodu lze hlasitost jen snížit, tažením vnitřního bodu zvýšit i nad původní úroveň. Kreslení (F3) - umožňuje kreslení zvukové křivky, např. pro opravu lupanců. Lupa (F4) - levé tlačítko myši přiblíží, pravé oddálí. Tažení regionu zobrazí region (Esc přerušení). Posun (F5) posouvá vybrané zvukové stopy po časové ose. Vícenástrojový režim (F6) kombinuje všech pět nástrojů v závislosti na poloze myši.
 3. Měřicí panel hladiny nahrávání: úroveň signálu během nahrávání.
 4. Měřicí panel hladiny přehrávání: úroveň signálu během přehrávání.
 5. Panel směšování: řídí hlasitost nahrávání a přehrávání.
 6. Panel úprav: umožňuje vyjmout, kopírovat nebo vložit označený úsek zvukové stopy. Do zvukové stopy lze vkládat více úseků zvuku a s úseky volně posouvat. Tlačítko Oříznout ořízne stopu na označený úsek. Tlačítko Ztišit přemění vybraný úsek na ticho. Tlačítko Synchro zajistí synchronní úpravy označeného bloku ve všech stopách.
 7. Panel přepisu: slouží k přehrávání zvolenou rychlostí.
 8. Panel zařízení: vybírá systémová zařízení.
 9. Časová osa: obsahuje pravítko časové osy. Kliknutím se bude přehrávat od dané pozice. Tažením se přehraje označený úsek, se Shift opakovaně, s Ctrl s vyjmutím úseku. V menu vyvolaném pravým tlačítkem lze označený úsek uzamknout.
 10. Ovládací panel stopy: umožňuje volit zobrazení stopy, měnit hlasitost, vyvážení (se Shift v jemnějších krocích) a formát, rozdělovat nebo slučovat kanály. Doporučuji ponechat výchozí formát 32-bitů float, který zajistí zachování kvality zvuku i po více editačních úpravách a zvuk lze i v případě přebuzení normalizovat do platných mezí. Změnou frekvence můžete zvuk zpomalovat či zrychlovat. Ve vertikálním pruhu amplitudy lze měnit měřítko klikáním myší (levé zvětší, pravé zmenší), táhnutím vybrat region, kolečko myši posouvá pruh, kolečko s Ctrl mění měřítko, pravé tlačítko se Shift normalizuje na plný rozsah. Celou stopu lze vybrat kliknutím na panel stopy, mimo ovládací prvky.
 11. Zvuková stopa: kanály, nahoře levý kanál, dole pravý kanál. Přibližovat zobrazení stopy můžete kolečkem myši při současném držení Ctrl. Měřítko se mění se středem podle pozice kurzoru myši. Tedy, chcete-li si přiblížit některé místo, nastavte nad ně kurzor myši a přibližte s Ctrl+kolečko. Posouvat zobrazení stop horizontálně lze kolečkem myši při současném držení Shift. Označovat část stopy můžete v režimu Výběr (F1) tažením myší. Hranice úseku lze dodatečně posouvat uchopením a tažením. Při úpravách jsou oba kanály upravovány shodně (až na výjimky u některých efektů). Je-li potřeba kanály editovat samostatně, lze je rozdělit v menu stopy volbou "Rozdělit stereo stopu". Zpětné sloučení volbou "Vytvořit stereo stopu". Ve stopě může být vedle sebe několik samostatných částí (např. vložíte-li zvuk ze schránky za konec stopy, vytvoří se oddělený blok), jednotlivé části pak můžete posouvat v režimu Posun (F5). Sloučení částí stopy do jednoho celku lze v menu "Stopy" / "Spojit stopy". Některé efekty vyžadují označení části spektra signálu - v těchto případech je nutné v menu ovládacího panelu nejprve zapnout režim "Spektrogram" a v nastavení "Spectrogram Settings" povolit volbu "Enable Spectral Selection". Namísto křivky signálu se zobrazí spektrum signálu, kde vertikální osa představuje kmitočet (dole jsou nízké kmitočty a nahoře vysoké). Intenzita složek se zobrazí barvou, kde nejslabší úroveň je šedá, následuje modrá barva, červená, až nejvyšší úroveň má bílou barvu. Oblast spektra lze pak vybrat tažením obdélníku ve spektru stopy.
 12. Popisová stopa: slouží k popisování částí stop. Nový štítek se vytvoří označením úseku stopy, v menu "Stopy" / "Přidat štítek do výběru" a zapsáním textu, ukončení zadání s Enter. Přenést text přes schránku Windows do nového štítku je možné v menu "Úpravy" / "Vložit text do nového štítku".
 13. Panel výběru: obsahuje kmitočet projektu (používá se i pro export zvuku) a informace o časech výběru. Přepínač "Přichytávat" určuje, zda se ukazatel pozice bude přichytávat na přírustky podle zvoleného formátu času. Obvykle je praktičtější přichytávání vypnout, obzvláště chcete-li pracovat se zvukem při nejvyšším přiblížení.
 14. Stavový řádek: zobrazuje stav přehrávání, nápovědu a nejvyšší vzorkovací kmitočet použitý v projektu.

Obvyklé úpravy

Jedním z nejčastějších úkonů při úpravě videí je odstranění rušení na pozadí. Rušení mívá charakter hluku, praskání, šumu, ale rušením může být např. i nežádoucí hudba na pozadí. Mnoho rušení ve videích můžeme odstranit pomocí frekvenčních filtrů.

Odstranění hluku s nízkou frekvencí

Nejčastějším typem rušení jsou hluky na nízkých frekvencích - hluk větru v mikrofonu, hluk od dopravních prostředků (např. přelétající letadlo). Užitečné zvuky přitom často zůstávají ve vyšších frekvencích - zpěv ptáků, šum lesa. Hluky můžeme odstranit filtrem High Pass Filter, jen je potřeba si pohrát s optimálním nastavením, aby byly odstraněny hluky, ale užitečné zvuky zůstaly nepoškozené. V některých případech může být potřeba jemnější rozlišení hluků od popředí, v tom případě může být lepší volbou filtr Ekvalizace, u kterého je možné řídit frekvenční složky samostatně.

Odstranění brumů

Zvláštním případem rušení jsou brumy, což jsou úzkopásmová rušení určitou frekvencí. Tento typ rušení odstraníme úzkopásmovým filtrem Notch. Typicky rušení síťovým brumem se odstraní nastavením kmitočtu filtru na 50 Hz. Ovšem někdy je výrazné i rušení vyššími harmonickými síťového kmitočtu, obzvláště rušení kmitočtem 100 Hz, který vzniká při usměrňování síťového kmitočtu. Proto může být někdy potřeba odfiltrovat ještě kmitočty 100 Hz, 150 Hz atd. Brumové kmitočty mohou být rozpoznatelné analyzátorem Kreslit spektrum v režimu "Autokorelace".

Odstranění praskání a lupanců

Praskání a lupance odstraníme efektem Odstranění praskání. Efekt odstraňuje výrazné špičky ze zvuku, ovšem někdy je obtížné odstranit praskání bez poškození užitečného zvuku a tak může být potřeba opravovat jednotlivé lupance samostatně, efektem Opravit nebo efektem Crossfade Clips.

Odstranění šumu

Při další metodě potlačení rušení se využívá toho, že rušení mívá nižší hlasitost než hlasitost užitečného zvuku a že mívá konstantní spektrum. Typickým případem je šum na pozadí. V takovém případě můžeme využít efekt Zmenšení šumu. Při použití efektu nejdříve najdeme v nahrávce místo jen se samotným šumem, bez užitečného zvuku. Necháme efekt aby toto místo analyzoval. Poté můžeme efekt na zvuk aplikovat - z nahrávky se potlačí složky spektra s podobnou frekvencí a amplitudou, užitečný zvuk přitom zůstane nepoškozen. Je ovšem potřeba, abychom měli dostatečně čistý vzorek šumu bez zvuku a aby šum měl po celou dobu konstantní charakter.

Odstranění hudby na pozadí

Zřejmě nejobtížnějším úkolem je odstranění hudby na pozadí. Některé složky, jako bicí nástroje na nízkých kmitočtech, můžeme odstranit filtrem High Pass Filter. Při potlačení melodické části můžeme být úspěšní s filtrem Zmenšení šumu, protože tóny hudby mají často charakter úzkopásmových tónů a může tedy být možné je v tiché pasáži analyzovat a pak v nahrávce tyto složky potlačit.

Střih zvuku a plynulé napojení zvukových stop

Druhým nejčastějším úkonem je střih. U videí pro fotobanky zpravidla nevyžadujeme přesné zachování původního zvuku. Zvuk mívá charakter podbarvení pro zlepšení dojmu (což znamená zlepšení šance na prodej). Proto je u videí nadmíru užitečné nejen upravovat původní zvuk, ale vytvořit si rozsáhlou banku vlastních dobrých zvuků, které pak můžeme k videím mixovat a stříhat. Typickým případem je záběr na krajinku. Krásné poklidné video s pasoucími se krávami, které nám znehodnocuje zvuk nedaleké cirkulárky. V tom případě sáhneme do archivu, původní zvuk nahradíme zpěvem ptáků a bzučením včelek a idylický snímek je zachráněný.

Budeme-li mixovat zvuky z archivu, stane se často, že zvuk máme kratší než je délka videa. Zcela nesprávné by bylo prostě za jeden zvuk připojit jiný zvuk. Změna zvuku by byla skoková, tedy příliš výrazná a nápadná. Při takovém navazování zvuků musíme konce a začátky zvuků plynule do sebe prolnout. Nejjednodušším řešením bývá efekt Crossfade Clips. Zvuky se umístí za sebou na jednu stopu, označí se místo přechodu a zvuky se efektem do sebe prolnou. Tímto způsobem se může přechod obtížně řídit, obzvláště při mixování více zvuků. Větší kontrolu nad mixováním získáme umístěním zvuků do samostatných stop (různě vzájemně posunutých) a ošetření konců zvuků efekty Fade In a Fade Out, případně specializovaným efektem Crossfade Tracks.

Vytvoření zvukové smyčky

Změna rychlosti zvuku

Další potřebnou úpravou bývá změna rychlosti přehrávání zvuku. Audacity nabízí několik efektů pro změnu tempa a/nebo výšky tónu (Změnit tempo, Změnit výšku tónu, Změnit klouzavě tempo/výšku tónu, Paulstretch). Efekty pracují s převzorkováním zvuku na spektrum, s časovou deformací spektra a konverze zpět na signál. U takové metody je potřeba počítat s určitým snížením kvality signálu (konverze na spektrum se provádí v časovém okně a tak není možné zajistit přesné zachování zvuku). Proto, je-li to možné, používejte raději změnu rychlosti přehrávání zvukové stopy. V panelu stopy jen změňte hodnotu "Rate", čímž se bude zvuk přehrávat jinou rychlostí, aniž dochází k jakékoliv deformaci dat zvukové stopy. Stopu poté můžete převzorkovat na jiný vzorkovací kmitočet v menu "Stopy" / "Převzorkovat" nebo převzorkování ponechat až na export stopy do cílového formátu. Podobnou funkci dělá i efekt Změna tempa/výšky tónu, který současně zajistí i převzorkování na původní vzorkovací kmitočet.

Generátory

Generátory naleznete v menu "Vytvoření". Vygenerovaný úsek zvuku se vloží na pozici kurzoru (s odsunem zbytku zvuku), podobně jako když zvuk vložíte ze schránky. V oknech voleb generátorů naleznete volbu "Spravovat" / "Tovární přednastavení" / "Výchozí", kterou můžete vrátit nastavení generátorů na výchozí hodnoty, změníte-li nastavení více než zdrávo. Je-li třeba zadávat desetinná čísla, zadávají se v české lokalizaci s desetinnou čárkou a ne tečkou. Tlačítkem "Náhled" si přehrajete náhled generovaného zvuku.

České menu: Ticho, Tón, Tónový generátor, Tóny DTMF, Šum, Click Track, Pluck, Risset Drum

Anglické menu: Chirp, DTMF Tones, Noise, Silence, Tone, Click Track, Pluck, Risset Drum

 • Ticho (Silence): vygeneruje ticho zadané délky. Je-li potřeba přidat ticho na konec stopy (např. pro efekt Echo), přesuňte nejdříve kurzor na konec stopy klávesou End nebo tlačítkem "Přeskočit na konec".
 • Tón (Tone): vygeneruje tón zadané délky, amplitudy, frekvence a tvaru. Tvarem může být sinus, čtverec (obdélník), trojúhelník (pila s pozvolnou náběžnou hranou) a čtverec bez alias zkreslení (nesprávně přeložen jako "žádné vyhlazování", což má opačný význam). Frekvence může mít hodnotu od 1 Hz až do poloviny frekvence projektu (lze zadávat i desetinná čísla, s desetinou čárkou). Modulací obálky tónu lze vytvářet tóny hudebních nástrojů (modulace obálkou ADSR = Attack-Decay-Sustain-Release).
 • Tónový generátor (cvrlikání) (Chirp): vygeneruje tón podobně jako generátor Tón s tím rozdílem, že lze zadat počáteční a koncový kmitočet i hlasitost. Krátký opakovaný zvuk s klouzavým kmitočtem vytvoří dojem ptačího cvrlikání. Přepínač "Interpolace" vybírá průběh změny tónu. Při volbě "Lineární" se kmitočet mění úměrně s časem, což vytváří dojem pomalejší změny u vyšších kmitočtů než u nižších. Volbou "Logaritmický" se frekvence mění s časem logaritmicky, změna u vyšších i nižších kmitočtů zní stejně rychle.
 • Tóny DTMF (DTMF Tones): generuje tóny telefonních tlačítek. V poli Sekvence se zapíše text kódů tlačítek k vygenerování. Lze uvést číslice 09 (a jim odpovídající malá písmena az), hvězdičku *, mřížku # a speciální řídicí kódy A, B, C a D. Táhlem Poměr tónu a ticha lze nastavit poměr mezi tónem a oddělovací mezerou.
 • Šum (Noise): vygeneruje šum. Na následujícím obrázku jsou znázorněna spektra jednotlivých typů šumů. Bílý šum je šum s rovnoměrným spektrem přes celé frekvenční pásmo. U růžového šumu klesá amplituda složek se strmostí 3 dB na oktávu (tj. 10 dB na dekádu). Brownův šum (nazývaný též červený nebo hnědý šum) klesá se strmostí 6 dB na oktávu (tj. 20 dB na dekádu). Generátor šumu se používá například v hudbě k syntéze zvuku bicích nástrojů. Přelaďovanou pásmovou propustí můžeme vytvořit zvuk vánice.

 • Click Track: vygeneruje sekvenci pulsů, sloužící např. jako metronom. Volbou "Action choice" lze zvolit buď provedení akce nebo nápovědu. "Tempo" řídí rychlost v úderech za minutu. "Beats per measure" je počet taktů na dobu ke zvýraznění rytmu (obvykle 3 nebo 4). "Number of measure" je počet úderů na dobu (obvykle 16). "Optional click track duration" je délka stopy udaná buď v minutách a sekundách (čísla oddělená mezerou) nebo jen v sekundách. "Individual click duration" určuje šířku jednoho impulsu úderu. "Start time offset" je čas prvního úderu na stopě. "Click sound" určuje tvar zvuku úderu: "ping" je tón, "noise" šum a "click" ťuknutí. "Noise click resonance" je čistota rezonance tónu v úderu typu "noise". "MIDI pitch of strong click" je výška tónu úderu s přízvukem (akcent) podle definice MIDI, "MIDI pitch of weak click" je výška tónu úderu bez přízvuku.
 • Pluck: vygeneruje jeden tón drnknutí. "Pluck MIDI pitch" určuje výšku tónu (podle definice MIDI). "Fade-out type" je způsob tlumení zvuku: "abrupt" náhlý, "gradual" pozvolný. "Duration" nastaví délku tónu.
 • Risset Drum: vygeneruje úder Rissetova bubnu (Jean Claude Risset), založeného na pásmově filtrovaném šumu a enharmonickém tónu se silnou základní sinusovkou. Tímto způsobem můžeme generovat všechny běžné rytmické nástroje. "Frequency" určuje základní výšku tónu, vytvořeného ze silné sinusovky z klesající amplitudou. "Decay" je délka zvuku. "Center frequency of noise" je střední frekvence pásmového filtru, aplikovaného na šum. Šum přidává do zvuku drnčivý a chrastivý zvuk. "Width of noise band" je šířka pásma filtru modulujícího šum. "Amount of noise in mix" řídí poměrnou část šumu. S rostoucím podílem šumové složky přechází laděný buben na neladěný nástroj jako jsou činely, případně lze takto generovat různé výstřely, tlesknutí, dřívka a jiné rány. "Amplitude" je amplituda výsledného zvuku.

Efekty

Efekty naleznete v menu "Efekty". Slouží k úpravě vybrané části zvuku. Chcete-li upravovat levý a pravý kanál odděleně, rozdělte je volbou v menu stopy "Rozdělit stereo stopu", zpětné sloučení s "Vytvořit stereo stopu". V oknech voleb efektů naleznete volbu "Spravovat" / "Tovární přednastavení" / "Výchozí", kterou můžete vrátit nastavení efektů na výchozí hodnoty. Je-li třeba zadávat desetinná čísla, zadávají se v české lokalizaci s desetinnou čárkou a ne tečkou. Tlačítkem "Náhled" si můžete předem přehrát náhled úpravy. Pokud některý z efektů způsobí přebuzení úrovně zvuku a je-li zvolen mód "32 bit float", lze úrovně opravit efektem Normalizovat. Naposledy použitý efekt můžete znovu vyvolat zkratkou Ctrl+R.

Kromě vestavěných efektů je k Audacity na internetu k dispozici velké množství přídavných efektů, které do programu přidáte přes menu "Add/Remove plugins". Dokonce si můžete napsat vlastní plugin v programovacím jazyku Nyquist.

České menu: Automatické zeslabení, Dozvuk, Echo, Ekvalizace, Fade In (postupný náběh), Fade Out (do ztracena), Fázovač, Hloubky a výšky, Klasické filtry, Kompresor, Kvákadlo, Normalizovat, Obrátit fáze, Odstranění praskání, Opakovat, Opravit, Ořezat ticho, Paulstretch, Puštění pozpátku, Vyrovnání rozdílů, Výzva k zadání Nyquist, Zesílit, Zmenšení šumu, Změna tempa/výšky tónu, Změnit klouzavě tempo/výšku tónu, Změnit tempo, Změnit výšku tónu, Adjustable Fade, Clip Fix, Crossfade Clips, Crossfade Tracks, High Pass Filter, Limiter, Low Pass Filter, Notch Filter, SC4, Spectral edit multi tool, Spectral edit parametric EQ, Spectral edit shelves, Studio Fade Out, Tremolo, Vocal Reduction and Isolation, Vocal Remover, Vocoder, Zpoždění

Anglické menu: Amplify, Auto Duck, Bass and Treble, Change Pitch, Change Speed, Change Tempo, Classic Filters, Click Removal, Compressor, Echo, Equalization, Fade In, Fade Out, Invert, Leveller, Noise Reduction, Normalize, Nyquist Prompt, Paulstretch, Phaser, Repair, Repeat, Reverb, Reverse, Sliding Time Scale/Pitch Shift, Truncate Silence, Wahwah, Adjustable Fade, Clip Fix, Crossfade Clips, Crossfade Tracks, Delay, High Pass Filter, Limiter, Low Pass Filter, Notch Filter, SC4, Spectral edit multi tool, Spectral edit parametric EQ, Spectral edit shelves, Studio Fade Out, Tremolo, Vocal Reduction and Isolation, Vocal Remover, Vocoder

 • Automatické zeslabení (Auto Duck): řídí hlasitost podle jiné stopy, např. chcete-li snižovat hlasitost hudby při hlasových vstupech. Vyberte jednu nebo více stop, příp. oblast k zeslabení (např. hudba na pozadí). Pod vybrané stopy umístěte řídicí stopu (hlasový vstup), ale řídicí stopu nevybírejte. Za řídicí stopu se považuje první nevybraná stopa pod výběrem. "Míra zeslabení" určuje míru zeslabení vybraných stop (zeslabení hudby během mluvení). "Největší přestávka" je interval pro detekci přestávky v řeči (během které se hudba opět zesílí). Sestupná/náběžná hrana určuje rychlost snížení/zvýšení hlasitosti. Vnější/vnitřní část hrany se vztahuje k hranici detekce podmínky k útlumu - ztišení před začátkem nebo až v průběhu řeči. "Prahová hodnota" je hranice pro detekci signálu v řídicí stopě.
 • Dozvuk (Reverb): je generátor ozvěny. "Velikost prostoru" určuje rozměr simulované místnosti. "Předzpoždění" je předstih zvuku před ozvěnou a určuje srozumitelnost. "Odraz" je délka dozvuku ozvěny. "Tlumení" určuje měkkost povrchu stěn, vyšší frekvence ozvěny se tlumí rychleji. "Hluboký tón" je výraznost nízkých kmitočtů v ozvěně. "Vysoký tón" je výraznost vysokých kmitočtů v ozvěně. "Ostré zesílení" (Wet Gain) je hlasitost ozvěny. "Zkušební zesílení" (Dry Gain) je hlasitost výchozího zvuku. "Šířka sterea" je šířka rozptýlení ozvěny do stran. "Pouze ostré" (Wet Only) odstraní originální zvuk a ponechá jen ozvěnu. V menu "Spravovat" / "Tovární přednastavení" jsou k dispozici přednastavená uložení pro různé typy místností.
 • Echo: je zpoždění zvuku. Lze určit čas zpoždění a útlum echa. Generované echo často přesahuje konec vybraného zvuku, proto může být potřeba nejdříve přidat ticho na konec stopy a vybrat dostatečně velkou oblast stopy.
 • Ekvalizace (Equalization): je grafický ekvalizér, filtr řídící hlasitosti složek zvuku v závislosti na kmitočtu. Průběh filtru lze nastavovat buď grafiky pomocí křivky (úpravou řídicích bodů křivky - přidání bodu kliknutím na křivku, odebrání bodu tažením ven z okna), nebo pomocí táhel, přepnutím "EQ Type" na "Graphic". Přepínač "Lineární zobrazení" přepíná mezi lineárním a logaritmickým měřítkem kmitočtové osy. Přepínač "B-spline/Kosinová/Krychlová" volí způsob převodu táhel na křivku (pouze u typu Graphic). "Délka filtru" určuje počet zvukových vzorků na jeden krok. Vyšší počet vzorků zajistí přesnější sledování křivky průběhu, avšak může způsobovat zvonivý zvuk ve vysokých frekvencích (zvuk "zahvízdává"). "Vybrat křivku" vybere přednastavenou křivku z předvoleb. Křivky lze ukládat pomocí "Uložit/Spravovat křivky". "Rovný" vyrovná křivku (nic se nefiltruje). "Obrátit" invertuje křivku - tedy co se tlumilo, to se bude zesilovat. "Show grid lines" zobrazí mřížku.
 • Fade In (postupný náběh): je postupný lineární náběh hlasitosti zvuku. Označte úsek stopy a vyvolejte efekt (nemá okno, ihned se provede). Chcete-li označit úsek po začátek stopy, klikněte myší na místo, kde má náběh končit, a poté stisknutím Shift+Home označíte zvuk po začátek stopy.
 • Fade Out (do ztracena): je postupný lineární útlum hlasitosti zvuku. Označte úsek stopy a vyvolejte efekt (nemá okno, ihned se provede). Chcete-li označit úsek po konec stopy, klikněte myší na místo, kde má útlum začít, a poté stisknutím Shift+End označíte zvuk po konec stopy.
 • Fázovač (Phaser): fázově moduluje zvuk pomaloběžným oscilátorem (LFO). Kombinací s původním zvukem se vytváří sweep efekt. "Stupně" je počet stupňů filtrů na vyšších frekvencích. "Na zkoušku/Naostro" (Dry/Wet) je poměr mezi původním (0) a fázovaným (255) zvukem. Nejsilnější efekt je uprostřed (128). "Kmitočet LFO" je kmitočet modulačního oscilátoru. "Počáteční fáze" je fáze počátku běhu modulačního oscilátoru. Při hodnotě 0 začíná oscilátor na vysokých kmitočtech, při hodnotě 180 na nízkých kmitočtech. "Hloubka modulace" určuje, zda se modulace projeví více na nízkých (0) nebo vysokých (255) frekvencích. "Zpětná vazba" způsobí návrat modulovaného signálu zpět na vstup, buď v pozitivní nebo negativní polaritě. "Output gain" je úprava výstupní hlasitosti. Efekt podporuje přehrávání v reálném čase pomocí tlačítek "Začít s přehráváním", "Skočit zpět" a "Skočit vpřed". Stejně tak lze řídit přehrávání i na hlavním panelu (včetně opakování) nebo dodatečně vybrat jiný úsek ke zpracování, aniž je potřeba zavírat okno. Vypnutím "Povolit" si lze poslechnout zvuk v původním, nezměněném tvaru.
 • Hloubky a výšky (Bass and Treble): řídí basy, výšky a hlasitost zvuku, se středním útlumem na 250 Hz a 4000 Hz. Přepínač "Povolit měřič" (správný překlad "Povolit řízení úrovně", Enable level control) povolí, zda je možné řízení úrovně táhlem "Úroveň".
 • Klasické filtry (Classic Filters): klasické grafické spektrální filtry. Tento efekt není standardně zapnutý, musí se aktivovat v menu "Efekty" / "Add/Remove Plug-ins". Vertikální měřítko je v decibelech, horizontální měřítko je logaritmické v Hz. "Typ filtru" volí typ filtru: "Butterworth", "Chebyshev Type I" a "Chebyshev Type II". "Podtyp" vybere, zda se jedná o dolní nebo horní propust. "Pořadí" (Order) určuje řád filtru, který se projeví jako strmost křivky. "Bod zkrácení" (Cutoff) je hraniční zlomová frekvence ohybu křivky. "Rozvlnění pásma propustnosti" (Passband Ripple) určuje zvlnění křivky "Čebyševův filtr typ I". Vyšší hodnota znamená vyšší strmost a větší zvlnění křivky. "Nejmenší zeslabování pásma zastavení" (Minimum Stopband Attenuation) je útlum pásma útlumu za hraniční frekvencí křivky "Čebyševův filtr typ II".
 • Kompresor (Compressor): redukuje dynamický rozsah zvuku. Graf ukazuje převod mezi vstupní hlasitostí (vodorovná osa) a výstupní hlasitostí (svislá osa). "Prahová hodnota" je úroveň hlasitosti, od které se komprese začíná uplatňovat (část od zlomu křivky směrem doprava). "Nežádoucí hluk" je úroveň hladiny zvuku, která je považována za hluk a nebude kompresí zesilována. "Poměr" je účinnost komprese. Vyšší hodnota sníží rozdíly mezi tichými a hlasitými pasážemi. "Čas náběhu" je rychlost reakce na zvýšení hlasitosti nad prahovou hodnotu. "Čas uvolnění" je rychlost reakce na snížení hlasitosti pod prahovou hodnotu. Přepínač "Zvýšení na 0 dB" zajistí normalizaci zvuku po kompresi na plnou hlasitost. Přepínač "Zohlednit při kompresi krátké vrcholy" (správný překlad "Komprese založená na vrcholech", Compress based on Peaks) ve vypnutém stavu komprimuje dolů, tedy snižuje hlasitost silných pasáží směrem ke střední hodnotě. V zapnutém stavu komprimuje nahoru, zvyšuje hlasitost tichých pasáží směrem k vrcholovým hodnotám.
 • Kvákadlo (Wahwah): modulace pásmovým filtrem řízeným rozmítacím pomaloběžným oscilátorem (LFO). "Kmitočet LFO" je kmitočet modulačního oscilátoru. "Počáteční fáze" je fáze počátku běhu modulačního oscilátoru. Při hodnotě 0 začíná oscilátor na vysokých kmitočtech, při hodnotě 180 na nízkých kmitočtech. "Hloubka" řídí rozsah rozmítání pásmového filtru. Čím větší hodnota, tím více filtr kolísá mezi nízkými a vysokými kmitočty. "Rezonance" řídí kvalitu (strmost) pásmového filtru. Čím vyšší hodnota, tím je šířka pásma filtru užší. "Posun kvákacího kmitočtu" určuje základní kmitočet pásmového filtru. "Output gain" je úprava výstupní hlasitosti. Efekt podporuje přehrávání v reálném čase pomocí tlačítek "Začít s přehráváním", "Skočit zpět" a "Skočit vpřed". Stejně tak lze řídit přehrávání i na hlavním panelu (včetně opakování) nebo dodatečně vybrat jiný úsek ke zpracování, aniž je potřeba zavírat okno. Vypnutím "Povolit" si lze poslechnout zvuk v původním, nezměněném tvaru.
 • Normalizovat (Normalize): upraví hlasitost stopy podle mezivrcholové amplitudy. Přepínač "Odstranit stejnosměrnou složku" vyhledá střední hodnotu signálu a odečte ji od všech vzorků. Volba "Normalizovat největší rozkmit" upraví hlasitost tak, aby největší amplituda vrcholů dosahovala zvolené úrovně. Lze zadat pouze negativní číslo nebo 0. Je takto možné opravit i přebuzení způsobené aplikací některého z efektů, ovšem pouze v případě módu "32 bit float". Přepínač "Stereokanály normalizovat nezávisle" při zapnutí normalizuje každý kanál odděleně. Ve vypnutém stavu se úroveň kanálů změní stejně, podle hlasitějšího kanálu.
 • Obrátit fáze (Invert): invertuje polaritu stopy, tedy změní znaménko hodnot vzorků. Efekt nemá okno, ihned se provede. Lze využít např. k vyloučení zpěvu z hudby - převrácením polarity jednoho z kanálů a sloučením kanálů se odečtou signály, což způsobí potlačení signálu ve středu stereobáze.
 • Odstranění praskání (Click Removal): odstraňuje praskání a lupance, např. ze staré nahrávky z LP desky. "Práh" nastavuje citlivost. Příliš nízká hodnota odstraní i slabé zvuky a může poškodit nahrávku. Příliš vysoká hodnota odstraňuje jen silné lupance a slabší může ponechat. Největší šířka špičky nastavuje maximální šířku impulsu, která je ještě považována za lupanec. Příliš velká hodnota způsobí, že bude odstraňován i užitečný zvuk, příliš nízká hodnota může ponechat některé výrazné lupance. Pro lepší názornost vlivu nastavení si najděte místo s praskáním, zvětšete si ho až na úroveň křivek a vyzkoušejte si nastavení. Efekt lze aplikovat na úsek o minimální délce 4096 vzorků.
 • Opakovat (Repeat): zopakuje vybranou část stopy. Označený úsek se zopakuje v počtu podle zadání, vloží se za konec úseku a výběr se rozšíří o opakované úseky. Tedy, označíte-li 1 sekundu nahrávky a zadáte-li počet 1, budete mít po provedení označeny 2 sekundy s 2x opakovaným úsekem. Při označení úseku dbejte na to, aby začátek a konec na sebe plynule navazovaly (průchod nulou), tak jak bylo popsáno v sekci Obvyklé úpravy. Zahrnuje-li označený úsek pravý okraj stopy (konec), přidají se opakované úseky odděleně, tj. lze s nimi posouvat nástrojem Posun (F5).
 • Opravit (Repair): opraví krátký úsek stopy (max. 128 vzorků, aplikuje se tedy při největším zvětšení a vypnutém přichytávání). Nemá dialogové okno. Lze jím opravit lupanec, přebuzení nebo krátký výpadek zvuku. Efekt analyzuje okolí výběru a poté se snaží rekonstruovat chybné místo interpolací okolního zvuku. Opravujete-li přebuzení, snižte nejdříve hlasitost stopy, aby efekt měl prostor k rekonstrukci. Při označení úseku je vhodné přepnout panel výběru na režim "hh:mm:ss + samples", aby bylo vidět délku výběru v počtu vzorků.
 • Ořezat ticho (Truncate Silence): odstraní pasáže s nízkou hlasitostí. "Úroveň" je úroveň, pod kterou bude zvuk považován za ticho. "Doba trvání" je minimální délka, kdy nalezený úsek bude považován za ticho. Redukce ticha může být provedena buď metodou "Ořezat zjištěné ticho", kdy se ticho zkrátí na čas zadaný ve volbě "Ořezat na", nebo metodou "Zkrátit přebytečné ticho", kdy se ticho zkrátí poměrně v procentech podle parametru "Zkrátit na". Poměrné zkrácení ticha se týká přesahu nad detekovanou dobu "Doba trvání", nikoliv celého úseku ticha.
 • Paulstretch: je extrémní zpomalení zvuku se zachováním výšky tónu. "Faktor protažení" je násobek, kolikrát bude zvuk prodloužen. "Časové rozlišení" je velikost časového okna, ve kterém bude prováděna analýza kmitočtového spektra (nemůže být delší než je délka výběru). Při malém časovém rozlišení je zachována srozumitelnost řeči, zvuk může působit roztřeseně, jsou zachovány krátké zvuky. Při dlouhém rozlišení se spektrum složek rozmělní, zvuk působí rovnoměrně, ale bez rozpoznání detailů. Dlouhé rozlišení může být využito k vytváření efektů "rozmazáním" zvuku nebo hudby, použitelné jako zvuková textura, a to i při faktoru protažení 1. Zde malá ukázka, 1 sekunda původní nahrávky následovaná protažením na 10 sekund.
 • Puštění pozpátku (Reverse): obrátí vybraný úsek pozpátku. Efekt nemá okno, provede se ihned. Pro zajímavost, příklad využití efektu "reverze" a "zrychlení" ve filmech - strašidelná píseň klauna z filmu "La Casa 3 Ghosthouse", nejdříve filmová verze a pak otočením a zpomalením převedeno na výchozí tvar (použitá slova "Having buried").
 • Vyrovnání rozdílů (Leveller): redukce dynamického rozsahu zvuku. Na rozdíl od efektu "Kompresor" nepracuje s časovým zpožděním, ale s převodní křivkou úrovní, což má za následek vznik zkreslení. "Stupeň vyrovnání" je síla komprese. "Práh šumu" je max. hranice úrovní, které ještě nebudou korigovány.
 • Výzva k zadání Nyquist (Nyquist Prompt): je okno k zadávání kódu pluginů ve skriptovacím jazyku Nyquist. Podrobný popis Nyquist je k dispozici zde: Nyquist Plug-ins Reference.
 • Zesílit (Amplify): změna hlasitosti. Kanály, ale i označené stopy, jsou zesíleny všechny stejnou měrou, s detekcí nejvyššího vrcholu nejhlasitějšího kanálu či stopy. "Zesílení" určuje změnu hlasitosti zvuku v decibelech. Jinou alternativou je zadání nové vrcholové hodnoty volbou "Nový špičkový rozkmit". Je-li zaškrtnut přepínač "Povolit přebuzení", je možné zvýšit hlasitost i nad kladnou úroveň špičkového rozkmitu, tudíž některá místa zvuku budou přebuzena. Při prvním spuštění je hodnota zesílení přednastavena tak, aby nejvyšší špička byla na úrovni 0 dB (tedy hlasitost se normalizuje na 100%).
 • Zmenšení šumu (Noise Reduction): je šumový filtr, k odstranění nežádoucích šumů a jiných konstantních rušení. Jeho funkce spočívá v analýze spektra rušení a k odfiltrování kmitočtů s podobnými úrovněmi. Nelze použít na samostatné lupance, praskání nebo proměnlivá rušení. Výjimečně může být účinný i k potlačení slabé hudby na pozadí. Použití šumového filtru spočívá ve dvou krocích. Nejdříve ve zvuku vyhledejte místo, kde je slyšet jenom rušení, ale ne užitečný zvuk. Místo by mělo být dlouhé alespoň 2048 vzorků (tj. asi 50 ms), ale čím delší úsek, tím lépe. Místo označte, otevřete okno redukce šumu a zvolte "Získat profil šumu". Filtr analyzuje označený šumový signál a uchová si profil šumu. Pokud se ve zvuku vyskytují rušení více typů na více místech, analyzujte a redukuje každý typ rušení samostatně. Druhým krokem bude redukce šumu. Označte zvuk, který má být filtrován, znovu otevřete okno šumového filtru a filtr aplikujte. "Zmenšení šumu" je míra potlačení šumu. Zvolíte-li příliš silné potlačení, bude sice šum redukován účinněji, ale současně může být poškozen i užitečný signál - např. mohou vzniknout rušivé hvizdy. "Citlivost" řídí hranici pro rozlišení šumu od užitečného signálu. Příliš nízká citlivost může ponechat šum nepotlačený. Příliš vysoká citlivost může potlačit i užitečné složky signálu - projeví se např. ztrátou výšek v tichých pasážích. "Vyhlazení kmitočtu (pásma)" rozprostře redukci šumu i do sousedních pásem kmitočtů (redukce bude méně přesná). To může způsobit potlačení části složek užitečného signálu, avšak je tak možné zabránit vzniku rušivých artefaktů, zvuk bude vypadat čistěji. Přepínač "Šum" volí, zda bude potlačen šum a ponechán užitečný signál (volba "Zmenšit"), nebo naopak ponechán šum a potlačen užitečný signál (volba "Zbytek").
 • Změna tempa/výšky tónu (Change Speed): mění rychlost zvuku, čímž ovlivní jak výšku tónu, tak tempo a délku zvuku. U celé stopy se podobného efektu dosáhne změnou vzorkovacího kmitočtu (Rate) a převzorkováním zpět na původní kmitočet (Stopy/Převzorkovat). Změnu rychlosti lze zadat buď volbou "Násobič rychlosti" nebo volbou "Změna v procentech". Jsou k dispozici i volby přednastavené změny rychlosti pro gramofonové desky.
 • Změnit klouzavě tempo/výšku tónu (Sliding Time Scale/Pitch Shift): mění plynule tempo a/nebo výšku tónu, se zadáním počáteční a koncové hodnoty. "Tempo na začátku/konci" určuje změnu počátečního/koncového tempa v procentech. "Výška tónu na začátku/konci" určuje změnu počáteční/koncové výšky tónu zadanou buď v hudebních půltónech (1 půltón = 12. odmocnina ze 2 = 1,0594631) nebo v procentech.
 • Změnit tempo (Change Tempo): mění tempo bez změny výšky tónu. Změnu tempa lze zadávat buď v procentech, nebo zadáním předešlého a cílového tempa v úderech za minutu, nebo zadáním nové délky úseku v sekundách. Tento efekt může zanechat malá prázdná místa na začátku a konci výběru a zvuk může působit roztřeseně. Proto může být lepší volbou použít raději předešlý efekt Změnit klouzavě tempo/výšku tónu, který má lepší výsledky.
 • Změnit výšku tónu (Change Pitch): mění výšku tónu bez změny tempa (a tedy bez změny délky zvuku). Změnu výšky tónu lze zadávat buď zadáním tónu a oktávy před a po konverzi, nebo zadáním změny tónu relativně v půltónech (1 půltón = 12. odmocnina ze 2 = 1,0594631), nebo zadáním kmitočtu před a po konverzi, nebo zadáním změny kmitočtu v procentech. Tento efekt nemusí přesně dodržet označenou délku úseku, může na okrajích ponechat malá místa bez změny a zvuk může působit roztřeseně. Proto může být lepší volbou použít raději předešlý efekt Změnit klouzavě tempo/výšku tónu, který má lepší výsledky.
 • Adjustable Fade: je komfortnější verzí efektu pro plynulou změnu hlasitosti. "Fade Type" je typ efektu - "Fade Up" je zvýšení hlasitosti, "Fade Down" snížení hlasitosti, "S-Curve Up" zvýšení hlasitosti podle S-křivky (uprostřed strmější než na začátku a konci), "S-Curve Down" snížení hlasitosti podle S-křivky. "Mid-fade-Adjust" je korekce středu křivky. Při hodnotě 0 odpovídá hlasitost ve středu křivky 50% změně. Při kladných hodnotách se hlasitost ve středu zvyšuje, při záporných se snižuje. "Start/End as" udává, zda hodnota začátku a konce znamená procenta z původní hlasitosti nebo dB. "Start" a "End" je hodnota hlasitosti na začátku a konci zvuku, zadaná v procentech nebo decibelech. Obě položky jsou zaměnitelné, program si sám vybere menší a větší položku. "Handy Presets" jsou předvolená nastavení.
 • Clip Fix: oprava zkreslení způsobeného oříznutím špiček. Před použitím efektu je potřeba snížit hlasitost zvuku pomocí efektu Zesílit na úroveň -10 dB, aby se vytvořil prostor k rekonstrukci signálu. "Threshold of Clipping" udává hranici v procentech, jak blízko k maximálnímu vzorku mají být vzorky, považované za oříznuté.
 • Crossfade Clips: plynulý přechod mezi zvukovými klipy. Umístěte na jednu stopu za sebou dva zvukové klipy. Označte úsek pro přechod mezi klipy tak, aby místo přechodu bylo uprostřed - např. 2 sekundy ke konci 1. klipu a 2 sekundy od začátku druhého klipu. Případná mezera mezi klipy se ignoruje. Aplikujte efekt (nemá okno), přechod mezi klipy se plynule prolne. Lze použít i na prolnutí (a zkrácení) úseku uvnitř stopy. Efekt lze dobře využít i na eliminaci lupance nebo jiné chyby ve zvuku.
 • Crossfade Tracks: plynulý přechod mezi zvukovými stopami. Umístěte nad sebe 2 stopy tak, aby nahoře byla stopa, která se má ztišovat (fade out) a pod ní stopa, do které má zvuk nabíhat (fade in). Začátek druhé stopy by měl být před koncem první stopy. Poté označte místo přechodu - klikněte myší na konec první stopy (vpravo nahoře) a táhněte na začátek druhé stopy (vlevo dole), čímž označíte místo přechodu a současně obě stopy vyberete. Žluté čáry na okrajích indikují, že kurzor se zachytil na okraje stop (vypněte si dole přichytávání na čas). Poté aplikujte efekt. "Fade Type" je typ přechodu: "Constain Gain" je lineární přechod, při spojení stop nedojde k přebuzení, ale střední část přechodu působí tišeji. "Constant Power 1" během přechodu udržuje konstantní celkovou hlasitost (a proto je upřednostňovaná), ovšem je potřeba dát pozor na možnost vzniku přebuzení v místě přechodu. Podobný typ je i "Constant Power 2", jen tiché konce stop jsou intenzivnější. "Custom Curve" je křivka s intenzitou nastavitelnou parametrem "Custom curve".
 • High Pass Filter: filtr horní propusti. Filtr propustí vyšší frekvence (výšky), nižší frekvence utlumí (basy). "Frequency" je hraniční kmitočet, pod kterým jsou nízké kmitočty potlačeny. "Rolloff" je strmost útlumu nízkých kmitočtů v decibelech na oktávu.
 • Limiter: omezovač. Omezovač propustí signály nízké úrovně bez omezení, ale silným signálům zabrání v překročení hraniční hodnoty. Může pracovat buď jako omezovač (dynamická komprese, snížení hlasitosti bez zkreslení) nebo jako ořezávač (oříznutí špiček, může způsobit zkreslení). "Type" je typ omezení: omezovač "Soft Limit" redukuje zesílení s rostoucí hlasitostí postupně, až do dosažení zvolené hranice. Omezovač "Hard Limit" nemění hlasitost zvuku až do té doby, dokud nedosáhne zvolené hranice. Obě metody "Limit" pracují dynamicky s časovým zpožděním, bez zkreslení signálu. Ořezávač "Soft Clip" mění převodovou křivku signálu tak, aby nedošlo k překročení zvolené hranice, přitom je signál tlumen už při přiblížení se k hraniční hodnotě. Špičky signálu jsou výškově oříznuté, ale měkce se zaoblením, čímž sice dojde ke zkreslení, ale není tak výrazné jako u ořezávače "Hard Clip", kde je oříznutí signálu ostré a zkreslení velké. "Input Gain" zesílí zvuk před aplikací omezovače. Zesílení se nastavuje samostatně pro levý a pravý kanál. "Limit to" je úroveň, na kterou je hlasitost zvuku omezena. "Hold" je čas, po který je u metod "Limit" podržena úroveň snížené hlasitosti po příchodu špiček. Čas by neměl být zmenšen pod 10 ms, mohlo by tím docházet ke zkreslení nízkých kmitočtů. Přepínač "Apply Make-up Gain" zajistí, aby výsledný zvuk byl po zpracování normalizován na maximální hlasitost.
 • Low Pass Filter: filtr dolní propusti. Filtr propustí nižší frekvence (basy), vyšší frekvence utlumí (výšky). "Frequency" je hraniční kmitočet, nad kterým jsou vysoké kmitočty potlačeny. "Rolloff" je strmost útlumu vysokých kmitočtů v decibelech na oktávu.
 • Notch Filter: je úzkopásmový filtr k potlačení pásma kmitočtů. Filtr se používá k potlačení brumu nebo jiného úzkopásmového rušení. "Frequency" je kmitočet k potlačení (max. po polovinu vzorkovacího kmitočtu). "Q factor" je kvalita filtru, strmost. Nízká hodnota (minimálně 0.1) je široký záběr pásma. Vyšší hodnoty pásmo zužují. Doporučená hodnota je 1.
 • SC4: je stereo kompresor a omezovač úrovně signálu. Na rozdíl od kompresoru nedetekuje špičky v předstihu. "RMS/peak" je vyvážení mezi detekcí střední hodnoty signálu (RMS) a špiček. Při malých hodnotách se uplatňuje sledování střední hodnoty signálu (RMS), která je vhodnější pro kompresi hudby. Při vyšších hodnotách se uplatňuje sledování špiček signálu (peak), které jsou vhodnější pro bicí nástroje. "Attack time" je doba zahájení komprese po dosažení hraniční úrovně. "Release time" je doba uvolnění komprese po poklesu pod hraniční úroveň. "Threshold level" je hraniční úroveň, nad kterou se uplatní komprese. "Ratio" je kompresní poměr. Hodnota 1 je bez komprese, vyšší hodnoty zajistí vyšší kompresi dynamiky. "Knee radius" je velikost ohybu ("kolene") převodové křivky, neboli vzdálenost začátku a konce ohybu od hraniční úrovně (viz obrázek). "Makeup gain" je zvýšení hlasitosti, které se přidá k výslednému zvuku. "Amplitude" (během kontrolního přehrávání) je indikátor vstupní úrovně signálu před provedením komprese. "Gain reduction" je indikátor aplikované redukce zesílení. Efekt podporuje přehrávání v reálném čase pomocí tlačítek "Začít s přehráváním", "Skočit zpět" a "Skočit vpřed". Stejně tak lze řídit přehrávání i na hlavním panelu (včetně opakování) nebo dodatečně vybrat jiný úsek ke zpracování, aniž je potřeba zavírat okno. Vypnutím "Povolit" si lze poslechnout zvuk v původním, nezměněném tvaru.
 • Spectral edit multi tool: je nástroj k potlačení části spektra s rovnoměrnou strmostí. Efekt vyžaduje výběr části spektra, tak jak bylo popsáno u popisu stopy. Efekt nemá okno, jeho funkce závisí na výběru. Začíná-li výběrový obdélník na spodním okraji spektra (0 Hz), je aplikován filtr horní propusti se strmostí 12 dB/oktávu a zlomovým kmitočtem daným horním okrajem výběru. Končí-li výběrový obdélník na nejvyšších kmitočtech spektra, je aplikován filtr dolní propusti se strmostí 12 dB/oktávu a zlomovým kmitočtem daným dolním okrajem výběru. Při označení střední části spektra se aplikuje úzkopásmový filtr Notch se šířkou pásma danou výškou výběru.
 • Spectral edit parametric EQ: potlačí nebo zesílí vybranou část spektra. Efekt vyžaduje výběr části spektra, tak jak bylo popsáno u popisu stopy. Výběrový obdélník nesmí zasahovat do spodního ani horního okraje spektra (v takovém případě se nezobrazí čára indikující střed pásma). "Gain" určuje sílu potlačení nebo zesílení středu označeného pásma. Pro kladné hodnoty se střed pásma zesílí, pro záporné zeslabí.
 • Spectral edit shelves: je nástroj k prahovému potlačení části spektra. Pracuje podobně jako Spectral edit multi tool, s tím rozdílem, že jsou použity prahové filtry, které mají plochou charakteristiku nejen v propustné části spektra, ale i v potlačované. Okraje výběru určují místo středního útlumu - na okrajích výběru je útlum polovina zadané hodnoty. Volba "Gain" určuje úroveň potlačení nebo zesílení označené části spektra. Např. je-li vybrána dolní část spektra (počátek na 0 Hz), horní okraj 500 Hz a Gain na -20 dB, budou horní kmitočty od asi 1 kHz bez útlumu, dolní kmitočty pod asi 250 Hz s útlumem -20 dB a přechodová část od 250 Hz do 1 kHz bude mít strmost 12 dB na oktávu se středním útlumem v 500 Hz. Efekt vyžaduje výběr části spektra, tak jak bylo popsáno u popisu stopy.
 • Studio Fade Out: je postupný útlum hlasitosti zvuku podle S-křivky. Označte úsek stopy a vyvolejte efekt (nemá okno, ihned se provede). Chcete-li označit úsek po konec stopy, klikněte myší na místo, kde má útlum začít, a poté stisknutím Shift+End označíte zvuk po konec stopy. Efekt pracuje podobně jako Fade Out s tím rozdílem, že namísto lineárního zeslabení se provede zeslabení podle S-křivky, tedy uprostřed křivka klesá strměji než na začátku a konci, což vypadá přirozeněji a používá se i v hudebních studiích k ukončení hudby do ztracena.
 • Tremolo: periodická změna hlasitosti zvuku modulací pomaloběžným oscilátorem (LFO). "Waveform type" je výběr typu vlny modulačního oscilátoru: "sine" je sinusovka, "triangle" trojúhelník (stejná strmost náběžné i sestupné hrany), "sawtooth" je pila (malá strmost náběžné hrany a velká strmost sestupné hrany), "inverse sawtooth" je obrácená pila (velká strmost náběžné hrany a malá strmost sestupné hrany), "square" jsou obdélníky. "Starting phase" je počáteční fáze modulačního oscilátoru. "Wet level" je síla modulace. "Frequency" je kmitočet oscilací modulačního generátoru. Pozn.: Tremolo je změna hlasitosti zvuku, vibráto je změna výšky tónu.
 • Vocal Reduction and Isolation: slouží k redukci nebo izolaci hlasu ze stereofonního středu. Využívá se skutečnosti, že zpěv v hudbě se obvykle nahrává do středu stereofonní báze. To znamená, že levý i pravý kanál mají stejnou hlasitost a nejsou časově posunuté. Zatímco doprovodné hudební nástroje se obvykle nahrávají mimo střed, tedy kanály jsou vůči sobě časově posunuté a mají odlišnou hlasitost. "Action" je volba metody: "Remove Vocals" odstraní hlasy ze středu, "Isolate Vocals" izoluje hlasy, "Isolate Vocals and Invert" izoluje a invertuje hlasy, všechny tři metody podle zvolených frekvenčních rozsahů. Metody "Remove Center", "Isolate Center" a "Isolate Center and Invert" jsou podobné předešlým s tím rozdílem, že pracují v celém kmitočtovém spektru. "Remove Center Classic (Mono)" odstraní hlasy klasickou metodou vzájemným odečtením kanálů. Výstupem metod "Remove Vocals" a "Remove Center" jsou stereofonní kanály, výstupem ostatních metod dva monofonní stejné kanály. Metoda "Analyze" provede jen analýzu a zobrazí okno s podrobnými informacemi o možné úspěšnosti izolace. "Strength" nastaví šířku záběru - čím vyšší hodnota, tím bude výběr přísnější a odstraní se více nežádoucích zvuků. Při metodách "Remove" znamená vyšší hodnota větší šířku odstraněného středu, při "Isolate" znamená vyšší hodnota zúžení šířky ponechaného středu. "Low Cut" a "High Cut" je spodní a horní hraniční kmitočet pro detekci hlasu. Hodnoty se používají jen u metod "Vocals". Spodní hranice je obvykle pro mužský hlas 120 Hz, pro ženský hlas 170 Hz a pro dětský hlas 230 Hz. Horní hranice bývá několik kHz a je třeba ji nastavit poslechem, aby bylo dosaženo správného výsledku efektu.
 • Vocal Remover: slouží k redukci hlasu ze stereofonního středu. Jedná se o jednodušší verzi efektu Vocal Reduction and Isolation. "Remove vocals" provede funkci nebo zobrazí nápovědu. "Removal choice" je výběr metody. U všech metod jsou výstupem dva monofonní kanály. "Simple (entire spectrum)" invertuje jeden kanál a kanály navzájem odečte, čímž dojde k potlačení hlasů ve stereofonním středu. "Remove frequency band" odstraní hlasy ze středu jen v zadaném frekvenčním pásmu. "Retain frequency band" ponechá zvuk okolí jen v zadaném frekvenčním pásmu. "Lower/Upper frequency band" jsou kmitočtové hranice pro filtraci u druhé a třetí metody. Pro lidský hlas jsou doporučené hranice 150 a 7000 Hz, případně užší pásmo 300 až 3000 Hz.
 • Vocoder: je syntezátor modulující spektrum jednoho zvuku spektrem jiného zvuku. Původně vocodery vznikly jako metoda pro komprimaci a šifrování hlasových přenosů. Dnes se používají především v hudbě ke speciálním efektům, hlasem syntezovaný hudební nástroj (E.L.O. - Mr. Blue Sky, Mike Oldfield - Five Miles Out, Beastie Boys - Intergalactic). Při použití efektu obsahuje levý kanál modulátor (obvykle hlas) a pravý kanál nosnou složku (hudba, šum, tón s průběhem pily). Takto kombinovaný zvuk připravíte ze dvou monofonních stop, kde modulátor (hlas) bude nahoře a nosná (hudba) dole. Stopy spojíte do stereo v menu horní stopy volbou "Vytvořit stereo stopu", ovšem stopy musí mít před spojením stejnou délku a stejný formát (stejnou frekvenci). Pokud se zdá být vše v pořádku, ale efekt nic neprovede (ani neohlásí chybu), převzorkujte nejdříve spojenou stopu na 44100 Hz. Funkce efektu spočívá v rozkladu modulačního signálu na daný počet kmitočtových pásem a řízení frekvenčních pásem nosné podle měnící se amplitudy pásem modulačního signálu (jako když se řídí táhla ekvalizéru). "Distance" je vzdálenost mezi středním kmitočtem pásem a mezi hraničním kmitočtem filtru dolní propusti. To určuje rychlost odezvy modulace na změny obálek pásmových filtrů. Čím větší vzdálenost, tím je odezva pomalejší. Menší vzdálenost zvyšuje rychlost odezvy a ve výstupním zvuku je o to více rozpoznatelný modulační signál. "Output choice" určuje, zda výstup z efektu proběhne do obou kanálů stopy (kanály budou identické) nebo pouze do pravého kanálu (v levém kanálu zůstane modulační signál). "Number of vocoder bands" definuje frekvenční rozlišení efektu, tedy počet pásem. Čím více pásem, tím bude převod přesnější. "Amplitude of original audio" definuje hloubku modulace nosné modulačním signálem. "Amplitude of white noise" přidá k nosné šum. Projeví se to podobně, jakoby se do výsledného zvuku prolínal původní modulační signál. "Amplitude of Radar Needles" přidá k nosné krátké impulsy (široké pouze 1 vzorek, "pulse train", používá se v syntéze řeči). "Frequency of Radar Needles" je kmitočet opakování impulsů.
 • Zpoždění (Delay): vytváří vícenásobné echo (ozvěnu). "Delay type" je typ zpoždění: "regular" zpozdí každý skok ozvěny o stejný časový úsek, "bouncing ball" zkracuje intervaly skoků ozvěny (jako když skáče míč a ke konci skáče rychleji), "reverse bouncing ball" prodlužuje intervaly skoků ozvěny (jako když se ozvěna ztrácí v dálce). "Delay level per echo" je změna hlasitosti u každého dalšího skoku ozvěny. "Delay time" určuje prodlevu mezi skoky ozvěny. "Pitch change effect" je metoda změny výšky tónu skoků ozvěny: "Pitch/Tempo" mění výšku tónu změnou rychlosti přehrávání zvuku, což zajistí dobrou kvalitu, ale ozvěna se změnou výšky postupně zrychluje nebo zpomaluje, při zvýšení tónu může dokonce ozvěna předbíhat výchozí zvuk. "LQ Pitch Shift" mění výšku tónu se zachováním tempa, čímž se snižuje kvalita ozvěny, ale zachová se rychlost. Lze tak vytvářet "spirálovité" efekty. "Pitch change per echo" je změna výšky tónu odskoků ozvěny v půltónech. "Number of echoes" je počet skoků ozvěny. Přepínač "Allow duration to change" povolí změnu délky zvuku, aby se do zvuku vešly všechny skoky ozvěny. Jinak bude ozvěna oříznuta na původní délku výběru.

Analyzátory

Analyzátory jsou moduly k analýze zvuku. Naleznete je v menu "Rozbor".

České menu: Kontrast, Kreslit spektrum, Najít přebuzení, Beat Finder, Regular Interval Labels, Sample Data Export, Silence Finder, Sound Finder,

Anglické menu: Contrast, Plot Spectrum, Find Clipping, Beat Finder, Regular Interval Labels, Sample Data Export, Silence Finder, Sound Finder,

 • Kontrast (Contrast): detekuje rozdíl střední hlasitosti (RMS) mezi dvěma místy ve stopách. Používá se ke kontrole, zda je řeč dostatečně hlasitější než podbarvovací hudba na pozadí, aby byla zajištěna srozumitelnost (podle "WCAG 2.0, Success Criteria 1.4.7" se vyžaduje rozdíl alespoň 20 dB). Lze analyzovat pouze monofonní stopy, proto případná stereo stopa musí být nejdříve rozdělena příkazem "Rozdělit stereo stopu". Při použití označte oblast ve stopě s řečí v popředí. Otevřete okno rozboru a v řádku "Popředí" stiskněte tlačítko "Spočítat výběr". Ve sloupci "Hlasitost" se zobrazí detekovaná střední hlasitost popředí. Potom označte oblast s hudbou na pozadí (může být i v jiné stopě, ale opět monofonní). Okno není třeba zavírat. V řádku "Pozadí" stiskněte tlačítko "Spočítat výběr". Ve sloupci "Hlasitost" se zobrazí detekovaná hlasitost pozadí. Na řádku "Rozdíl" se vypíše rozdíl hodnot hlasitosti a na řádku "Výsledný kontrast" (Contrast Result, nesprávně přeloženo "Opačný výsledek") se zobrazí vyhodnocení. Kontrast vyhovuje, je-li mezi popředím a pozadím rozdíl alespoň 20 dB. Podobně porovnejte kontrast na více místech.
 • Kreslit spektrum (Plot Spectrum): vykreslí spektrální frekvenční analýzu vybraného zvuku. "Algoritmus" volí způsob analýzy dat: "Spektrum" vykreslí graf spektrální analýzy. Při metodách "Autokorelace" jsou data vůči sobě posouvána o malý úsek a násobena, čímž se zvýrazní (jako špičky) opakované intervaly. Lze tak rozpoznat např. které noty se opakují v hudbě, i když je hudba zarušená šumem. "Cepstrum" je vztažené k frekvenčnímu spektru, ale ukazuje rychlost změn pro různá kmitočtová pásma spektra (slovo Cepstrum je přesmyčka slova Spectrum). Používá se např. k identifikaci mluvčího podle hlasových charakteristik. "Velikost" určuje počet testovaných vzorků v okně. Vyšší číslo zvyšuje přesnost detailů, ale výsledek je průměrovaný přes delší časový úsek. "Funkce" určuje funkci pro výpočet okna. Doporučuje se používat vždy "Hanning okno". "Osa" nastavuje typ frekvenční osy: "Lineární" je lineární měřítko osy, vhodné k zobrazení vyšších harmonických, "Logaritmická" (nesprávný překlad "Zápis kmitočtu") je logaritmické měřítko osy, které vhodněji demonstruje celkové rozložení spektra. Přepínač "Mřížky" zapíná viditelnost mřížky v grafu.
 • Najít přebuzení (Find Clipping): vyhledá ve stopě místa s přebuzením a uloží soupis do popisové stopy. Je to jiná alternativa k funkci "Pohled" / "Zobrazit přebuzení (clipping)". "Počáteční práh" je minimální spojitý počet přebuzených vzorků, které budou zaznamenány jako nový interval. "Koncový práh" je minimální spojitý počet nepřebuzených vzorků, které ukončí indikaci intervalu.
 • Beat Finder: detekuje a ukládá do popisové stopy taktové údery, které jsou hlasitější než okolní zvuk. "Threshold" nastaví hranici (v procentech) pro detekci taktových úderů.
 • Regular Interval Labels: uloží do popisové stopy pravidelné značky tak, aby stopa mohla být později rozdělena na úseky. "Time to place first label" je čas k položení první značky. "Label placement method" je metoda pokládání značek: "Label interval", je zadán interval mezi značkami parametrem "Label interval", nebo "Number of labels", je zadán počet značek parametrem "Number of labels". "Label text" je text, který bude přidán do popisek spolu s číslem značky. "Minimum number of digits in label" je minimální počet číslic čísla značky. Číslo značky může být buď před nebo za textem značky, nebo může být vypnuté. "Begin numbering from" je počáteční číslo pro číslování značek. Přepínač "Add final label" povolí vložení značky na konec výběru. Přepínač "Adjust label interval to fit length" opraví v případě zadání intervalu mezi značkami intervaly tak, aby přes celý výběr měly stejný rozestup.
 • Sample Data Export: čte vzorky zvuku a exportuje je do textové formy. "Limit output to first" je maximální počet vzorků, které se budou exportovat (maximum je 1 milion vzorků). "Measurement scale" je měřítko buď v decibelech nebo lineární. "File data format" je formát dat: "Sample list" jednoduchý textový seznam, "Indexed list" číslovaný seznam hodnot vzorků, "Time Indexed" seznam vzorků s časovou značkou, "Data (csv)" formát dat CSV (pro import do Excelu), "Web Page (html)" formát HTML 5 s hlavičkami. "Include header information" je typ přidaného záhlaví: "None" jen data, "Minimal" záhlaví obsahující vzorkovací kmitočet, jednotky a volitelné záhlaví, "Standard" přidá jméno souboru, počet vzorků, délku a mono/stereo, "All" přidá špičkovou amplitudu, střední hlasitost a stejnosměrný offset. "Optional header information" je přídavný text záhlaví. Značka ~~% v TXT nebo <br> v HTML vytvoří nový řádek. "Channel layout for stereo" definuje uložení stereo kanálů: "L-R on Same Line" kanály jsou na řádku vedle sebe, "Alternate Lines" je každý kanál na novém řádku (nejdříve L, pak R), "L Channel First" vypíše nejdříve všechny vzorky levého kanálu, pak vzorky pravého kanálu. "Show messages" umožní zobrazení chybových hlášení buď vždy (i potvrzení), nebo jen chyby, nebo zcela vypnuto. "File name" je jméno výstupního souboru (bez přípony). "Output folder" je cesta k výstupní složce. "Allow files to be overwritten" povoluje přepis již existujícího souboru. Není-li přepis povolen, bude nový soubor opatřen číslem.
 • Silence Finder: rozdělí stopu doplněním značek do míst, kde detekuje ticho. "Treat audio below this level as silence" je úroveň, pod kterou bude zvuk považován za ticho. "Minimum duration of silence" je minimální délka ticha. "Label placement" je doba pro vložení značky před ukončením ticha.
 • Sound Finder: rozdělí stopu na úseky vložením značek, podle detekovaného ticha mezi úseky. "Treat audio below this level as silence" je úroveň, pod kterou bude zvuk považován za ticho. "Minimum duration of silence" je minimální délka ticha. "Label starting point" je doba začátku značky před začátkem zvuku. "Label ending point" je doba konce značky za koncem zvuku. "Add a label at the end of track?" hodnota 1 zajistí vložení značky i na konec stopy.

Decibely

K vyjádření hladiny intenzity zvuku se používá jednotka decibel dB. Decibel je desetina základní jednotky bel. Bel představuje dekadický logaritmus akustického tlaku poměrně k základnímu tlaku 2*10^-5 Pa. Zdvojnásobení akustického tlaku znamená změnu o 3 dB (přesněji 3,0103 dB). Elektrický výkon je součinem napětí a proudu, proto u napětí (hodnota zvukových vzorků) znamená zdvojnásobení amplitudy změnu o 6 dB (přesněji 6,0206 dB).

Hladina [dB] Lineárně Vzorek
0 1,00000 32 767
-1 0,89125 29 204
-2 0,79433 26 028
-3 0,70795 23 197
-6 0,50119 16 422
-9 0,35481 11 626
-12 0,25119 8 231
-15 0,17783 5 827
-18 0,12589 4 125
-21 0,08913 2 920
-24 0,06310 2 067
-27 0,04467 1 464
-30 0,03162 1 036
-33 0,02239 734
-36 0,01585 519
-39 0,01122 368
-42 0,00794 260
-45 0,00562 184
-48 0,00398 130
-51 0,00282 92
-54 0,00200 65
-57 0,00141 46
-60 0,00100 33
-63 0,00071 23
-66 0,00050 16
-69 0,00035 12
-72 0,00025 8
-75 0,00018 6
-78 0,00013 4
-81 0,00009 3
-84 0,00006 2
-87 0,00004 1

Kmitočet not

Hraje-li hudební nástroj, jako např. housle, rezonuje struna kromě základní frekvence i na frekvencích s celistvými násobky - vyšší harmonické. Např. pro tón a' s kmitočtem 440 Hz rezonuje struna i na kmitočtu 2*440=880 Hz (2. harmonická), 3*440=1320 Hz (3. harmonická) atd. Zahrajeme-li samostatně tóny 880 Hz a 1320 Hz, odpovídající 2. a 3. harmonické, slyšíme ve zvuku i rozdílovou základní harmonickou 440 Hz, přestože by ve zvuku neměla být. Vznikla interferencí tónů (zázněje). Na tomto principu je založeno vytváření hudebních stupnic. Cílem hudby je přehrávat takové kombinace tónů, které ve vzájemné rezonanci vytvoří spektrum harmonických tónů, včetně nízkých rezonančních kmitočtů.

Aby tóny zněly harmonicky, musí poměry jejich kmitočtů odpovídat poměru co nejmenších celočíselných zlomků. Nejideálnějšími jsou dva tóny v poměru 3:2, které vytváří interferenční tón nižší o jednu oktávu. Na tomto principu je založeno i nejstarší ladění tónů - pythagorejské ladění. Tóny jsou získány pomocí skládání intervalu kvinty (tedy 3:2) s posunutím o jednu nebo více oktáv. Základní tón = 1, o 1 kvintu vyšší je 3:2, o 2 kvinty vyšší je 9:4, o 1 kvintu nižší je 2:3, o další kvintu nižší je 4:9. Dalším kvintovým krokem nahoru a dolů a přemístěním tónů do základní oktávy se vytvoří diatonická stupnice se sedmi tóny: 1 prima D, 9/8=1.125 velká sekunda E, 32/27=1.185 malá tercie F, 4/3=1.333 čistá kvarta G, 3/2=1.5 čistá kvinta A, 27/16=1.69 velká sexta H (B), 16/9=1.778 malá septima C, 2 oktáva.

V pythagorejském ladění zní souzvuky tónů čistě, a proto se nazývá čisté ladění. Čisté ladění v minulosti komplikovalo souznění složitějších kompozic a neumožňovalo transpozice tónin, proto v 18. století vzniklo "temperované ladění", založené na rozdělení oktávy na 12 přesně stejných dílů (vzájemný poměr půltónů je 2^(1/12)=1,0594631), které umožnilo vznik složitých kompozic s možností snadné transpozice do jiných tónin, avšak za cenu malé odchylky od čistého ladění. Tedy, dalo by se říct, že naše současná hudba je poněkud rozladěná. :-) Temperované ladění bylo nutností u nástrojů s pevným laděním. V dnešní době elektronických hudebních nástrojů přestává být složitější ladění problém, a proto dnes někteří hudebníci přecházejí zpět k čistému ladění. Dokonce je možné "přelaďovat" i v průběhu melodie, např. v každém taktu doladit tóny přehrávaných akordů tak, aby vzájemně ladily v co nejčistším ladění (tedy aby se lišily o celočíselné zlomky).

Následuje tabulka kmitočtů tónů podle temperovaného ladění (spolu s číslováním not podle standardu MIDI). Základem stupnice je tón a' s kmitočtem 440 Hz. Ostatní tóny jsou od něj odvozené s poměrem 2^(1/12)=1,0594631.

Oktáva Nota Označení MIDI Hz
subsubkontra C... C-1 0 8,1757989156
  C#... C#-1 1 8,6619572180
  D… D-1 2 9,1770239974
  D#... D#-1 3 9,7227182413
  E... E-1 4 10,3008611535
  F... F-1 5 10,9133822323
  F#... F#-1 6 11,5623257097
  G... G-1 7 12,2498573744
  G#... G#-1 8 12,9782717994
  A... A-1 9 13,7500000000
  A#... A#-1 10 14,5676175474
  H... H-1 11 15,4338531643
subkontra C.. C0 12 16,3515978313
  C#.. C#0 13 17,3239144361
  D.. D0 14 18,3540479948
  D#.. D#0 15 19,4454364826
  E.. E0 16 20,6017223071
  F.. F0 17 21,8267644646
  F#.. F#0 18 23,1246514195
  G.. G0 19 24,4997147489
  G#.. G#0 20 25,9565435987
  A.. A0 21 27,5000000000
  A#.. A#0 22 29,1352350949
  H.. H0 23 30,8677063285
kontra C. C1 24 32,7031956626
  C#. C#1 25 34,6478288721
  D. D1 26 36,7080959897
  D#. D#1 27 38,8908729653
  E. E1 28 41,2034446141
  F. F1 29 43,6535289291
  F#. F#1 30 46,2493028390
  G. G1 31 48,9994294977
  G#. G#1 32 51,9130871975
  A. A1 33 55,0000000000
  A#. A#1 34 58,2704701898
  H. H1 35 61,7354126570
velká C C2 36 65,4063913251
  C# C#2 37 69,2956577442
  D D2 38 73,4161919794
  D# D#2 39 77,7817459305
  E E2 40 82,4068892282
  F F2 41 87,3070578583
  F# F#2 42 92,4986056779
  G G2 43 97,9988589954
  G# G#2 44 103,8261743950
  A A2 45 110,0000000000
  A# A#2 46 116,5409403795
  H H2 47 123,4708253140
malá c C3 48 130,8127826503
  c# C#3 49 138,5913154884
  d D3 50 146,8323839587
  d# D#3 51 155,5634918610
  e E3 52 164,8137784564
  f F3 53 174,6141157165
  f# F#3 54 184,9972113558
  g G3 55 195,9977179909
  g# G#3 56 207,6523487900
  a A3 57 220,0000000000
  a# A#3 58 233,0818807590
  h H3 59 246,9416506281
jednočárková c' C4 60 261,6255653006
  c#' C#4 61 277,1826309769
  d' D4 62 293,6647679174
  d#' D#4 63 311,1269837221
  e' E4 64 329,6275569129
  f' F4 65 349,2282314330
  f#' F#4 66 369,9944227116
  g' G4 67 391,9954359817
  g#' G#4 68 415,3046975799
(reference) a' A4 69 440,0000000000
  a#' A#4 70 466,1637615181
  h' H4 71 493,8833012561
dvoučárková c'' C5 72 523,2511306012
  c#'' C#5 73 554,3652619537
  d'' D5 74 587,3295358348
  d#'' D#5 75 622,2539674442
  e'' E5 76 659,2551138257
  f'' F5 77 698,4564628660
  f#'' F#5 78 739,9888454233
  g'' G5 79 783,9908719635
  g#'' G#5 80 830,6093951599
  a'' A5 81 880,0000000000
  a#'' A#5 82 932,3275230362
  h'' H5 83 987,7666025122
tříčárková c''' C6 84 1046,5022612024
  c#''' C#6 85 1108,7305239075
  d''' D6 86 1174,6590716696
  d#''' D#6 87 1244,5079348883
  e''' E6 88 1318,5102276515
  f''' F6 89 1396,9129257320
  f#''' F#6 90 1479,9776908465
  g''' G6 91 1567,9817439270
  g#''' G#6 92 1661,2187903198
  a''' A6 93 1760,0000000000
  a#''' A#6 94 1864,6550460724
  h''' H6 95 1975,5332050245
čtyřčárková c'''' C7 96 2093,0045224048
  c#'''' C#7 97 2217,4610478150
  d'''' D7 98 2349,3181433393
  d#'''' D#7 99 2489,0158697767
  e'''' E7 100 2637,0204553030
  f'''' F7 101 2793,8258514640
  f#'''' F#7 102 2959,9553816931
  g'''' G7 103 3135,9634878540
  g#'''' G#7 104 3322,4375806396
  a'''' A7 105 3520,0000000000
  a#'''' A#7 106 3729,3100921447
  h'''' H7 107 3951,0664100490
pětičárková c''''' C8 108 4186,0090448096
  c#''''' C#8 109 4434,9220956300
  d''''' D8 110 4698,6362866785
  d#''''' D#8 111 4978,0317395533
  e''''' E8 112 5274,0409106059
  f''''' F8 113 5587,6517029281
  f#''''' F#8 114 5919,9107633862
  g''''' G8 115 6271,9269757080
  g#''''' G#8 116 6644,8751612791
  a''''' A8 117 7040,0000000000
  a#''''' A#8 118 7458,6201842894
  h''''' H8 119 7902,1328200980
šestičárková c'''''' C9 120 8372,0180896192
  c#'''''' C#9 121 8869,8441912599
  d'''''' D9 122 9397,2725733571
  d#'''''' D#9 123 9956,0634791066
  e'''''' E9 124 10548,0818212118
  f'''''' F9 125 11175,3034058561
  f#'''''' F#9 126 11839,8215267723
  g'''''' G9 127 12543,8539514160

Autor: PandaWild


Komentáře


Gravatar
12. prosinec 2017, 17:30 Jarsi
Zdravím.
Chcem sa opýtať prečo sa mi po tom ako export-nem skladbu či už do wave alebo mp3 zníži výstupná úroveň hlasitosti? Vopred vďaka za info...
 
Gravatar
11. červen 2019, 03:36 Henryk Jarosz
Krásný článek. Škoda, že se nedostal do širšího povědomí. Je ale otázka, jestli by to zabránilo kurvení muziky různými pitomci.
 

Přidej komentář
Pokud se chcete na něco zeptat, vyhledejte/zapište svůj dotaz na fotobankovém diskuzním fóru.

14. březen, 2018

Výdělky ve fotobankách 2017

Po zveřejnění základních statistik je na řadě detailnější rozpitvání výdělků českých fotobankéřů v zahrničních microstock fotobankách. Nejinak tomu bude i letos. Více...

Výsledky fotobankového průzkumu 2017

Napsáno 13. březen, 2018 v sekci Fotobankový průzkum
Letos jsem opět použil loňskou kratší variantu dotazníku, přidal jsem snad jen jednu nebo dvě otázky. Celkem se průzkumu zúčastnilo 114 respondentů, což je sice méně než v předchozích letech, ale pořád je to dostatečné množství pro nějaké smyslupné záběry. Pojdmě se na to podívat. Více...

Výdělky ve fotobankách 2016

Napsáno 27. březen, 2017 v sekci Fotobankový průzkum
Po zveřejnění základních statistik je na řadě detailnější rozpitvání výdělků českých fotobankéřů v zahrničních microstock fotobankách. Nejinak tomu bude i letos. Více...

Výsledky fotobankového průzkumu 2016

Napsáno 24. březen, 2017 v sekci Fotobankový průzkum
Letos jsem z nedostatku času vyškrtal některé otázky z průzkumu, povětšinou to byly takové, jejichž odpovědi se moc neměnily. Průzkumu se zúčastnilo trochu méně respondentů (132), ale i tak si myslím, že mají výsledná data zajímavou vypovídací hodnotu. Pojďme se podívat, jak to dopadlo. Více...

Úprava zvuku videa aplikací Audacity

Napsáno 13. srpen, 2016 v sekci Prodej videa ve fotobankách
Při přípravě videí pro fotobanky je často zapotřebí úprava zvuku zvukovým editorem. U některých videí se sice bez zvuku obejdeme, ale jsou případy, kdy je zvuk nutností a nahrávku nám může znehodnotit hluk větru, šum či hudba na pozadí. Běžnému fotobankéři se zpravidla nevyplatí pořízení profesionálního nástroje, jakým je Adobe Audition. Proto se dnes podíváme na alternativu, open source program Audacity, verze 2.1.2. Je k dispozici pro Windows, Mac i Linux a je plně lokalizován do češtiny. Více...

Proč nám vadí prokládání u videa?

Napsáno 18. červenec, 2016 v sekci Prodej videa ve fotobankách
Prokládání nám komplikuje život v tom, že na PC nemá opodstatnění, ale kvůli televiznímu přenosu se stále ještě používá a je velmi obtížný vzájemný převod. Tento text berte jako první dodatek k seriálu o prodeji videí ve fotobankách. Více...

Jak na průhlednost, seamless loop a time-lapse ve videích

Napsáno 12. červenec, 2016 v sekci Prodej videa ve fotobankách
V posledním dílu seriálu "Videa pro fotobanky" se podíváme na tři zajímavé metody tvorby videa - několik možností řešení průhlednosti, postupy a nástroje pro vytvoření seamless loop (nekonečné smyčky) a tvorbu časosběrného videa (timelapse). Více...

Editace videa programem VirtualDub

Napsáno 11. červenec, 2016 v sekci Prodej videa ve fotobankách
Program VirtualDub patří už léta mezi klasiku pro úpravu videí. Nejedná se přímo o střihový program, kterým byste mixovali klipy do celovečerního filmu. Ale to u fotobank nepotřebujeme, střih potřebujeme jen k odstranění nežádoucích částí záznamu z kamery. Větší přínos pro nás má VirtualDub jako obrazový filtr. K dispozici jsou nejen vestavěné filtry (pro úpravy jako změna jasu, barvy, překlápění, přidání vodoznaku, motion blur), ale na internetu jsou k nalezení velká kvanta pluginů do VirtualDub. Jako např. výborný filtr Deshaker, který dokáže stabilizovat roztřesený obraz až zázračně. Více...

Konverze videa nástrojem XMedia Recode

Napsáno 29. červen, 2016 v sekci Prodej videa ve fotobankách
Videa jsou komplexní soubory, které mohou obsahovat obrazovou stopu (stream, datový proud), zvukovou stopu nebo titulky. Stop stejného typu může být i více, např. zvukové stopy ve více jazykových verzích. Video v nějakém formátu (soubor s příponou MOV, AVI, MP4) se nazývá kontejner. Stopy v něm obsažené mohou být v nějakém komprimovaném tvaru (JPEG komprese, mezisnímková komprese, nekomprimovaný RGB). V záhlaví stopy je informace o kodeku, kterým lze stopu dekódovat (XVid, DivX, H.264, Motion-JPEG). Více...

Požadavky fotobank na formát videa

Napsáno 28. červen, 2016 v sekci Prodej videa ve fotobankách
Každá fotobanka má trochu jiné požadavky na videa. Mezi ty základní patří formát, rozlišení, datová velikost a délka videa. Některé přijímají editorial (zpravodajská) videa, jiná ne. Liší se také v možnosti nahrávání videa na jejich web. Na všechny tyto aspekty nahrávání videí na jednotlivé fotobanky se nyní podíváme. Více...

Tvorba videa pro fotobanky

Napsáno 27. červen, 2016 v sekci Prodej videa ve fotobankách
Videa se na fotobankách neprodávají tak často jako fotky či ilustrace, ale jejich ceny jsou podstatně vyšší a tak mohou být pro mnohé zajímavější oblastí tvorby. Minimálně jsou dobrým zpestřením portfolia, když vás vaše tvorba již omrzela. Výhodou videí může být pro mnoho autorů to, že fotobanky berou videa poměrně ochotně a málokteré video vyhodí. Více...

Prodej videa ve fotobankách

Napsáno 23. červen, 2016 v sekci Prodej videa ve fotobankách
Prodáváte na fotobankách fotky, ilustrace nebo vektory? Chtěli byste zkusit rozšířit portfolio o nový typ obsahu? Jste tvůrce video obsahu a hledáte odbyt pro své klipy? Zkuste prodej footage videa na fotobankách. V následujících dnech zde bude publikován šestidílný podrobný seriál o tvorbě videa pro fotobanky, jehož autorem je Panda Wild. Toto je jeho úvodní díl, který pro vás pro změnu napsala Soim. Více...

Výdělky ve fotobankách 2015

Napsáno 25. březen, 2016 v sekci Fotobankový průzkum
Po zveřejnění základních výsledků fotobankového průzkumu přichází - tak jako každý rok - detailní rozpitvání výdělků českých a slovenských fotobankéřů. Snadno si tak můžete ověřit, jestli vyděláváte ve fotobankách více, či méně než průměrný respondent mého průzkumu. Více...

Výsledky fotobankového průzkumu 2015

Napsáno 18. březen, 2016 v sekci Fotobankový průzkum
Letos to je už šestý ročník fotobankového průzkumu, jehož výsledky si právě prohlížíte. Oproti loňsku se jej zúčastnilo trochu méně fotobankéřů (149 oproti loňským 163), ale věřím, že i tak budou výsledky zajímavé. Letos jsem přidal snad jen jednu novou otázku a několik dalších jsem přeformuloval. Ale pojďme se podívat, jak to vše dopadlo: Více...

Rozhovor s úspěšným anonymním fotobankéřem

Napsáno 06. březen, 2016 v sekci Fotobankové příběhy
Krátce poté, co jsem spustil letošní fotobankový průzkum (mimochodem, pokud jste ještě nevyplnili anonymní dotazník pro letošní fotobankový průzkum, učiňte tak co nejdříve, děkuji!), mi napsal jeden z respondentů, protože špatně odpověděl na jednu z otázek - chtěl svou odpověď v dotazníku upravit, protože si myslel, že by to mohlo ovlivnit výsledné statistiky. Trochu jsem se podivil a zapochyboval, ale při hledání příslušného záznamu ve výsledcích průzkumu mi to došlo - jednalo se totiž o fotobankéře ze skupiny Top10, tedy byl to jeden z nejúspěšnějších českých fotobankéřů s opravdu velkými fotobankovými výdělky. Dotyčný se mi na konci emailu ještě omluvil, že se nepodepsal, protože by chtěl zůstat v anonymitě (což zcela chápu). Více...

Rozhovor s Petrem Štěpánkem, fotobankovým food fotografem

Napsáno 07. duben, 2015 v sekci Fotobankové příběhy
Petr mě oslovil asi před rokem, začínal s fotobankami a chtěl poradit se Shutterstockem. Třikrát jej odmítli a pak se mi už neozval. Až půl roku na to mi napsal děkovný email - jeho příběh měl šťastný konec - na Shutterstock se na počtvrté dostal, v současnosti má jeho portfolio několik tisíc fotografií a fotobanky mu generují nezanedbatelný měsíční příjem. Jsem vždy velmi nadšen, když se takový příběh ke mě dostane, a proto bych se s vámi rád o něj podělil v tomto rozhovoru. Více...

Výdělky ve fotobankách 2014

Napsáno 23. březen, 2015 v sekci Fotobankový průzkum
Přichází nedílná a nejvíce očekávaná součást mého fotobankového průzkumu - podrobný přehled výdělků v microstock fotobankách za rok 2014. Statistiky a srovnávání výdělků grafiků, fotografů, amatérů, profíků, fotobankových začátečníků i ostřílených fotobankéřů. Více...

Výsledky fotobankového průzkumu 2014

Napsáno 22. březen, 2015 v sekci Fotobankový průzkum
Jubilejní pátý ročník fotobankového průzkumu zdárně proběhl s rekrodní účastí - celkem se ankety zúčastnilo 163 respondentů. Věřím, že díky novým otázkám (používané aplikace, zdroje inspirace) bude pro vás další tvorba pro fotobanky ještě zábavnější a snazší. Více...

Rozhovor s Magdou

Napsáno 04. září, 2014 v sekci Fotobankové příběhy
S Magdou jsem se poprvé potkal na fotobance Dreamstime, kde mi sama napsala pozdrav, jakožto reakci na mé nováčkovské představení v diskusním fóru - registrovala se na tuto fotobanku o půl roku dříve než já. Následně jsem jí zavalil spoustou svých otázek na fotobanky a jejich fungování, stala se tak pro mne fotobankovým guru. Až později na českém fotobankovém diskusním fóru jsem zjistil, že nejen pro mě. Více...

Výdělky ve fotobankách 2013

Napsáno 25. březen, 2014 v sekci Fotobankový průzkum
Po roce opět přicházím s konkrétními statistikami výdělků z prodejů fotografů a ilustrátorů v zahraničních fotobankách. Následující informace jsou získány z anonymního dotazníku, ve kterém čeští a slovenští fotobankéři hodnotili své prodeje ve fotobankách za rok 2013. Z původních 128 respondentů jsem musel v některých srovnání část vynechat kvůli chybějícím údajům. Více...

Výsledky fotobankového průzkumu 2013

Napsáno 17. březen, 2014 v sekci Fotobankový průzkum
I letos proběhl fotobankový průzkum (byl to již čtvrtý ročník) mezi českými (a samozřejmě také slovenskými) grafiky, fotografy, videotvůrci, kteří prodávají svou tvorbu na zahraničních microstock fotobankách. Dnes se podíváme na první výsledky této anonymní ankety, později přibude také článek s detailnějším rozborem výdělků. Více...

Oplatí sa fotiť pre fotobanky v roku 2014?

Napsáno 27. leden, 2014 v sekci Fotobankové příběhy
V Júni tohoto roku to budú 3 roky čo prispievame do fotobánk. Rád by som sa s vami podelil o náš príbeh. O fotobankách sme vedeli už dlhšie, ale čas dozrel v Júni 2011, keď sme sa zaregistrovali a vybrali z našeho portóflia cca 10 fotiek a skúšobne ich nahrali do BIG 5 fotobánk a vyrazili na víkend do Karlových Varov na filmový festival. V nedelu sme sa vrátili domov. Poschvalovali nám fotky a dokonca sme zarobili prvé doláre. Více...

Výdělky ve fotobankách 2012

Napsáno 25. březen, 2013 v sekci Fotobankový průzkum
Jaké jsou skutečné výdělky fotografů a grafiků ve fotobankách? Jak se liší výdělky amatérů od profesionálů, grafiků od fotografů, začátečníků od pokročilých a veteránů? Jaké jsou výdělky těch nejlepších? Kolik vám dokáže vydělat jedna fotka nebo vektorová ilustrace za rok ve fotobance? Na všechny uvedené otázky odpovídám v tomto článku, který vznikl podrobněším zpracováním dat z fotobankového dotazníku za rok 2012. Více...

Výsledky fotobankového průzkumu 2012

Napsáno 11. březen, 2013 v sekci Fotobankový průzkum
Tento rok byla účast v mém průzkumu mezi českými (a slovenskými) uživateli fotobank slabší. Ale i tak jej vyplnilo pěkných 111 respondentů a tak doufám, že sebraná data budou schopná o něčem vypovídat. Loňská vysoká účast byla způsobena odkazem z facebookových stránek fotobanky Pixmac, což bohužel také zapříčinilo jisté zkreslení výsledků. Letos se nic takového nekonalo a tak by měly data lépe odpovídat skutečnosti. Více...

Půl roku ve fotobankách

Napsáno 10. únor, 2013 v sekci Fotobankové příběhy
Jmenuji se Tomáš Mikula a rád bych se s vámi podělit o zkušenosti z mého prvního půl rok na trhu se stock fotografiemi. Začalo to na začátku minulého roku, kdy jsem se začal zajímat o to, co to vůbec microstock je. V té době mi paradoxně nebylo ještě ani 18let. V říjnu minulého roku se situace změnila a konečně jsem udělal první kroky, které vedly k prvním prodejům. Více...

Ranní výlet za fotkou

Napsáno 09. prosinec, 2012 v sekci Fotobankové příběhy
Nejsem typ, který fotí pro mikrofotobanky. Spíš si fotím, co chci a co kolem sebe vidím a pak některé snímky nahrávám na mikrofotobanky. Fotografování mám prostě jako koníček, který mě baví a vyplňuje mi volný čas. A jelikož dalším koníčkem je například turistika, či geocaching, kloudně se dají skloubit. Naštěstí má druhá polovička je na tom podobně a tak si výlety do přírody užíváme většinou spolu. Ač přítelkyně sama nefotí, je k mému koníčku povětšinou tolerantní. Někdy si vysloužím fotkou pochvalu, jindy kritiku a někdy i výsměch. Jako například u autoportrétu v ranní mlze. Více...

Petrův fotobankový příběh

Napsáno 06. prosinec, 2012 v sekci Fotobankové příběhy
Jmenuju se Petr a toto je můj fotobankový příběh. V době, kdy jsem hledal jiné zdroje příjmu kromě svého zaměstnání jsem byl s manželkou na dovolené na maltě (tzn. předělávali jsme koupelnu a kuchyni svépomocí) a počasí nám vyšlo opravdu krásné. Bylo léto 2009 a oba jsme také přestali kouřit, protože jsme se dozvěděli, že jsme těhotní, teda hlavně žena, ale nesmějte se, oba jsme přibrali (a já mám ještě teď váhu po porodu). Od září jsem opět nastoupil do práce, učitel zedníků na praxe. Více...

Nekopírujte, jinak vám zruší na fotobance účet

Napsáno 12. listopad, 2012 v sekci Prodej fotek a ilustrací ve fotobankách
Na začátku října mě jeden čtenář upozornil na podezřelé portfolio na fotobance Shutterstock, které mělo až nápadně podobné ilustrace jako to moje. Podíval jsem se na něj, a bylo to tak - portfolio obsahovalo asi 250 ilustrací, z nichž polovina byly moje hodně přesné napodobeniny a jejich variace. Na první pohled nebylo mnohdy ani poznat, zda to jsou předělané ilustrace, nebo úplné kopie. Majitelem portfolia byl nick "foto1883" a na Shutterstocku byl zaregistrován od roku 2012 - což myslím také trochu vypovídalo o tom, že to nebylo nechtěné pochybení autora. Více...

Co kreslit a fotit během roku pro fotobanky?

Napsáno 15. říjen, 2012 v sekci Prodej fotek a ilustrací ve fotobankách
Tak to je zapeklitá otázka. Na jednu stranu je výhodné tvořit obrázky s tématy, které se prodávají pořád - například jídlo, životní styl, průmysl, v případě ilustrací pak ikony, abstraktní pozadí, webové elementy. Na druhou stranu ale stojí za to, věnovat se také sezónní tématice - mám na mysli zejména svátky. Prodávájí se sice jen v určitém období v roce, ale o to masívněji. Více...

Výdělky fotobankéřů za rok 2011

Napsáno 13. duben, 2012 v sekci Fotobankový průzkum
Na základě dat z fotobankového dotazníku za rok 2011 jsem vygeneroval následující zajímavé statistiky o reálných výdělcích českých fotobankéřů v zahraničních microstock fotobankách. Oproti loňskému ročníku (pro porovnání doporučuji přečíst výsledky z loňského roku: Jaké jsou výdělky českých fotografů a grafiků ve fotobankách) jsem přidal pár dalších zajímavých statistik. Více...

Výsledky fotobankového průzkumu 2011

Napsáno 28. březen, 2012 v sekci Fotobankový průzkum
Letos se fotobankového průzkumu zůčastnilo rekordních 155 fotobankéřů (to jest o 54 více než loni). Zásluhu na tom mají zejména facebookové stránky české fotobanky Pixmac, neboť tam uveřejnili odkaz na tento dotazník a tím znatelně přibylo respondentů (asi tak jedna třetina). Více...

Jste grafik který hledá práci? Zkuste kreslení (focení) pro fotobanky (brigáda, přivýdělek nebo práce na plný úvazek)

Napsáno 31. leden, 2012 v sekci Jak začít
Na internetu každou chvíli nacházím inzeráty, ve kterých grafici hledají práci. Rád bych jim doporučil jeden zdroj příjmů, díky kterému budou nezávislí, svobodní, můžou pracovat z tepla domova a když jim to půjde dobře tak i finančně dobře zajištění. Jde o kreslení pro fotobanky. Více...

Mikrofotobanky 2011 - průzkum mezi fotografy a grafiky

Napsáno 03. leden, 2012 v sekci Fotobankový průzkum
Po zdařilém prvním ročníku mikrofotobankového průzkumu je na řadě ročník druhý, který bude doufám ještě zdařilejší. O co vlastně jde? Loni jsem se rozhodl zmapovat českou fotobankovou sféru - zjistit, kolik je tu asi tak grafiků a fotografů, kteří prodávají své výtvory v zahraničních microstock fotobankách, kolik vydělávají, jak mají velká portfolia, na kterých fotobankách se jim nejlépe prodává a další zajímavé informace. Více...

Recenze knihy How to make money from your digital images

Napsáno 29. září, 2011 v sekci Prodej fotek a ilustrací ve fotobankách
Po delší době jsem si konečně našel čas a přečetl si další knihu o fotobankách a prodeji fotek v nich. Tentokráte se jednalo o starší titul (byl vydán v roce 2008) a tak mě zajímalo jak moc se svět fotobank za ty tři roky změnil. Více...

Recenze knihy Microstock Money Shots

Napsáno 19. září, 2011 v sekci Prodej fotek a ilustrací ve fotobankách
Microstock Money Shots: Turning Downloads into Dollars with Microstock od autorky Ellen Boughn je první kniha o microstock fotobankách, kterou jsem četl. V té době to byla docela novinka (vyšla v srpnu 2010) a docela se mi líbila. Autorka Ellen Boughn, je ve světě fotobank poměrně známá osobnost - v oboru je již přes třicet let, pracovala pro několik fotobank a sama jednu z nich založila (After-Image). Možná jste četli některý z článků na jejím Dreamstime blogu nebo na blogu o focení a fotobankách, který sídlí na její doméně. Více...

Zahraniční knihy o fotobankách

Napsáno 12. září, 2011 v sekci Prodej fotek a ilustrací ve fotobankách
Chcete-li snadno a rychle načerpat informace o tématu, která vás zajímá, ale o kterém toho moc nevíte (ať už je to programovací jazyk, software, nebo cokoliv jiného), tak mezi nejpohodlnější a nejrychlejší způsoby patří kniha - vše v ní máte přehledně popsáno a můžete si to prostudovat například cestou z práce nebo večer v posteli. Více...

Fotobanky a já, aneb jak to všechno začalo

Napsáno 06. září, 2011 v sekci Jak začít
S fotobankami pracuji již déle než 5 let - od počátku jako fotograf přispěvovatel, který na fotobankách prodává své fotografie, později jsem přidal i vektorovou grafiku a po několika letech jsem okusil i druhou stránku fotobank - začal jsem je používat jako zákazník a uživatel, který tam nakupuje. Všechno to ale začalo mnohem dříve... Více...

Jaké jsou výdělky českých fotografů a grafiků ve fotobankách

Napsáno 19. srpen, 2011 v sekci Fotobankový průzkum
Reálné výdělky z fotobank – nejdůležitější otázka, jejíž odpověď zajímá většinu fotografů a grafiků, když přijde řeč na možnost prodávat fotografie a vektorové ilustrace v zahraničních microstock fotobankách. Mimochodem to byl také jeden z důvodů, proč jsem se pustil na začátku roku 2011 do fotobankového dotazníku. Po zveřejnění výsledků jsem se zaměřil do detailního prozkoumání výdělků českých fotografů a ilustrátorů. V tomto článku si můžete konečně ověřit, zda se fotobanky vyplatí a kolik se na nich dá opravdu vydělat. Více...

Výsledky fotobankového průzkumu

Napsáno 17. srpen, 2011 v sekci Fotobankový průzkum
V lednu 2011 jsem poprvé uskutečnil velký dotazníkový průzkum mezi českými prodejci v zahraniřních fotobankách s cílem zjistit nějaké informace (zajímalo mě zejména kolik jich je, kde prodávají a jaké jsou jejich výdělky). Celá anketa byla přísně anonymní a celkem měla poměrně velký úspěch - více než 100 respondentů! Nyní je načase seznámit vás s prvními výsledky. Více...

Danění příjmů z fotobank

Napsáno 28. duben, 2011 v sekci Prodej fotek a ilustrací ve fotobankách
Pokud vyděláváte pravidelně ve fotobankách na prodeji svých fotografií a ilustrací, pak byste neměli zapomenout své zisky zdanit - zahrnout je do svého daňového přiznání, které odevzdáváte na konci března. Více...

Jak začít prodávat fotky a ilustrace ve fotobankách

Napsáno 28. duben, 2011 v sekci Jak začít
Již jste slyšeli o tom, že v některých fotobankách berou a prodávají fotografie a další výtvory i od naprostých amatérů a že si lze tak vcelku slušně přivydělat? A teď přemýšlíte, zda to zkusit či nikoliv? V tom přípdě je tento úvodní článek určen přímo pro vás. Více...

Prodej fotek a ilustrací

Diskuzní fórum

O fotobankách, focení i kreslení vektorů můžete diskutovat na fotobankovém diskusním fóru.

Nejlepší fotobanky

Seznam těch nejlepších fotobank, setříděn podle výše výdělků:

Shutterstock Shutterstock
Dreamstime Dreamstime
Fotolia Fotolia
iStockphoto iStockphoto
BigStock BigStock
123RF 123RF
Graphic Leftovers Graphic Leftovers
Depositphotos Depositphotos
Pond5 Pond5

Více informací →

Newsletter

Přihlašte se k odběru občasného newsletteru s přehledem dění kolem fotobank

Fotobanky na Facebooku

Spoustu drobnějších zpráv píšu jen na Facebook.