Diskuzní fórum

Tvorba videa pro fotobanky

Tvorba videa pro fotobankyVidea se na fotobankách neprodávají tak často jako fotky či ilustrace, ale jejich ceny jsou podstatně vyšší a tak mohou být pro mnohé zajímavější oblastí tvorby. Minimálně jsou dobrým zpestřením portfolia, když vás vaše tvorba již omrzela. Výhodou videí může být pro mnoho autorů to, že fotobanky berou videa poměrně ochotně a málokteré video vyhodí.

Obsah seriálu videa pro fotobanky

Natáčení videa kamerou

Videa pro fotobanky můžete natáčet kamerou, fotoaparátem, tabletem i mobilem. Na rozdíl od fotek nejsou na technickou kvalitu kladeny až tak vysoké požadavky. Vzhledem k nižšímu rozlišení (typicky 1920x1080) může stačit i méně kvalitní optika, jako např. levný kompakt.

Natáčíte-li statickou scénu, může být vhodnější zvolit manuální ostření a případně i expozici, jinak může být během nahrávky znát přeostřování kamery nebo změna expozice. To se může stát obzvláště pokud ztratíte objekt ze záběru a kamera hledá nové místo ostření.

Co nahrávat?

Zřejmě neuspějete s příliš statickými scénami, které budou vypadat jako fotky bez pohybu. V obraze musí být znatelný pohyb, např. vlnící se hladina nebo vlnící se stromy. Fotobanky odmítají videa ze statických fotek. Jinak platí podobně jako u fotek nutnost Model / Property release nebo alternativou jsou editorial videa. Natáčíte-li zvířata v ZOO, nemělo by být vidět kroužkování, ani rozpoznatelné prostředí ZOO.

Zvuk by měla nahrávka obsahovat jen v případě, že je pro nahrávku podstatný. Není-li zvuk dostatečně kvalitní (např. pokud by byl slyšitelný hukot větru), může fotobanka nahrávku vyhodit. Proto je lepší, pokud to není nutné, tak zvuk z nahrávky raději odstranit. Velký důraz je kladen na hudbu - v nahrávce nesmí být obsažena žádná hudba, i kdybyste ji v nahrávce sami hráli na hudební nástroj. Jinak bude nutné přiložit Property release interpreta hudby.

Dalšími zajímavými oblastmi nahrávek může být time-lapse (nahrávky pomalých dějů), snímková animace (např. postupné snímkování předmětů posouvaných po stole), posuvná kamera (na kolejnicích, uchycená na provazech či lankách), vysokorychlostní kamera (nahrávky rychlých dějů), sportovní nahrávky (Go kamera), nahrávky za pohybu (stabilizátor steadicam), nahrávky z dronu (pozor, dronem lze natáčet komerční videa pouze s licencí, jinak hrozí opravdu tučná pokuta!). Dobrým nápadem může být černé divadlo, protože to se rozšířilo z Východu do Čech, ale ve světě je poměrně neznámé.

U kamery platí podobně jako u fotek - nahrávky běžných věcí kolem nás, natáčených z běžného pohledu jsou málo zajímavé. Je potřeba natáčet buď velmi neobvyklé věci nebo sice běžné věci, ale neobvyklým způsobem, z neobvyklého úhlu pohledu. Začátečník natočí to co běžně vidí svýma očima - hezký les, kachny na vodě. To moc nezaujme. Lidé si říkají - krásný západ slunce, krásná příroda. Ve skutečnosti v těch pohledech není ani tak estetická krása, jako neobvyklost. Hezké a zajímavé se zdá to, co běžně vidíme. Jakmile to vidíme často, stává se to už nezajímavé a běžné. Proto buď musíme objevit velmi neobvyklou věc k natáčení, která se opravdu jen tak běžně nevidí, nebo natáčet nezvyklým způsobem - ne smažící se řízek na pánvi z běžného pohledu, to vidíme běžně, ale velmi detailní blízký záběr ze strany, kde bude vidět stoupající pára, takhle to nevidíme běžně. Nebo připnout kameru na stativ (kvůli lepší stabilitě), stativ vzít a otočit vzhůru nohama a projít kamerou trávou, tedy průchod trávou z psího pohledu, to je pro diváka nezvyklé a zajímavé (obraz lze otočit v XMedia Recode nebo ve VirtualDub).

Stabilizace

Jednou z nejzásadnějších věcí, na kterou je třeba při natáčení dbát, je stabilita obrazu. Jistě znáte typická amatérská videa, ve kterých kamera přelétává z jednoho záběru na druhý jak splašená. Natáčíte-li v ruce, je třeba vést kameru pomalu a plynule, bez rychlých přechodů a buď zcela bez zoomování, nebo jen s velmi pomalým zoomováním. Ve fotobance nenabízíte umělecký film, ale polotovar, který si zákazník sestříhá a sestaví dle potřeby. Proto by nahrávka měla být bez střihů a přechodů a co nejstabilnější.

V ruce udržíte záběr jen při blízkých scénách s dynamickým dějem (typicky editorial videa). Chcete-li zoomovat nebo jde-li o klidnější scény, zpravidla již držení v ruce nestačí a je třeba použít stativ. Při uchycení do stativu může být nutné vypnout interní stabilizátor fotoaparátu, jinak obraz bude ujíždět nebo bude těžké zaměřovat objekt scény (bude "utíkat").

Máte-li v úmyslu kamerou ve stativu pohybovat a vytvořit plynulý přejezd přes scénu, musí se jednat o velmi kvalitní stativ s dobrým kloubem. Stačí i jemné drhnutí a v nahrávce to bude znatelné jako sekání pohybu. Pozor dejte na chvění fotoaparátu ve stativu kvůli větru nebo na pohyb při stisku spouště. Někdy budete muset v editoru konec nahrávky utnout kvůli zachvění při vypnutí záznamu.

Nemáte-li po ruce stativ, můžete v nouzi fotoaparát o něco zapřít. Nebo můžete použít provázek, který připevníte pomocí stativového šroubu k fotoaparátu, druhý konec provázku na zemi přišlápnete a napnete. V případě pohyblivé kamery může být provázkový stativ dokonce lepší než levný stativ, protože umožňuje poměrně stabilní pohyb fotoaparátem, bez drhnutí v kloubu.

Populární jsou videa s pohyblivou kamerou - kamera vzlétá z trávy do koruny stromů, oblétává objekt, pohybuje se krajinou. Zřejmě málokterý fotobankéř si pořídí leteckou licenci umožňující mu používat dron pro komerční videa, proto musí sáhnout po jiných řešeních. V některých případech lze použít kolejnice, případně i s motorovým posuvem. Pro někoho mohou být příliš nákladné, ale především dráha může být krátká, a kdo by sebou do přírody vozil těžkou konstrukci. Řešením mohou být provizoria - mobil zavěšený na provázku, podkladová deska s fotoaparátem, táhnutá trávou.

Dobrým řešením pohyblivé kamery bývá stabilizační držák steadicam (pro zajímavost, jedno z prvních slavných využití steadicam bylo ve filmu Osvícení). Může se jednat o dražší variantu se servomotory nebo o levnější bezmotorovou variantu s vyváženým systémem. V nouzi lze použít i běžný lehký složený stativ (cestovní, ve složeném stavu 30 cm) - upneme fotoaparát do složeného stativu, najdeme těžiště celé soustavy a v tomto bodu stativ jemně držíme jednou rukou, nejlépe v jednom bodě. I když takové řešení není dokonalé a nějaký pohyb je v obraze znatelný, je stabilita při pohybu mnohem vyšší než při držení fotoaparátu v ruce.

Pokud je nahrávka přes všechnu snahu nestabilní, můžete ji dodatečně stabilizovat filtrem Deshaker ve VirtualDub. V nastavení filtru zvolte nejdříve první průchod Pass 1 (volby filtru můžete ponechat implicitní) a proveďte analýzu videa volbou File/Run video analysis pass. Zahlásí-li VirtualDub v této fázi chybu komprese, přepněte kompresi na nekomprimovaný RGB (Deshaker v Pass 1 mění rozměr videa a to nemusí vyhovovat kodeku). Po provedení analýzy přepněte Deshaker na druhý průchod Pass 2. Volby můžete ponechat opět beze změn, jen přepněte Edge compensation na mód Adaptive zoom average + fixed zoom. Nyní již můžete zvolit požadovaný kompresní kodek a video uložit. Při stabilizaci je potřeba počítat s tím, že filtr během roztřesení obraz zvětší, aby vykompenzoval okraje. Tím se kvalita obrazu trochu zhorší, ale většinou by to nemělo vadit. U intenzivních nestabilit může být znatelná deformace obrazu, což už mohou některé fotobanky odmítnout. (srovnávací ukázka)

Tvorba animací

Kromě kamery lze videa vytvářet i programově, graficky. Vytvoříte si grafický základ, např. nakreslíte postavičky ve vektorovém editoru, a ty pak v nějakém nástroji rozpohybujete. Animaci vytváříte jako vektorovou animaci (Flash), rastrovou animaci (Photoshop, Animer) nebo 3D animaci (Blender).

Adobe Illustrator - vektorový grafický editor. Kresby můžete exportovat do vektorového souboru a načíst do jiného animačního nástroje, jako je Adobe Flash (Macromedia Flash), Blender, PowerPoint. Po exportu do rastrového souboru je můžete použít v mnoha dalších nástrojích, ovšem bez výhod vektorových ilustrací. Jednodušší animace můžete přímo exportovat do Flash SWF souborů, když každý snímek animace uložíte do samostatné vrstvy.
Adobe Photoshop - rastrový grafický editor. Pomocí panelu "Časová osa" provádíte v klíčových snímcích operace s obrazem (transformace objektů, průhlednost atd.). Photoshop operace interpoluje i pro ostatní snímky animace. Animaci lze exportovat jako sekvenci obrázků, video či GIF. Zajímavou animací bývá vyříznutí objektu z fotografie, kdy Photoshop dopočítá pozadí a objektem se zoomuje. Ovšem fotobanky odmítají videa ze statických fotografií. (ukázky 1, 2, 3, 4)
Adobe (Macromedia) Flash - vektorový animátor. Je jedním z nejpopulárnějších vektorových animátorů s dlouholetou tradicí. Grafické objekty lze buď kreslit přímo ve Flashi nebo importovat z Illustratoru. Objekty lze pomocí klíčových snímků na časové ose transformovat, deformovat či jinak modifikovat, Flash propočítá operace i mezi klíčovými snímky. Výstupem může být animační soubor SWF, video i jiné formáty. Stará verze Macromedia Flash 5 je k dispozici zdarma a její možnosti jsou pro fotobanky více než dostačující.
Blender - 3D editor. Jeden z nejpopulárnějších 3D editorů, který je k dispozici zdarma a má velmi bohaté funkce. Jeho ovládání zpočátku nemusí být intuitivní, může být potřeba naučit se mnoho klávesových zkratek, ale to později umožní pracovat s editorem velmi rychle a efektivně. V Blenderu lze vytvářet 3D objekty a ty pak rozpohybovat. K dispozici je i velmi výkonný částicový systém. Pro efektivní použití je však vhodné mít k dispozici výkonnou grafickou kartu nVidia GTX s rozhraním CUDA. Začíná být sice podporováno i OpenCL rozhraní grafických karet ATI, ale podpora je zatím experimentální a v praxi nevyužitelná. (ukázka 1)
PowerPoint - animace prezentací. Přestože je PowerPoint určen především pro prezentace, lze dobře využít i pro animace do fotobank. K dispozici je vektorový editor a bohaté možnosti efektů, které by v jiných (univerzálnějších) nástrojích mohly být těžce dosažitelné. Animaci lze exportovat do videa. (ukázka 1)
After Effects - výkonný nástroj pro tvorbu animací z filmů. Lze importovat nahrávky z kamery, vektorovou grafiku z Illustratoru, rastrovou grafiku z Photoshopu. Umožňuje vytváření videoprojektů, 3D animací, stříhání a bohaté množství efektů. Výstupem může být video nebo i šablona, kterou lze nabízet např. na fotobance Pond5 nebo VideoHive.
Animer - jednoduchý nástroj pro animaci rastrových obrázků. Do nástroje se načtou rastrové obrázky (mohou být i s průhledností) a s těmi se pak provádějí operace jako posouvání, rotace, průhlednost. Vlastnosti stačí nastavit v klíčových snímcích, program propočítá i zbylé snímky. Výstupem je sada obrázků TGA (rozlišení FullHD nebo 4K), které se programem VirtualDub sloučí do videa. (ukázky 1, 2, 3, 4, 5, 6)
Gemtree Petr - herní programovací nástroj. Vyžaduje sice už nějaké programování, ale je původně určen pro děti a tak je jeho použití celkem snadné. Má bohatou podporu 3D grafiky (je možný import objektů z MilkShape a z Blenderu, zde příklad), objekty lze programově rozpohybovat a tak lze snadno vytvářet složité animace, které by se v 3D editoru vytvářely dost pracně. Výstupem je sekvence TGA obrázků (snímaných interně jako screenshot FullHD či 4K), které se do videa sloučí pomocí VirtualDub. (ukázky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
TexiGen - generátor procedurálních textur. Pomocí filtrů lze vytvářet generátory, které generují obraz nebo upravují obraz jiného videa. Generovaným obrazem mohou být textury povrchů, ale i složité scenérie jako např. krajinky. Parametry scény mohou být závislé na čase a tak je možné scénu rozpohybovat (např. vlnící se tráva). Užitečné může být filtrování jiného videa, kdy program načítá jednotlivé snímky a provádí s nimi operace, jako např. přebarvování, deformace či překrytí jiným videem. Výstupem je sekvence obrázků (i 4K), které se sloučí ve VirtualDub. (ukázky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21)
POV-Ray - jeden z prvních ray-tracing generátorů 3D obrazců. Objekty se sestavují z matematických modelů (koule, kvádr, plocha). Transformace mohou být odvozené od času a tak lze scénu animovat. Jedná se o konzolový program, jehož vstupem je definice scény v textovém tvaru, výstupem sada obrázků. Existují pro něj nadstavby, jako je MoRay, ve kterých lze scénu vytvářet vizuálně v grafickém prostředí. (ukázka 1)
JWildFire - fraktálový generátor. Výhodou je snadné použití i pro ty, kdo nerozumí generování fraktálů. Obsahuje bohatou sbírku přednastavených sad fraktálů, ze kterých generuje nové varianty. Lze generovat efektní animace pomocí časově proměnlivých transformací a to i snadno prostým odmačkáváním generátoru náhody. Jinými alternativami generátorů fraktálů jsou např. flam3 (první fraktálový generátor, který "to všechno začal") a Apophysis (nejpopulárnější fraktálový generátor). (ukázky 1, 2, 3)
Synfig Studio - 2D animátor. Nadějně vypadající Open-Source projekt pro bitmapové i vektorové 2D animace.

 

Autor: PandaWild


Přidej komentář
Pokud se chcete na něco zeptat, vyhledejte/zapište svůj dotaz na fotobankovém diskuzním fóru.

14. březen, 2018

Výdělky ve fotobankách 2017

Po zveřejnění základních statistik je na řadě detailnější rozpitvání výdělků českých fotobankéřů v zahrničních microstock fotobankách. Nejinak tomu bude i letos. Více...

Výsledky fotobankového průzkumu 2017

Napsáno 13. březen, 2018 v sekci Fotobankový průzkum
Letos jsem opět použil loňskou kratší variantu dotazníku, přidal jsem snad jen jednu nebo dvě otázky. Celkem se průzkumu zúčastnilo 114 respondentů, což je sice méně než v předchozích letech, ale pořád je to dostatečné množství pro nějaké smyslupné záběry. Pojdmě se na to podívat. Více...

Výdělky ve fotobankách 2016

Napsáno 27. březen, 2017 v sekci Fotobankový průzkum
Po zveřejnění základních statistik je na řadě detailnější rozpitvání výdělků českých fotobankéřů v zahrničních microstock fotobankách. Nejinak tomu bude i letos. Více...

Výsledky fotobankového průzkumu 2016

Napsáno 24. březen, 2017 v sekci Fotobankový průzkum
Letos jsem z nedostatku času vyškrtal některé otázky z průzkumu, povětšinou to byly takové, jejichž odpovědi se moc neměnily. Průzkumu se zúčastnilo trochu méně respondentů (132), ale i tak si myslím, že mají výsledná data zajímavou vypovídací hodnotu. Pojďme se podívat, jak to dopadlo. Více...

Úprava zvuku videa aplikací Audacity

Napsáno 13. srpen, 2016 v sekci Prodej videa ve fotobankách
Při přípravě videí pro fotobanky je často zapotřebí úprava zvuku zvukovým editorem. U některých videí se sice bez zvuku obejdeme, ale jsou případy, kdy je zvuk nutností a nahrávku nám může znehodnotit hluk větru, šum či hudba na pozadí. Běžnému fotobankéři se zpravidla nevyplatí pořízení profesionálního nástroje, jakým je Adobe Audition. Proto se dnes podíváme na alternativu, open source program Audacity, verze 2.1.2. Je k dispozici pro Windows, Mac i Linux a je plně lokalizován do češtiny. Více...

Proč nám vadí prokládání u videa?

Napsáno 18. červenec, 2016 v sekci Prodej videa ve fotobankách
Prokládání nám komplikuje život v tom, že na PC nemá opodstatnění, ale kvůli televiznímu přenosu se stále ještě používá a je velmi obtížný vzájemný převod. Tento text berte jako první dodatek k seriálu o prodeji videí ve fotobankách. Více...

Jak na průhlednost, seamless loop a time-lapse ve videích

Napsáno 12. červenec, 2016 v sekci Prodej videa ve fotobankách
V posledním dílu seriálu "Videa pro fotobanky" se podíváme na tři zajímavé metody tvorby videa - několik možností řešení průhlednosti, postupy a nástroje pro vytvoření seamless loop (nekonečné smyčky) a tvorbu časosběrného videa (timelapse). Více...

Editace videa programem VirtualDub

Napsáno 11. červenec, 2016 v sekci Prodej videa ve fotobankách
Program VirtualDub patří už léta mezi klasiku pro úpravu videí. Nejedná se přímo o střihový program, kterým byste mixovali klipy do celovečerního filmu. Ale to u fotobank nepotřebujeme, střih potřebujeme jen k odstranění nežádoucích částí záznamu z kamery. Větší přínos pro nás má VirtualDub jako obrazový filtr. K dispozici jsou nejen vestavěné filtry (pro úpravy jako změna jasu, barvy, překlápění, přidání vodoznaku, motion blur), ale na internetu jsou k nalezení velká kvanta pluginů do VirtualDub. Jako např. výborný filtr Deshaker, který dokáže stabilizovat roztřesený obraz až zázračně. Více...

Konverze videa nástrojem XMedia Recode

Napsáno 29. červen, 2016 v sekci Prodej videa ve fotobankách
Videa jsou komplexní soubory, které mohou obsahovat obrazovou stopu (stream, datový proud), zvukovou stopu nebo titulky. Stop stejného typu může být i více, např. zvukové stopy ve více jazykových verzích. Video v nějakém formátu (soubor s příponou MOV, AVI, MP4) se nazývá kontejner. Stopy v něm obsažené mohou být v nějakém komprimovaném tvaru (JPEG komprese, mezisnímková komprese, nekomprimovaný RGB). V záhlaví stopy je informace o kodeku, kterým lze stopu dekódovat (XVid, DivX, H.264, Motion-JPEG). Více...

Požadavky fotobank na formát videa

Napsáno 28. červen, 2016 v sekci Prodej videa ve fotobankách
Každá fotobanka má trochu jiné požadavky na videa. Mezi ty základní patří formát, rozlišení, datová velikost a délka videa. Některé přijímají editorial (zpravodajská) videa, jiná ne. Liší se také v možnosti nahrávání videa na jejich web. Na všechny tyto aspekty nahrávání videí na jednotlivé fotobanky se nyní podíváme. Více...

Tvorba videa pro fotobanky

Napsáno 27. červen, 2016 v sekci Prodej videa ve fotobankách
Videa se na fotobankách neprodávají tak často jako fotky či ilustrace, ale jejich ceny jsou podstatně vyšší a tak mohou být pro mnohé zajímavější oblastí tvorby. Minimálně jsou dobrým zpestřením portfolia, když vás vaše tvorba již omrzela. Výhodou videí může být pro mnoho autorů to, že fotobanky berou videa poměrně ochotně a málokteré video vyhodí. Více...

Prodej videa ve fotobankách

Napsáno 23. červen, 2016 v sekci Prodej videa ve fotobankách
Prodáváte na fotobankách fotky, ilustrace nebo vektory? Chtěli byste zkusit rozšířit portfolio o nový typ obsahu? Jste tvůrce video obsahu a hledáte odbyt pro své klipy? Zkuste prodej footage videa na fotobankách. V následujících dnech zde bude publikován šestidílný podrobný seriál o tvorbě videa pro fotobanky, jehož autorem je Panda Wild. Toto je jeho úvodní díl, který pro vás pro změnu napsala Soim. Více...

Výdělky ve fotobankách 2015

Napsáno 25. březen, 2016 v sekci Fotobankový průzkum
Po zveřejnění základních výsledků fotobankového průzkumu přichází - tak jako každý rok - detailní rozpitvání výdělků českých a slovenských fotobankéřů. Snadno si tak můžete ověřit, jestli vyděláváte ve fotobankách více, či méně než průměrný respondent mého průzkumu. Více...

Výsledky fotobankového průzkumu 2015

Napsáno 18. březen, 2016 v sekci Fotobankový průzkum
Letos to je už šestý ročník fotobankového průzkumu, jehož výsledky si právě prohlížíte. Oproti loňsku se jej zúčastnilo trochu méně fotobankéřů (149 oproti loňským 163), ale věřím, že i tak budou výsledky zajímavé. Letos jsem přidal snad jen jednu novou otázku a několik dalších jsem přeformuloval. Ale pojďme se podívat, jak to vše dopadlo: Více...

Rozhovor s úspěšným anonymním fotobankéřem

Napsáno 06. březen, 2016 v sekci Fotobankové příběhy
Krátce poté, co jsem spustil letošní fotobankový průzkum (mimochodem, pokud jste ještě nevyplnili anonymní dotazník pro letošní fotobankový průzkum, učiňte tak co nejdříve, děkuji!), mi napsal jeden z respondentů, protože špatně odpověděl na jednu z otázek - chtěl svou odpověď v dotazníku upravit, protože si myslel, že by to mohlo ovlivnit výsledné statistiky. Trochu jsem se podivil a zapochyboval, ale při hledání příslušného záznamu ve výsledcích průzkumu mi to došlo - jednalo se totiž o fotobankéře ze skupiny Top10, tedy byl to jeden z nejúspěšnějších českých fotobankéřů s opravdu velkými fotobankovými výdělky. Dotyčný se mi na konci emailu ještě omluvil, že se nepodepsal, protože by chtěl zůstat v anonymitě (což zcela chápu). Více...

Rozhovor s Petrem Štěpánkem, fotobankovým food fotografem

Napsáno 07. duben, 2015 v sekci Fotobankové příběhy
Petr mě oslovil asi před rokem, začínal s fotobankami a chtěl poradit se Shutterstockem. Třikrát jej odmítli a pak se mi už neozval. Až půl roku na to mi napsal děkovný email - jeho příběh měl šťastný konec - na Shutterstock se na počtvrté dostal, v současnosti má jeho portfolio několik tisíc fotografií a fotobanky mu generují nezanedbatelný měsíční příjem. Jsem vždy velmi nadšen, když se takový příběh ke mě dostane, a proto bych se s vámi rád o něj podělil v tomto rozhovoru. Více...

Výdělky ve fotobankách 2014

Napsáno 23. březen, 2015 v sekci Fotobankový průzkum
Přichází nedílná a nejvíce očekávaná součást mého fotobankového průzkumu - podrobný přehled výdělků v microstock fotobankách za rok 2014. Statistiky a srovnávání výdělků grafiků, fotografů, amatérů, profíků, fotobankových začátečníků i ostřílených fotobankéřů. Více...

Výsledky fotobankového průzkumu 2014

Napsáno 22. březen, 2015 v sekci Fotobankový průzkum
Jubilejní pátý ročník fotobankového průzkumu zdárně proběhl s rekrodní účastí - celkem se ankety zúčastnilo 163 respondentů. Věřím, že díky novým otázkám (používané aplikace, zdroje inspirace) bude pro vás další tvorba pro fotobanky ještě zábavnější a snazší. Více...

Rozhovor s Magdou

Napsáno 04. září, 2014 v sekci Fotobankové příběhy
S Magdou jsem se poprvé potkal na fotobance Dreamstime, kde mi sama napsala pozdrav, jakožto reakci na mé nováčkovské představení v diskusním fóru - registrovala se na tuto fotobanku o půl roku dříve než já. Následně jsem jí zavalil spoustou svých otázek na fotobanky a jejich fungování, stala se tak pro mne fotobankovým guru. Až později na českém fotobankovém diskusním fóru jsem zjistil, že nejen pro mě. Více...

Výdělky ve fotobankách 2013

Napsáno 25. březen, 2014 v sekci Fotobankový průzkum
Po roce opět přicházím s konkrétními statistikami výdělků z prodejů fotografů a ilustrátorů v zahraničních fotobankách. Následující informace jsou získány z anonymního dotazníku, ve kterém čeští a slovenští fotobankéři hodnotili své prodeje ve fotobankách za rok 2013. Z původních 128 respondentů jsem musel v některých srovnání část vynechat kvůli chybějícím údajům. Více...

Výsledky fotobankového průzkumu 2013

Napsáno 17. březen, 2014 v sekci Fotobankový průzkum
I letos proběhl fotobankový průzkum (byl to již čtvrtý ročník) mezi českými (a samozřejmě také slovenskými) grafiky, fotografy, videotvůrci, kteří prodávají svou tvorbu na zahraničních microstock fotobankách. Dnes se podíváme na první výsledky této anonymní ankety, později přibude také článek s detailnějším rozborem výdělků. Více...

Oplatí sa fotiť pre fotobanky v roku 2014?

Napsáno 27. leden, 2014 v sekci Fotobankové příběhy
V Júni tohoto roku to budú 3 roky čo prispievame do fotobánk. Rád by som sa s vami podelil o náš príbeh. O fotobankách sme vedeli už dlhšie, ale čas dozrel v Júni 2011, keď sme sa zaregistrovali a vybrali z našeho portóflia cca 10 fotiek a skúšobne ich nahrali do BIG 5 fotobánk a vyrazili na víkend do Karlových Varov na filmový festival. V nedelu sme sa vrátili domov. Poschvalovali nám fotky a dokonca sme zarobili prvé doláre. Více...

Výdělky ve fotobankách 2012

Napsáno 25. březen, 2013 v sekci Fotobankový průzkum
Jaké jsou skutečné výdělky fotografů a grafiků ve fotobankách? Jak se liší výdělky amatérů od profesionálů, grafiků od fotografů, začátečníků od pokročilých a veteránů? Jaké jsou výdělky těch nejlepších? Kolik vám dokáže vydělat jedna fotka nebo vektorová ilustrace za rok ve fotobance? Na všechny uvedené otázky odpovídám v tomto článku, který vznikl podrobněším zpracováním dat z fotobankového dotazníku za rok 2012. Více...

Výsledky fotobankového průzkumu 2012

Napsáno 11. březen, 2013 v sekci Fotobankový průzkum
Tento rok byla účast v mém průzkumu mezi českými (a slovenskými) uživateli fotobank slabší. Ale i tak jej vyplnilo pěkných 111 respondentů a tak doufám, že sebraná data budou schopná o něčem vypovídat. Loňská vysoká účast byla způsobena odkazem z facebookových stránek fotobanky Pixmac, což bohužel také zapříčinilo jisté zkreslení výsledků. Letos se nic takového nekonalo a tak by měly data lépe odpovídat skutečnosti. Více...

Půl roku ve fotobankách

Napsáno 10. únor, 2013 v sekci Fotobankové příběhy
Jmenuji se Tomáš Mikula a rád bych se s vámi podělit o zkušenosti z mého prvního půl rok na trhu se stock fotografiemi. Začalo to na začátku minulého roku, kdy jsem se začal zajímat o to, co to vůbec microstock je. V té době mi paradoxně nebylo ještě ani 18let. V říjnu minulého roku se situace změnila a konečně jsem udělal první kroky, které vedly k prvním prodejům. Více...

Ranní výlet za fotkou

Napsáno 09. prosinec, 2012 v sekci Fotobankové příběhy
Nejsem typ, který fotí pro mikrofotobanky. Spíš si fotím, co chci a co kolem sebe vidím a pak některé snímky nahrávám na mikrofotobanky. Fotografování mám prostě jako koníček, který mě baví a vyplňuje mi volný čas. A jelikož dalším koníčkem je například turistika, či geocaching, kloudně se dají skloubit. Naštěstí má druhá polovička je na tom podobně a tak si výlety do přírody užíváme většinou spolu. Ač přítelkyně sama nefotí, je k mému koníčku povětšinou tolerantní. Někdy si vysloužím fotkou pochvalu, jindy kritiku a někdy i výsměch. Jako například u autoportrétu v ranní mlze. Více...

Petrův fotobankový příběh

Napsáno 06. prosinec, 2012 v sekci Fotobankové příběhy
Jmenuju se Petr a toto je můj fotobankový příběh. V době, kdy jsem hledal jiné zdroje příjmu kromě svého zaměstnání jsem byl s manželkou na dovolené na maltě (tzn. předělávali jsme koupelnu a kuchyni svépomocí) a počasí nám vyšlo opravdu krásné. Bylo léto 2009 a oba jsme také přestali kouřit, protože jsme se dozvěděli, že jsme těhotní, teda hlavně žena, ale nesmějte se, oba jsme přibrali (a já mám ještě teď váhu po porodu). Od září jsem opět nastoupil do práce, učitel zedníků na praxe. Více...

Nekopírujte, jinak vám zruší na fotobance účet

Napsáno 12. listopad, 2012 v sekci Prodej fotek a ilustrací ve fotobankách
Na začátku října mě jeden čtenář upozornil na podezřelé portfolio na fotobance Shutterstock, které mělo až nápadně podobné ilustrace jako to moje. Podíval jsem se na něj, a bylo to tak - portfolio obsahovalo asi 250 ilustrací, z nichž polovina byly moje hodně přesné napodobeniny a jejich variace. Na první pohled nebylo mnohdy ani poznat, zda to jsou předělané ilustrace, nebo úplné kopie. Majitelem portfolia byl nick "foto1883" a na Shutterstocku byl zaregistrován od roku 2012 - což myslím také trochu vypovídalo o tom, že to nebylo nechtěné pochybení autora. Více...

Co kreslit a fotit během roku pro fotobanky?

Napsáno 15. říjen, 2012 v sekci Prodej fotek a ilustrací ve fotobankách
Tak to je zapeklitá otázka. Na jednu stranu je výhodné tvořit obrázky s tématy, které se prodávají pořád - například jídlo, životní styl, průmysl, v případě ilustrací pak ikony, abstraktní pozadí, webové elementy. Na druhou stranu ale stojí za to, věnovat se také sezónní tématice - mám na mysli zejména svátky. Prodávájí se sice jen v určitém období v roce, ale o to masívněji. Více...

Výdělky fotobankéřů za rok 2011

Napsáno 13. duben, 2012 v sekci Fotobankový průzkum
Na základě dat z fotobankového dotazníku za rok 2011 jsem vygeneroval následující zajímavé statistiky o reálných výdělcích českých fotobankéřů v zahraničních microstock fotobankách. Oproti loňskému ročníku (pro porovnání doporučuji přečíst výsledky z loňského roku: Jaké jsou výdělky českých fotografů a grafiků ve fotobankách) jsem přidal pár dalších zajímavých statistik. Více...

Výsledky fotobankového průzkumu 2011

Napsáno 28. březen, 2012 v sekci Fotobankový průzkum
Letos se fotobankového průzkumu zůčastnilo rekordních 155 fotobankéřů (to jest o 54 více než loni). Zásluhu na tom mají zejména facebookové stránky české fotobanky Pixmac, neboť tam uveřejnili odkaz na tento dotazník a tím znatelně přibylo respondentů (asi tak jedna třetina). Více...

Jste grafik který hledá práci? Zkuste kreslení (focení) pro fotobanky (brigáda, přivýdělek nebo práce na plný úvazek)

Napsáno 31. leden, 2012 v sekci Jak začít
Na internetu každou chvíli nacházím inzeráty, ve kterých grafici hledají práci. Rád bych jim doporučil jeden zdroj příjmů, díky kterému budou nezávislí, svobodní, můžou pracovat z tepla domova a když jim to půjde dobře tak i finančně dobře zajištění. Jde o kreslení pro fotobanky. Více...

Mikrofotobanky 2011 - průzkum mezi fotografy a grafiky

Napsáno 03. leden, 2012 v sekci Fotobankový průzkum
Po zdařilém prvním ročníku mikrofotobankového průzkumu je na řadě ročník druhý, který bude doufám ještě zdařilejší. O co vlastně jde? Loni jsem se rozhodl zmapovat českou fotobankovou sféru - zjistit, kolik je tu asi tak grafiků a fotografů, kteří prodávají své výtvory v zahraničních microstock fotobankách, kolik vydělávají, jak mají velká portfolia, na kterých fotobankách se jim nejlépe prodává a další zajímavé informace. Více...

Recenze knihy How to make money from your digital images

Napsáno 29. září, 2011 v sekci Prodej fotek a ilustrací ve fotobankách
Po delší době jsem si konečně našel čas a přečetl si další knihu o fotobankách a prodeji fotek v nich. Tentokráte se jednalo o starší titul (byl vydán v roce 2008) a tak mě zajímalo jak moc se svět fotobank za ty tři roky změnil. Více...

Recenze knihy Microstock Money Shots

Napsáno 19. září, 2011 v sekci Prodej fotek a ilustrací ve fotobankách
Microstock Money Shots: Turning Downloads into Dollars with Microstock od autorky Ellen Boughn je první kniha o microstock fotobankách, kterou jsem četl. V té době to byla docela novinka (vyšla v srpnu 2010) a docela se mi líbila. Autorka Ellen Boughn, je ve světě fotobank poměrně známá osobnost - v oboru je již přes třicet let, pracovala pro několik fotobank a sama jednu z nich založila (After-Image). Možná jste četli některý z článků na jejím Dreamstime blogu nebo na blogu o focení a fotobankách, který sídlí na její doméně. Více...

Zahraniční knihy o fotobankách

Napsáno 12. září, 2011 v sekci Prodej fotek a ilustrací ve fotobankách
Chcete-li snadno a rychle načerpat informace o tématu, která vás zajímá, ale o kterém toho moc nevíte (ať už je to programovací jazyk, software, nebo cokoliv jiného), tak mezi nejpohodlnější a nejrychlejší způsoby patří kniha - vše v ní máte přehledně popsáno a můžete si to prostudovat například cestou z práce nebo večer v posteli. Více...

Fotobanky a já, aneb jak to všechno začalo

Napsáno 06. září, 2011 v sekci Jak začít
S fotobankami pracuji již déle než 5 let - od počátku jako fotograf přispěvovatel, který na fotobankách prodává své fotografie, později jsem přidal i vektorovou grafiku a po několika letech jsem okusil i druhou stránku fotobank - začal jsem je používat jako zákazník a uživatel, který tam nakupuje. Všechno to ale začalo mnohem dříve... Více...

Jaké jsou výdělky českých fotografů a grafiků ve fotobankách

Napsáno 19. srpen, 2011 v sekci Fotobankový průzkum
Reálné výdělky z fotobank – nejdůležitější otázka, jejíž odpověď zajímá většinu fotografů a grafiků, když přijde řeč na možnost prodávat fotografie a vektorové ilustrace v zahraničních microstock fotobankách. Mimochodem to byl také jeden z důvodů, proč jsem se pustil na začátku roku 2011 do fotobankového dotazníku. Po zveřejnění výsledků jsem se zaměřil do detailního prozkoumání výdělků českých fotografů a ilustrátorů. V tomto článku si můžete konečně ověřit, zda se fotobanky vyplatí a kolik se na nich dá opravdu vydělat. Více...

Výsledky fotobankového průzkumu

Napsáno 17. srpen, 2011 v sekci Fotobankový průzkum
V lednu 2011 jsem poprvé uskutečnil velký dotazníkový průzkum mezi českými prodejci v zahraniřních fotobankách s cílem zjistit nějaké informace (zajímalo mě zejména kolik jich je, kde prodávají a jaké jsou jejich výdělky). Celá anketa byla přísně anonymní a celkem měla poměrně velký úspěch - více než 100 respondentů! Nyní je načase seznámit vás s prvními výsledky. Více...

Danění příjmů z fotobank

Napsáno 28. duben, 2011 v sekci Prodej fotek a ilustrací ve fotobankách
Pokud vyděláváte pravidelně ve fotobankách na prodeji svých fotografií a ilustrací, pak byste neměli zapomenout své zisky zdanit - zahrnout je do svého daňového přiznání, které odevzdáváte na konci března. Více...

Jak začít prodávat fotky a ilustrace ve fotobankách

Napsáno 28. duben, 2011 v sekci Jak začít
Již jste slyšeli o tom, že v některých fotobankách berou a prodávají fotografie a další výtvory i od naprostých amatérů a že si lze tak vcelku slušně přivydělat? A teď přemýšlíte, zda to zkusit či nikoliv? V tom přípdě je tento úvodní článek určen přímo pro vás. Více...

Prodej fotek a ilustrací

Diskuzní fórum

O fotobankách, focení i kreslení vektorů můžete diskutovat na fotobankovém diskusním fóru.

Nejlepší fotobanky

Seznam těch nejlepších fotobank, setříděn podle výše výdělků:

Shutterstock Shutterstock
Dreamstime Dreamstime
Fotolia Fotolia
iStockphoto iStockphoto
BigStock BigStock
123RF 123RF
Graphic Leftovers Graphic Leftovers
Depositphotos Depositphotos
Pond5 Pond5

Více informací →

Newsletter

Přihlašte se k odběru občasného newsletteru s přehledem dění kolem fotobank

Fotobanky na Facebooku

Spoustu drobnějších zpráv píšu jen na Facebook.