Diskuzní fórum

Editace videa programem VirtualDub

VirtualDub - freeware pro editaci videaProgram VirtualDub patří už léta mezi klasiku pro úpravu videí. Nejedná se přímo o střihový program, kterým byste mixovali klipy do celovečerního filmu. Ale to u fotobank nepotřebujeme, střih potřebujeme jen k odstranění nežádoucích částí záznamu z kamery. Větší přínos pro nás má VirtualDub jako obrazový filtr. K dispozici jsou nejen vestavěné filtry (pro úpravy jako změna jasu, barvy, překlápění, přidání vodoznaku, motion blur), ale na internetu jsou k nalezení velká kvanta pluginů do VirtualDub. Jako např. výborný filtr Deshaker, který dokáže stabilizovat roztřesený obraz až zázračně.

Obsah seriálu videa pro fotobanky

Úprava videa programem VirtualDub

Popišme si základní použití programu. VirtualDub umí pracovat pouze se soubory AVI. Umí používat jen obrazové kodeky podporující rozhraní VFW (Video For Windows). Které kodeky má aktuálně k dispozici zjistíte v menu Video / Compression. Na první pozici uvidíte "(Uncompressed RGB/UCbCr)". To je implicitní kodek, neboli nekomprimované video. V nouzi ho můžete použít, např. pro bezztrátový převod z jiného editoru, ovšem velikost souboru s každou sekundou prudce roste do gigabajtů, což znamená i pomalý převod.

Nenajdete-li v nabídce "lepší" kodeky, jako je XVid nebo DivX, bude třeba je nainstalovat. XVid můžete nainstalovat zde z odkazu. Zvuk pro fotobanky budete používat spíše nekomprimovaný PCM, ale kdyby bylo třeba použít kompresi, můžete použít LAME ACM codec. Přestože je XVid ztrátový kodek, můžete ho používat při nastavení nejlepší kvality "1" i jako pracovní kodek, je výrazně rychlejší než ukládání nekomprimovaného videa.

Soubor videa AVI otevřete z menu File / "Open video file". Při otevření se může objevit chybové okno, že VirtualDub nepodporuje zvuk v MP3 formátu s proměnlivou datovou rychlosti ABR, neumí ho správně synchronizovat s obrazem. V takovém případě může být někdy nutné při konverzích konvertovat i zvuk do nového formátu - v případě, když by se ukázalo, že výstupní zvuk a obraz se rozjíždějí. Nekomprimovaného zvuku (PCM pro fotobanky) se tento problém netýká.

Po otevření uvidíte 2 okna s náhledy videa. Levý náhled je video před konverzí, pravý náhled je video po konverzi. Předěl mezi náhledy můžete posouvat, např. když vás nezajímá vstupní náhled a chcete vidět více výstupního náhledu. Ukazatelem pozice můžete posouvat myší nebo klávesnicí - šipky vlevo/vpravo posouvají po snímcích, šipky+Shift (nebo myš+Shift) po klíčových snímcích. Podobně fungují tlačítka dole na liště - šipky posouvají po snímcích, šipky s klíčkem po klíčových snímcích, barevné šipky po změnách ve scéně. Půl-šipky označují začátek a konec bloku (blok se na posuvníku vysvítí šedě).

Chcete-li video uložit, nastavujete samostatně kódování obrazové a zvukové stopy. V menu Video přepnete na "Direct Stream Copy" chcete-li obrazovou stopu uložit beze změny komprese tak jak je. Takové přeuložení videa je rychlé, i kdyby se konvertovala zvuková stopa. Použijete to např. pokud potřebujete překonvertovat jen zvuk nebo chcete-li jen změnit snímkovou frekvenci.

Konverze obrazu

Chcete-li obrazovou stopu zkonvertovat na jiný formát, zvolte "Full processing mode". V podmenu "Select Range" můžete vybrat jen tu část videa, kterou budete chtít ukládat (přednastaví se podle vybraného bloku). V podmenu "Compression" vyberte kodek pro kompresi. Vhodný je XVid kodek, u kterého v konfiguraci nastavíte kvalitu 1 (přepínač módu zvolen "Target quantizer").

Filtry a úpravy (změna fps, velikosti, oříznutí)

V podmenu "Filters" můžete volit filtry, které budou obraz zpracovávat. Filtr přidáte tlačítkem Add. Filtry zařazené do seznamu můžete přechodně vypínat zaškrtávátkem na začátku řádku. Každý filtr má kromě konfigurace ještě možnost ořezávání obrazu - tlačítko Cropping. Chcete-li obraz jen oříznout a nechcete-li dělat žádnou funkci filtru, použijte filtr "null transform". Při ořezávání pozor na požadavky kodeku - např. XVid vyžaduje, aby rozměry obrazu byly násobkem 4. Chcete-li změnit rozměr obrazu, použijete filtr "resize". Chcete-li změnit snímkovou frekvenci (s lineární interpolací snímků), použijete filtr "interpolate". Kromě interních filtrů je k dispozici velké množství filtrů ve formě pluginů, které najdete volně na internetu. Stačí plugin nakopírovat do složky plugins32 a VirtulaDub znovu spustit.

Konverze zvuku

Podobně nastavíte konverzi pro zvuk. V menu "Audio" zvolíte buď "Direct stream copy", chcete-li zvukovou stopu jen zkopírovat bez konverze, nebo "Full processing mode", chcete-li zvuk zkonvertovat. Při konverzi zvuku volíte v podmenu "Compression" použitý kodek a jeho nastavení. Dále můžete v menu nastavit konverzi zvuku (jiná frekvence atd.) a změnu hlasitosti zvuku. Zapnete-li rozšířený mód volbou "Use advanced filtering", můžete v podmenu "Filters" přidávat filtry. Používají se ale jinak než obrazové filtry. Propojují se navzájem signálové cesty mezi vstupy a výstupy filtrů. Nejdříve musíte přidat "Input" filtr, který slouží jako vstup signálu. Pak připojujete další filtry, až nakonec filtr "Output" zajistí výstup zpracovaného signálu.

Ve volbě "Interleaving" můžete posouvat zvuk vůči obrazu. Kladná hodnota (v ms) zvuk opozdí, záporná posune vpřed. Je-li zvuk zkomprimovaný v MP3 s proměnlivou rychlostí ABR, tato funkce nemusí pracovat správně (časování nereaguje přesně).

Je-li třeba uložit zvukovou stopu do souboru, je to možné přes menu File / "Save WAV". Při exportu se uplatní zvolená komprese a filtry, proto nejlépe přepněte na "Full processing mode" a "Compression" ponechte na "No compression (PCM)". Tím se zvuk uloží do nekomprimovaného formátu PCM, který se snáz upraví např. ve zvukovém editoru. Zvukovou stopu ze souboru opět přidáte k videu přes menu Audio / "Audio from other file". Potřebujete-li po dokončení konverze externí zvukový soubor smazat nebo přepsat, musíte ho nejdříve zavřít přepnutím Audio na "No audio".

Změna Frame Rate (FPS)

Změnu rychlosti snímků videa FPS můžete změnit buď ve filtrech filtrem "interpolate" (s plynulou interpolací snímků), nebo v menu Video / "Frame Rate". Rozdíl je v tom, že volba ve "Frame Rate" neinterpoluje snímky, ale pouze snímky ruší nebo duplikuje (obraz tedy může být trhavý). První skupinka parametrů "Source rate adjustmen" mění snímkovou frekvenci vstupního videa, tedy jakoby podhodí jiný údaj fps, než jaký je ve skutečnosti ve videu. Díky tomu je možné změnit rychlost videa, aniž se video musí konvertovat nebo aniž se snímky mezi sebou interpolují.

Např. pro video 10 sekund s rychlostí 25 fps zde nastavíme 29,97 fps. Délka videa se změní na 8,3 sekundy a video pojede trochu rychleji. Obrazovou i zvukovou stopu nastavíme na "Direct Stream Copy" a video uložíme. Uložení proběhne rychle, protože video se nekonvertuje, změní se pouze informace v hlavičce videa. Nové video bude mít nyní délku 8,3 sekundy a rychlost 29,97 fps.

Další skupinka parametrů ("Frame rate conversion") slouží ke konverzi snímkové rychlosti, ovšem jen po celistvých číslech. Vypouští nebo duplikuje snímky, bez interpolace snímků. Je možné změnu frame rate provést i bez rekomprese videa (zvolen "Direct stream copy"), v tom případě se použijí jen klíčové snímky a obraz je trhavý.

Video z obrázků

Podobně jako video otevřete i sekvenci obrázků. Chcete-li zkonvertovat posloupnost očíslovaných obrázků do videa, otevřete první z obrázků. VirtualDub automaticky načte i další obrázky sekvence. Pro sekvenci obrázků potřebujete jen nastavit její snímkovou rychlost - to je v menu Video / "Frame Rate" položka "Change frame rate to". Dále už se sekvencí obrázků pracujete jako s běžným videem.

Spojení dvou videí

Potřebujete-li spojit 2 videa za sebou, otevřete nejdříve první video a poté přes File / "Append AVI segment" můžete k videu připojovat další videa (nelze použít při otevření sekvence obrázků). Podmínkou ovšem je, že všechna videa musí používat stejné kodeky a musí mít stejné parametry jako je rozměr a fps. V okně pro připojení segmentu můžete zaškrtnout volbu autodetekce, kdy VirtualDub automaticky připojí i všechna další videa z očíslované řady. Na to ale pozor, když volbu necháte zaškrtnutou, může se vám příště přidat více věcí než chcete a možná si toho ani nevšimnete.

Rozložení na snímky, reverze videa

VirtualDub umožňuje rozložit video na jednotlivé snímky - obrázky ve formátu BMP, TGA, JPEG nebo PNG. Export provedete přes menu File / Export / "Image sequence". To lze využít k úpravám videa pomocí jiných programů. Jedním z možných využití je reverze videa (tedy zpětný chod). Existuje na to snadný fígl. Exportujte snímky videa do samostatné složky, minimální počet číslic "Minimum number of digits" nastavte např. na 4, aby se soubory ve složce zobrazily správně setříděné. Složku si zobrazte v průzkumníku Windows. Změňte třídění souborů sestupně podle jména, nahoře tedy uvidíte poslední snímek s nejvyšším číslem. Označte všechny snímky (Ctrl+A). Klikněte na první snímek nahoře (s nejvyšším číslem) pravým tlačítkem myši a v lokálním menu vyberte "Přejmenovat". Otevře se úprava jména prvního souboru. Zadejte něco, např. "x". Systém soubory přejmenuje, ale protože by došlo ke kolizi jmen, soubory i očísluje a to v pořadí, jak je vidíte. Tedy soubory se budou jmenovat "x (1).tga" až např. "x (800).tga". Důležité je kliknout na první soubor v seznamu, jinak by pořadí přejmenování bylo nesprávné. Otevřete soubor "x (1).tga" ve VirtualDub. Automaticky se načtou i další soubory. Video je nyní reverzní, můžete ho uložit.

Poznámka admina: Pro hromadné přejmenování se dá také použít oblíbený Total Commander - stačí označit soubory a zvolit Soubor / Hromadné přejmenování. Kdysi jsem na reverzní video použil tento jednoúčelový freeware: Video Time Reversal.

Úprava videa Photoshopem

Pomocí VirtualDub lze video rozložit na obrázky a pak zase složit zpět do videa. To umožňuje upravovat snímky videa nejen v samotném VirtualDub, ale i externím programem, jako je např. Photoshop. Obrázky samozřejmě není třeba upravovat ručně, po jednotlivých snímcích. Na to jsou ve Photoshopu makra, s jejichž pomocí lze úpravu snímků provést hromadně, bez zásahu. Ukážeme si to na příkladu.

Dejme tomu, že chci upravit video time-lapse mraků tak, aby vypadalo jako malované, více abstraktní. Nejdříve tedy video otevřu ve VirtualDub a exportuji ho do složky "IN" programu SeamlessLoop, protože ho chci udělat jako seamless loop, tedy uzavřenou smyčku. Exportuji do formátu TGA nekomprimovaný, 4 číslice (to je požadavek programu SeamlessLoop). Spustím program SeamlessLoop, ten prolne začátek a konec sekvence a uloží výsledek do složky OUT. První obrázek 0000.tga si zkopíruji stranou - při vytváření makra ve Photoshopu ho zmodifikuji, tak abych ho mohl vrátit zpět.

Otevřu Photoshop a otevřu první obrázek ze složky OUT, 0000.tga. V okně Akce založím novou akci, s názvem "Obloha". Akce se začne nahrávat. Při převodu na malovaný obrázek budu výrazně zvyšovat kontrast a sytost barev, což způsobí silné zvýraznění šumu a kompresních artefaktů. Proto nejdříve aplikuji filtr pro odšumění obrazu, s maximálním nastavením (síla 10, zachovat detaily 0, redukovat barevný šum 100, zostřit detaily 0, odstranit artefakty JPEG zap). Rozostření obrazu nevadí, hrany se nevyužijí. Pomocí Úrovní maximalizuji kontrast a zjasním gamma. Silně zesílím sytost barev (což je jeden z důležitých příznaků maleb). Chci filtrem Akvarel přidat mrakům černé i bílé fleky, proto obraz nejdříve invertuji, aplikuji Akvarel, ještě jednou invertuji a znovu aplikuji Akvarel. Obraz uložím, zavřu a zastavím nahrávání makra. A navrátím soubor 0000.tga do původního stavu ze zálohy.

Pokud by se makrem ukládal soubor ve formátu JPG, vyžadovalo by se při přehrávání makra při každém uložení zadání parametrů úrovně komprese JPG. Aby se tomu zabránilo, je třeba v makru namísto běžného uložení použít příkaz "Uložit jako". Jméno souboru se musí nechat beze změny. Při vyvolání akce na složku se musí zaškrtnout volba "Přeskočit příkazy Uložit jako" a tím se zajistí, že soubory se budou ukládat tak jak je třeba, ale nevyskočí už okno pro zadání JPG komprese (resp. vyskočí pouze 1x, na začátku dávky).

Nyní spustím dávkové zpracování obrázků ve složce - v menu Soubor / Automaticky / Dávka vyberu akci "Obloha" nalistuji složku OUT a spustím dávkové zpracování. (Pozn.: Pokud starší verze Photoshopu při makrech blokuje v systému klávesu Esc, pomůže odinstalace nebo shození z paměti ATI Catalyst Control Center.)

Po dávkové úpravě všech obrázků otevřu pomocí VirtualDub první soubor 0000.tga ze složky OUT, nastavím správnou snímkovou frekvenci ve volbě "Frame Rate" a nastavím výstupní kompresi. Ve filtrech aktivuji filtr "motion blur". Filtr Akvarel reaguje citlivě na malé odchylky v obraze a proto při sekvenčním přehrávání videa působí dojmem šumu. Filtr "motion blur" prolne mezi sebou blízké snímky a to zajistí redukci šumu v obraze. Video uložím do souboru.

A abych video využil efektivněji, připravím si i jinou alternativu videa. Do filtrů VirtualDub přidám filtr "HSV adjust" a změním barevné ladění oblohy z modré na oranžovou, aby byla i dramatičtější varianta videa. Navíc přidám ještě filtr "flip horizontally" - to proto, aby se video znatelně lišilo, aby fotobanka nenamítala, že tam takové video už mám.

Autor: PandaWild

 


Přidej komentář
Pokud se chcete na něco zeptat, vyhledejte/zapište svůj dotaz na fotobankovém diskuzním fóru.

14. březen, 2018

Výdělky ve fotobankách 2017

Po zveřejnění základních statistik je na řadě detailnější rozpitvání výdělků českých fotobankéřů v zahrničních microstock fotobankách. Nejinak tomu bude i letos. Více...

Výsledky fotobankového průzkumu 2017

Napsáno 13. březen, 2018 v sekci Fotobankový průzkum
Letos jsem opět použil loňskou kratší variantu dotazníku, přidal jsem snad jen jednu nebo dvě otázky. Celkem se průzkumu zúčastnilo 114 respondentů, což je sice méně než v předchozích letech, ale pořád je to dostatečné množství pro nějaké smyslupné záběry. Pojdmě se na to podívat. Více...

Výdělky ve fotobankách 2016

Napsáno 27. březen, 2017 v sekci Fotobankový průzkum
Po zveřejnění základních statistik je na řadě detailnější rozpitvání výdělků českých fotobankéřů v zahrničních microstock fotobankách. Nejinak tomu bude i letos. Více...

Výsledky fotobankového průzkumu 2016

Napsáno 24. březen, 2017 v sekci Fotobankový průzkum
Letos jsem z nedostatku času vyškrtal některé otázky z průzkumu, povětšinou to byly takové, jejichž odpovědi se moc neměnily. Průzkumu se zúčastnilo trochu méně respondentů (132), ale i tak si myslím, že mají výsledná data zajímavou vypovídací hodnotu. Pojďme se podívat, jak to dopadlo. Více...

Úprava zvuku videa aplikací Audacity

Napsáno 13. srpen, 2016 v sekci Prodej videa ve fotobankách
Při přípravě videí pro fotobanky je často zapotřebí úprava zvuku zvukovým editorem. U některých videí se sice bez zvuku obejdeme, ale jsou případy, kdy je zvuk nutností a nahrávku nám může znehodnotit hluk větru, šum či hudba na pozadí. Běžnému fotobankéři se zpravidla nevyplatí pořízení profesionálního nástroje, jakým je Adobe Audition. Proto se dnes podíváme na alternativu, open source program Audacity, verze 2.1.2. Je k dispozici pro Windows, Mac i Linux a je plně lokalizován do češtiny. Více...

Proč nám vadí prokládání u videa?

Napsáno 18. červenec, 2016 v sekci Prodej videa ve fotobankách
Prokládání nám komplikuje život v tom, že na PC nemá opodstatnění, ale kvůli televiznímu přenosu se stále ještě používá a je velmi obtížný vzájemný převod. Tento text berte jako první dodatek k seriálu o prodeji videí ve fotobankách. Více...

Jak na průhlednost, seamless loop a time-lapse ve videích

Napsáno 12. červenec, 2016 v sekci Prodej videa ve fotobankách
V posledním dílu seriálu "Videa pro fotobanky" se podíváme na tři zajímavé metody tvorby videa - několik možností řešení průhlednosti, postupy a nástroje pro vytvoření seamless loop (nekonečné smyčky) a tvorbu časosběrného videa (timelapse). Více...

Editace videa programem VirtualDub

Napsáno 11. červenec, 2016 v sekci Prodej videa ve fotobankách
Program VirtualDub patří už léta mezi klasiku pro úpravu videí. Nejedná se přímo o střihový program, kterým byste mixovali klipy do celovečerního filmu. Ale to u fotobank nepotřebujeme, střih potřebujeme jen k odstranění nežádoucích částí záznamu z kamery. Větší přínos pro nás má VirtualDub jako obrazový filtr. K dispozici jsou nejen vestavěné filtry (pro úpravy jako změna jasu, barvy, překlápění, přidání vodoznaku, motion blur), ale na internetu jsou k nalezení velká kvanta pluginů do VirtualDub. Jako např. výborný filtr Deshaker, který dokáže stabilizovat roztřesený obraz až zázračně. Více...

Konverze videa nástrojem XMedia Recode

Napsáno 29. červen, 2016 v sekci Prodej videa ve fotobankách
Videa jsou komplexní soubory, které mohou obsahovat obrazovou stopu (stream, datový proud), zvukovou stopu nebo titulky. Stop stejného typu může být i více, např. zvukové stopy ve více jazykových verzích. Video v nějakém formátu (soubor s příponou MOV, AVI, MP4) se nazývá kontejner. Stopy v něm obsažené mohou být v nějakém komprimovaném tvaru (JPEG komprese, mezisnímková komprese, nekomprimovaný RGB). V záhlaví stopy je informace o kodeku, kterým lze stopu dekódovat (XVid, DivX, H.264, Motion-JPEG). Více...

Požadavky fotobank na formát videa

Napsáno 28. červen, 2016 v sekci Prodej videa ve fotobankách
Každá fotobanka má trochu jiné požadavky na videa. Mezi ty základní patří formát, rozlišení, datová velikost a délka videa. Některé přijímají editorial (zpravodajská) videa, jiná ne. Liší se také v možnosti nahrávání videa na jejich web. Na všechny tyto aspekty nahrávání videí na jednotlivé fotobanky se nyní podíváme. Více...

Tvorba videa pro fotobanky

Napsáno 27. červen, 2016 v sekci Prodej videa ve fotobankách
Videa se na fotobankách neprodávají tak často jako fotky či ilustrace, ale jejich ceny jsou podstatně vyšší a tak mohou být pro mnohé zajímavější oblastí tvorby. Minimálně jsou dobrým zpestřením portfolia, když vás vaše tvorba již omrzela. Výhodou videí může být pro mnoho autorů to, že fotobanky berou videa poměrně ochotně a málokteré video vyhodí. Více...

Prodej videa ve fotobankách

Napsáno 23. červen, 2016 v sekci Prodej videa ve fotobankách
Prodáváte na fotobankách fotky, ilustrace nebo vektory? Chtěli byste zkusit rozšířit portfolio o nový typ obsahu? Jste tvůrce video obsahu a hledáte odbyt pro své klipy? Zkuste prodej footage videa na fotobankách. V následujících dnech zde bude publikován šestidílný podrobný seriál o tvorbě videa pro fotobanky, jehož autorem je Panda Wild. Toto je jeho úvodní díl, který pro vás pro změnu napsala Soim. Více...

Výdělky ve fotobankách 2015

Napsáno 25. březen, 2016 v sekci Fotobankový průzkum
Po zveřejnění základních výsledků fotobankového průzkumu přichází - tak jako každý rok - detailní rozpitvání výdělků českých a slovenských fotobankéřů. Snadno si tak můžete ověřit, jestli vyděláváte ve fotobankách více, či méně než průměrný respondent mého průzkumu. Více...

Výsledky fotobankového průzkumu 2015

Napsáno 18. březen, 2016 v sekci Fotobankový průzkum
Letos to je už šestý ročník fotobankového průzkumu, jehož výsledky si právě prohlížíte. Oproti loňsku se jej zúčastnilo trochu méně fotobankéřů (149 oproti loňským 163), ale věřím, že i tak budou výsledky zajímavé. Letos jsem přidal snad jen jednu novou otázku a několik dalších jsem přeformuloval. Ale pojďme se podívat, jak to vše dopadlo: Více...

Rozhovor s úspěšným anonymním fotobankéřem

Napsáno 06. březen, 2016 v sekci Fotobankové příběhy
Krátce poté, co jsem spustil letošní fotobankový průzkum (mimochodem, pokud jste ještě nevyplnili anonymní dotazník pro letošní fotobankový průzkum, učiňte tak co nejdříve, děkuji!), mi napsal jeden z respondentů, protože špatně odpověděl na jednu z otázek - chtěl svou odpověď v dotazníku upravit, protože si myslel, že by to mohlo ovlivnit výsledné statistiky. Trochu jsem se podivil a zapochyboval, ale při hledání příslušného záznamu ve výsledcích průzkumu mi to došlo - jednalo se totiž o fotobankéře ze skupiny Top10, tedy byl to jeden z nejúspěšnějších českých fotobankéřů s opravdu velkými fotobankovými výdělky. Dotyčný se mi na konci emailu ještě omluvil, že se nepodepsal, protože by chtěl zůstat v anonymitě (což zcela chápu). Více...

Rozhovor s Petrem Štěpánkem, fotobankovým food fotografem

Napsáno 07. duben, 2015 v sekci Fotobankové příběhy
Petr mě oslovil asi před rokem, začínal s fotobankami a chtěl poradit se Shutterstockem. Třikrát jej odmítli a pak se mi už neozval. Až půl roku na to mi napsal děkovný email - jeho příběh měl šťastný konec - na Shutterstock se na počtvrté dostal, v současnosti má jeho portfolio několik tisíc fotografií a fotobanky mu generují nezanedbatelný měsíční příjem. Jsem vždy velmi nadšen, když se takový příběh ke mě dostane, a proto bych se s vámi rád o něj podělil v tomto rozhovoru. Více...

Výdělky ve fotobankách 2014

Napsáno 23. březen, 2015 v sekci Fotobankový průzkum
Přichází nedílná a nejvíce očekávaná součást mého fotobankového průzkumu - podrobný přehled výdělků v microstock fotobankách za rok 2014. Statistiky a srovnávání výdělků grafiků, fotografů, amatérů, profíků, fotobankových začátečníků i ostřílených fotobankéřů. Více...

Výsledky fotobankového průzkumu 2014

Napsáno 22. březen, 2015 v sekci Fotobankový průzkum
Jubilejní pátý ročník fotobankového průzkumu zdárně proběhl s rekrodní účastí - celkem se ankety zúčastnilo 163 respondentů. Věřím, že díky novým otázkám (používané aplikace, zdroje inspirace) bude pro vás další tvorba pro fotobanky ještě zábavnější a snazší. Více...

Rozhovor s Magdou

Napsáno 04. září, 2014 v sekci Fotobankové příběhy
S Magdou jsem se poprvé potkal na fotobance Dreamstime, kde mi sama napsala pozdrav, jakožto reakci na mé nováčkovské představení v diskusním fóru - registrovala se na tuto fotobanku o půl roku dříve než já. Následně jsem jí zavalil spoustou svých otázek na fotobanky a jejich fungování, stala se tak pro mne fotobankovým guru. Až později na českém fotobankovém diskusním fóru jsem zjistil, že nejen pro mě. Více...

Výdělky ve fotobankách 2013

Napsáno 25. březen, 2014 v sekci Fotobankový průzkum
Po roce opět přicházím s konkrétními statistikami výdělků z prodejů fotografů a ilustrátorů v zahraničních fotobankách. Následující informace jsou získány z anonymního dotazníku, ve kterém čeští a slovenští fotobankéři hodnotili své prodeje ve fotobankách za rok 2013. Z původních 128 respondentů jsem musel v některých srovnání část vynechat kvůli chybějícím údajům. Více...

Výsledky fotobankového průzkumu 2013

Napsáno 17. březen, 2014 v sekci Fotobankový průzkum
I letos proběhl fotobankový průzkum (byl to již čtvrtý ročník) mezi českými (a samozřejmě také slovenskými) grafiky, fotografy, videotvůrci, kteří prodávají svou tvorbu na zahraničních microstock fotobankách. Dnes se podíváme na první výsledky této anonymní ankety, později přibude také článek s detailnějším rozborem výdělků. Více...

Oplatí sa fotiť pre fotobanky v roku 2014?

Napsáno 27. leden, 2014 v sekci Fotobankové příběhy
V Júni tohoto roku to budú 3 roky čo prispievame do fotobánk. Rád by som sa s vami podelil o náš príbeh. O fotobankách sme vedeli už dlhšie, ale čas dozrel v Júni 2011, keď sme sa zaregistrovali a vybrali z našeho portóflia cca 10 fotiek a skúšobne ich nahrali do BIG 5 fotobánk a vyrazili na víkend do Karlových Varov na filmový festival. V nedelu sme sa vrátili domov. Poschvalovali nám fotky a dokonca sme zarobili prvé doláre. Více...

Výdělky ve fotobankách 2012

Napsáno 25. březen, 2013 v sekci Fotobankový průzkum
Jaké jsou skutečné výdělky fotografů a grafiků ve fotobankách? Jak se liší výdělky amatérů od profesionálů, grafiků od fotografů, začátečníků od pokročilých a veteránů? Jaké jsou výdělky těch nejlepších? Kolik vám dokáže vydělat jedna fotka nebo vektorová ilustrace za rok ve fotobance? Na všechny uvedené otázky odpovídám v tomto článku, který vznikl podrobněším zpracováním dat z fotobankového dotazníku za rok 2012. Více...

Výsledky fotobankového průzkumu 2012

Napsáno 11. březen, 2013 v sekci Fotobankový průzkum
Tento rok byla účast v mém průzkumu mezi českými (a slovenskými) uživateli fotobank slabší. Ale i tak jej vyplnilo pěkných 111 respondentů a tak doufám, že sebraná data budou schopná o něčem vypovídat. Loňská vysoká účast byla způsobena odkazem z facebookových stránek fotobanky Pixmac, což bohužel také zapříčinilo jisté zkreslení výsledků. Letos se nic takového nekonalo a tak by měly data lépe odpovídat skutečnosti. Více...

Půl roku ve fotobankách

Napsáno 10. únor, 2013 v sekci Fotobankové příběhy
Jmenuji se Tomáš Mikula a rád bych se s vámi podělit o zkušenosti z mého prvního půl rok na trhu se stock fotografiemi. Začalo to na začátku minulého roku, kdy jsem se začal zajímat o to, co to vůbec microstock je. V té době mi paradoxně nebylo ještě ani 18let. V říjnu minulého roku se situace změnila a konečně jsem udělal první kroky, které vedly k prvním prodejům. Více...

Ranní výlet za fotkou

Napsáno 09. prosinec, 2012 v sekci Fotobankové příběhy
Nejsem typ, který fotí pro mikrofotobanky. Spíš si fotím, co chci a co kolem sebe vidím a pak některé snímky nahrávám na mikrofotobanky. Fotografování mám prostě jako koníček, který mě baví a vyplňuje mi volný čas. A jelikož dalším koníčkem je například turistika, či geocaching, kloudně se dají skloubit. Naštěstí má druhá polovička je na tom podobně a tak si výlety do přírody užíváme většinou spolu. Ač přítelkyně sama nefotí, je k mému koníčku povětšinou tolerantní. Někdy si vysloužím fotkou pochvalu, jindy kritiku a někdy i výsměch. Jako například u autoportrétu v ranní mlze. Více...

Petrův fotobankový příběh

Napsáno 06. prosinec, 2012 v sekci Fotobankové příběhy
Jmenuju se Petr a toto je můj fotobankový příběh. V době, kdy jsem hledal jiné zdroje příjmu kromě svého zaměstnání jsem byl s manželkou na dovolené na maltě (tzn. předělávali jsme koupelnu a kuchyni svépomocí) a počasí nám vyšlo opravdu krásné. Bylo léto 2009 a oba jsme také přestali kouřit, protože jsme se dozvěděli, že jsme těhotní, teda hlavně žena, ale nesmějte se, oba jsme přibrali (a já mám ještě teď váhu po porodu). Od září jsem opět nastoupil do práce, učitel zedníků na praxe. Více...

Nekopírujte, jinak vám zruší na fotobance účet

Napsáno 12. listopad, 2012 v sekci Prodej fotek a ilustrací ve fotobankách
Na začátku října mě jeden čtenář upozornil na podezřelé portfolio na fotobance Shutterstock, které mělo až nápadně podobné ilustrace jako to moje. Podíval jsem se na něj, a bylo to tak - portfolio obsahovalo asi 250 ilustrací, z nichž polovina byly moje hodně přesné napodobeniny a jejich variace. Na první pohled nebylo mnohdy ani poznat, zda to jsou předělané ilustrace, nebo úplné kopie. Majitelem portfolia byl nick "foto1883" a na Shutterstocku byl zaregistrován od roku 2012 - což myslím také trochu vypovídalo o tom, že to nebylo nechtěné pochybení autora. Více...

Co kreslit a fotit během roku pro fotobanky?

Napsáno 15. říjen, 2012 v sekci Prodej fotek a ilustrací ve fotobankách
Tak to je zapeklitá otázka. Na jednu stranu je výhodné tvořit obrázky s tématy, které se prodávají pořád - například jídlo, životní styl, průmysl, v případě ilustrací pak ikony, abstraktní pozadí, webové elementy. Na druhou stranu ale stojí za to, věnovat se také sezónní tématice - mám na mysli zejména svátky. Prodávájí se sice jen v určitém období v roce, ale o to masívněji. Více...

Výdělky fotobankéřů za rok 2011

Napsáno 13. duben, 2012 v sekci Fotobankový průzkum
Na základě dat z fotobankového dotazníku za rok 2011 jsem vygeneroval následující zajímavé statistiky o reálných výdělcích českých fotobankéřů v zahraničních microstock fotobankách. Oproti loňskému ročníku (pro porovnání doporučuji přečíst výsledky z loňského roku: Jaké jsou výdělky českých fotografů a grafiků ve fotobankách) jsem přidal pár dalších zajímavých statistik. Více...

Výsledky fotobankového průzkumu 2011

Napsáno 28. březen, 2012 v sekci Fotobankový průzkum
Letos se fotobankového průzkumu zůčastnilo rekordních 155 fotobankéřů (to jest o 54 více než loni). Zásluhu na tom mají zejména facebookové stránky české fotobanky Pixmac, neboť tam uveřejnili odkaz na tento dotazník a tím znatelně přibylo respondentů (asi tak jedna třetina). Více...

Jste grafik který hledá práci? Zkuste kreslení (focení) pro fotobanky (brigáda, přivýdělek nebo práce na plný úvazek)

Napsáno 31. leden, 2012 v sekci Jak začít
Na internetu každou chvíli nacházím inzeráty, ve kterých grafici hledají práci. Rád bych jim doporučil jeden zdroj příjmů, díky kterému budou nezávislí, svobodní, můžou pracovat z tepla domova a když jim to půjde dobře tak i finančně dobře zajištění. Jde o kreslení pro fotobanky. Více...

Mikrofotobanky 2011 - průzkum mezi fotografy a grafiky

Napsáno 03. leden, 2012 v sekci Fotobankový průzkum
Po zdařilém prvním ročníku mikrofotobankového průzkumu je na řadě ročník druhý, který bude doufám ještě zdařilejší. O co vlastně jde? Loni jsem se rozhodl zmapovat českou fotobankovou sféru - zjistit, kolik je tu asi tak grafiků a fotografů, kteří prodávají své výtvory v zahraničních microstock fotobankách, kolik vydělávají, jak mají velká portfolia, na kterých fotobankách se jim nejlépe prodává a další zajímavé informace. Více...

Recenze knihy How to make money from your digital images

Napsáno 29. září, 2011 v sekci Prodej fotek a ilustrací ve fotobankách
Po delší době jsem si konečně našel čas a přečetl si další knihu o fotobankách a prodeji fotek v nich. Tentokráte se jednalo o starší titul (byl vydán v roce 2008) a tak mě zajímalo jak moc se svět fotobank za ty tři roky změnil. Více...

Recenze knihy Microstock Money Shots

Napsáno 19. září, 2011 v sekci Prodej fotek a ilustrací ve fotobankách
Microstock Money Shots: Turning Downloads into Dollars with Microstock od autorky Ellen Boughn je první kniha o microstock fotobankách, kterou jsem četl. V té době to byla docela novinka (vyšla v srpnu 2010) a docela se mi líbila. Autorka Ellen Boughn, je ve světě fotobank poměrně známá osobnost - v oboru je již přes třicet let, pracovala pro několik fotobank a sama jednu z nich založila (After-Image). Možná jste četli některý z článků na jejím Dreamstime blogu nebo na blogu o focení a fotobankách, který sídlí na její doméně. Více...

Zahraniční knihy o fotobankách

Napsáno 12. září, 2011 v sekci Prodej fotek a ilustrací ve fotobankách
Chcete-li snadno a rychle načerpat informace o tématu, která vás zajímá, ale o kterém toho moc nevíte (ať už je to programovací jazyk, software, nebo cokoliv jiného), tak mezi nejpohodlnější a nejrychlejší způsoby patří kniha - vše v ní máte přehledně popsáno a můžete si to prostudovat například cestou z práce nebo večer v posteli. Více...

Fotobanky a já, aneb jak to všechno začalo

Napsáno 06. září, 2011 v sekci Jak začít
S fotobankami pracuji již déle než 5 let - od počátku jako fotograf přispěvovatel, který na fotobankách prodává své fotografie, později jsem přidal i vektorovou grafiku a po několika letech jsem okusil i druhou stránku fotobank - začal jsem je používat jako zákazník a uživatel, který tam nakupuje. Všechno to ale začalo mnohem dříve... Více...

Jaké jsou výdělky českých fotografů a grafiků ve fotobankách

Napsáno 19. srpen, 2011 v sekci Fotobankový průzkum
Reálné výdělky z fotobank – nejdůležitější otázka, jejíž odpověď zajímá většinu fotografů a grafiků, když přijde řeč na možnost prodávat fotografie a vektorové ilustrace v zahraničních microstock fotobankách. Mimochodem to byl také jeden z důvodů, proč jsem se pustil na začátku roku 2011 do fotobankového dotazníku. Po zveřejnění výsledků jsem se zaměřil do detailního prozkoumání výdělků českých fotografů a ilustrátorů. V tomto článku si můžete konečně ověřit, zda se fotobanky vyplatí a kolik se na nich dá opravdu vydělat. Více...

Výsledky fotobankového průzkumu

Napsáno 17. srpen, 2011 v sekci Fotobankový průzkum
V lednu 2011 jsem poprvé uskutečnil velký dotazníkový průzkum mezi českými prodejci v zahraniřních fotobankách s cílem zjistit nějaké informace (zajímalo mě zejména kolik jich je, kde prodávají a jaké jsou jejich výdělky). Celá anketa byla přísně anonymní a celkem měla poměrně velký úspěch - více než 100 respondentů! Nyní je načase seznámit vás s prvními výsledky. Více...

Danění příjmů z fotobank

Napsáno 28. duben, 2011 v sekci Prodej fotek a ilustrací ve fotobankách
Pokud vyděláváte pravidelně ve fotobankách na prodeji svých fotografií a ilustrací, pak byste neměli zapomenout své zisky zdanit - zahrnout je do svého daňového přiznání, které odevzdáváte na konci března. Více...

Jak začít prodávat fotky a ilustrace ve fotobankách

Napsáno 28. duben, 2011 v sekci Jak začít
Již jste slyšeli o tom, že v některých fotobankách berou a prodávají fotografie a další výtvory i od naprostých amatérů a že si lze tak vcelku slušně přivydělat? A teď přemýšlíte, zda to zkusit či nikoliv? V tom přípdě je tento úvodní článek určen přímo pro vás. Více...

Prodej fotek a ilustrací

Diskuzní fórum

O fotobankách, focení i kreslení vektorů můžete diskutovat na fotobankovém diskusním fóru.

Nejlepší fotobanky

Seznam těch nejlepších fotobank, setříděn podle výše výdělků:

Shutterstock Shutterstock
Dreamstime Dreamstime
Fotolia Fotolia
iStockphoto iStockphoto
BigStock BigStock
123RF 123RF
Graphic Leftovers Graphic Leftovers
Depositphotos Depositphotos
Pond5 Pond5

Více informací →

Newsletter

Přihlašte se k odběru občasného newsletteru s přehledem dění kolem fotobank

Fotobanky na Facebooku

Spoustu drobnějších zpráv píšu jen na Facebook.