Diskuzní fórum

Požadavky fotobank na formát videa

Pozadavky fotobank na formát videaKaždá fotobanka má trochu jiné požadavky na videa. Mezi ty základní patří formát, rozlišení, datová velikost a délka videa. Některé přijímají editorial (zpravodajská) videa, jiná ne. Liší se také v možnosti nahrávání videa na jejich web. Na všechny tyto aspekty nahrávání videí na jednotlivé fotobanky se nyní podíváme.

Obsah seriálu videa pro fotobanky

Základní parametry a fotobanky

Mnohé fotobanky přijímají pouze videa bez průhlednosti. ShutterStock, Pond5, VideoHive, VideoBlocks, Fotolia a Pixta přijímají i videa s průhledností (zpravidla MOV s kodekem PNG nebo Animation, lze konvertovat pomocí ffmpeg). Pond5 a VideoHive navíc přijímá i šablony z After Effects. Videa s rozměrem 4K akceptují téměř všechny fotobanky, až na iStock a Pixta. Editorial (zpravodajská) videa akceptuje většina fotobank, až na CanStockPhoto, Fotolia, iStock, Pixta a VideoHive. Většina fotobank akceptuje jen standardní FPS: 23.976, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60. Zvuk by zpravidla měl být v nekomprimovaném formátu PCM Little-Endian 16 bitů (preferováno 48kHz).

Metadata

Popisky a klíčová slova videí při submitu je nutné zadávat ručně. Není podporováno přenášení v souboru videa, jako je tomu u obrázků (IPTC metadata). Pro ten účel si k souboru videa uchovávejte i textový soubor TXT se stejným jménem jako je video, ve kterém si připravíte titulek a klíčová slova. Máte-li sadu podobných videí, použijte pro ně společný TXT soubor. Videa ze sady budou mít stejná jména, odlišená jen číslem (Crow.txt, Crow1.mov, Crow2.mov). K přípravě klíčových slov použijte program KwEdit, který vám bude slova počítat, kontrolovat, případně doplňovat podobné sady. Slova mezi KwEdit, TXT a fotobankou přenášíte přes schránku Windows (Ctrl+C kopie označeného do schránky, Ctrl+V vložení obsahu schránky). Některé fotobanky (123RF, ShutterStock, Pond5, Pixta, DepositPhotos, VideoBlocks) podporují import z CSV souborů (textový soubor z Excelu, nastaví hromadně informace pro více souborů). O formátu tohoto CSV souboru pro Shutterstock se dozvíte více na jejich blogu - How do I include metadata with my videos? Pokud používáte nějaké nahrávací aplikace a služby, pročtěte si jejich nápovědu, případně se zeptejte, mnohé z nich umí CSV generovat. Vypadá to, že Fotolia by měla umět číst metadata přímo z videa

Fotobanky a jejich požadavky

123RF - délka max. 120 sec, velikost max. 4 GB, rozměr min. 1280x720, formáty MOV, WMV, MP4, AVI, M2TS. Akceptována editorial videa a 4K videa. Nahrávání přes FTP (pozor, URL adresa je jiná než pro nahrávání obrázků).

BigStockPhoto - prodej videí neumožňuje.

CanStockPhoto - délka 5 až 30 sec (doporučená, není striktní), max. velikost udávaná 1 GB, ale podle infa z podpory již zvednuto na 2 GB, rozměr libovolný, formát MOV se standardním kodekem (tedy MJPEG). Akceptována 4K videa. Editorial videa nejsou možná. Nahrávání přes FTP.

DepositPhotos - délka 3 až 60 sec, velikost max. 2 GB, rozměr min. 320x240, formáty ASF, AVI, DV, FLV, MOV, MPEG/MPG a WMV, mnoho kodeků. Akceptována editorial videa a 4K videa. Nahrávání videí přes FTP nebo přes webové rozhraní.

DreamsTime - délka max. 30 sec, formát MOV s kodekem Photo-JPEG nebo Motion-JPEG (MJPEG). Podle starších specifikací vyžaduje u obrazového kodeku mód YUV 4:2:2 Planar 16bpp, formát zvuku nekomprimovaný PCM Little-Endian 16bit. Přestože to neuvádí, akceptuje i AVI s kodekem XVid. Akceptována editorial videa a 4K videa. Nahrávání přes FTP (videa se nahrávají do složky Video).

Fotolia - délka 5 až 60 sec, velikost max. 3,9 GB, rozměr min. 1280x720, formát MOV (preferovaný), MP4, MPG a AVI, preferovaný kodek H.264 (akceptovány i jiné), průhlednost s PNG kodekem. Zvuk 48 kHz 16 bit nekomprimovaný PCM, ale je akceptována i jiná frekvence. Akceptována 4K videa. Editorial videa nejsou možná. Nahrávání přes FTP.

iStock (ESP) - délka min. 5 sec (iStock uvádí sice max. 30 sec, ale přijímá i do 60 sec), velikost max. 5 GB, rozměr 1280x720 nebo 1920x1080, formát MOV s kodekem Photo-JPEG. Editorial videa nejsou možná. Videa se nahrávají přes webové rozhraní ESP. Rozhraní sice umožňuje nahrávat i videa 4K, ale jednak vyžaduje plně kompatibilní licencovaný kodek Apple ProRes 422 pro Mac (na Windows variantě kodeků se v ESP teprve pracuje) a jednak videa se objeví jen ve speciální kolekci Getty Images, ale na iStock nejsou dostupná.

Pixta - délka 5 až 60 sec, velikost max. 2 GB, rozměry 720x480 až 1920x1080, formát MOV s kodekem Photo/Motion-JPEG, H.264 nebo ProRes 422(HQ), průhlednost s kodekem Animation. Nejsou akceptována editorial videa, ani 4K videa. Nahrávání přes FTP, ovšem možnost prodeje videí vyžaduje zvláštní proces schválení (s předložením ukázkového portfolia).

Pond5 - délka 3 až 60 sec (individuálně lze dohodnout víc), velikost max. 3 GB pro HD, 5GB pro 4K, rozměry This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , 720x576@25, 1280x720, 1920x1080, 4K, formát MOV, MP4, M2TS, MXF. Ve specifikaci uvádí, že neakceptují kodek Motion-JPEG (přitom kodek Photo-JPEG ano), ale je tím myšleno, že neakceptují prokládaná videa, pro která se kodek Motion-JPEG obvykle používá. Akceptována 4K videa. Editorial videa jsou možná doplněním poznámky pro kurátora, že k dispozici není MR/PR a video je pouze pro zpravodajské účely. Nahrávání videí přes FTP nebo přes webové rozhraní.

ShutterStock - délka 5 až 60 sec, velikost max. 4 GB, rozměr min. 640x480, formáty MOV (preferovaný), MP4, MPG, AVI, kodeky Photo/Motion-JPEG (preferovaný), DVCPro, ProRes, H.264, PNG (průhlednost). Akceptována editorial videa a 4K videa. Nahrávání videí přes FTP.

VideoBlocks - délka max. 60 sec, velikost max. 2 GB pro HD, 4 GB pro 4K, rozměry 1280x720, 1920x1080, 3840x2160, 4096x2160, 4096x2304, formát MOV (pro 4K může být i MP4), kodeky Photo/Motion-JPEG, Apple ProRes, H.264 (bitrate min. 50Mbps), DNxHD, PNG pro průhlednost. Editorial videa akceptována jen při splnění standardu.

VideoHive - délka min. 5 sec, velikost max. 3GB, akceptované rozměry 1280x720, 1920x1080, 2K nebo 4K, formát MOV nebo MP4 s kodekem Photo-JPEG, PNG+Alpha, Apple ProRes 422(HQ), H.264. Editorial videa nejsou možná. Nahrávání přes FTP nebo přes webové rozhraní. Prodeje videí jsou na VideoHive zpočátku dobré, ceny malé a časem prodej ustává. Při submitu je třeba video zabalit do ZIP a nahrát i thumbnail 80x80px, preview obrázek 590x300 (590x332) a preview video MP4 nebo FLV v polovičním rozlišení. Je třeba vyplnit mnoho zbytečných údajů (které by si automat měl zjistit sám z videa). Submit je příliš pracný a akceptace videí je velmi nízká (přijmou jen vzácně něco), tak je velmi na pováženou, zda videa na této fotobance prodávat. Jsou tam ale i autoři, kteří prodávají velmi dobře a i akceptaci mají výbornou.

Univerzální formát

Formát a kodek

Různé fotobanky přijímají různé formáty videí. Jedná se jednak o různé kontejnery streamů (tedy formáty souborů jako MOV, AVI, MP4) a jednak o různé kodeky, kterými jsou streamy komprimované (XVid, DivX, H.264, Photo/Motion-JPEG, MPEG4). Mnoho fotobank přijímá i videa AVI s kodekem XVid (podobně DivX, H.264). Pro autory je tento formát výhodný tím, že video je díky mezisnímkové kompresi malé, tedy snadno se nahrává na fotobanky a není tak náročné při archivaci, a také že je to v podstatě jediný rozumný formát, se kterým si rozumí VirtualDub, což by měl být základní nástroj tvůrců videí. Kodeky XVid/DivX mají však jednu nevýhodu - používají klíčové snímky, mezi kterými ukládají jen rozdíly obrazu. To způsobuje, že video se špatně stříhá, protože střih probíhá jen po klíčových snímcích, které mohou být od sebe vzdálené např. 10 sekund. Při střihu je pak nutné video překomprimovat, což jednak trvá dlouho a jednak se tím sníží kvalita videa.

Proto fotobanky dávají přednost formátu MOV s kodekem Photo-JPEG (Motion-JPEG, MJPEG). Výhodou kodeku je, že každý snímek videa se ukládá jako samostatný obrázek JPEG a video se tak snadno stříhá bez nutnosti rekomprese. Což znamená současně i nevýhodu - video je obvykle značně větší. Některé fotobanky dokonce vyžadují jen MOV s Photo/Motion-JPEG a formát AVI s XVid ani neberou. Proto, chcete-li videa nahrávat v nejuniverzálnějším formátu, zvolte MOV s Photo-JPEG (Motion-JPEG). Jako mód kodeku zvolte YUV 4:2:2 Planar 16bpp, což je univerzálnější varianta, použitelná jak pro prokládané, tak i neprokládané video.

Snímková frekvence (FPS)

Máte-li možnost volit snímkovou frekvence (FPS), vyberte jednu z doporučených nejpoužívanějších hodnot - buď 25 fps (evropská norma) nebo 29,97 fps příp. 30 fps. Hodnota 29,97 fps má historické důvody - je odvozena z amerického kmitočtu sítě 60 Hz (tedy 30 fps pro neprokládaný obraz). Frekvence byla později nepatrně snížena, aby nedocházelo k interferenci s barvonosným televizním signálem. Rozšíření 25 fps a 29,97 fps je na fotobankách asi tak ve stejném poměru. Pokud je vám jedno zda 25 nebo 29,97 (30), může být vhodnější vyšší frekvence - při konverzi směrem dolů se méně projeví chyby konverze než při konverzi nahoru (snímky se musí lineárně interpolovat a tím se do sebe prolnou).

Je-li to možné a nevadí-li změna rychlosti videa, nekonvertujte FPS v konvertoru formátu (XMedia Recode), ale změňte ho ve VirtualDub změnou vstupní FPS. Tím dojde ke změně rychlosti přehrávání videa (není ani nutná konverze a rekomprese obrazu videa, stačí video jen rychle znovu uložit), ale snímky zůstanou čisté, nedochází k prolínání interpolací snímků jako při konverzi.

Délka videa

Univerzální formát videa by měl mít délku max. 30 sekund. Jsou jen 2 fotobanky, které omezují délku na 30 sekund - CanStockPhoto a Dreamstime. U ostatních fotobank může mít video délku do 60 sekund (123RF až 120 sekund). Tedy může se vyplatit u dlouhých videí udržovat 2 varianty - 30 sekund a 60 sekund. Většinou ale je 30 sekund dostatečných. Na fotobankách se nabízí jen jednotlivé záběry, ne celovečerní filmy. Video nad 30 sekund už může být zbytečně zdlouhavé a pro zákazníka nadbytečné. Délku videa raději nenechávejte na doraz 30 nebo 60 sekund. V některých fotobankách je délka kontrolována automaticky a zvolíte-li přesnou délku, nemusí video projít. Délku nastavte raději trochu kratší (stačí desetina sekundy).

Rozlišení videa

Je-li to možné, vytvářejte videa ve formátu 4K. Obecně 4K znamená "šířka asi tak 4000 pixelů" a existuje mnoho norem rozměrů. Nejpoužívanější je rozměr UltraHD (UHD), který je dvojnásobkem FullHD, tedy 3840 x 2160 (velikost obrázku je 8,3 MPx). Videa 4K se sice teprve začínají používat, nejčastěji kupci vyžadují rozměr FullHD, ale nástup rozměru 4K je nevyhnutelný a k čemu vám bude za 5 let portfolio, které si teď pracně budujete, když už nebude vyhovovat svým malým rozlišením potřebám trhu? Už začíná nastupovat rozlišení 8K a v přípravě je 16K. Dnes už ani neuvažujte o vytváření videí s rozměrem menším než FullHD. Byla by to neperspektivní tvorba, jejíž využitelnost každým dnem rychle klesá.

Pokud vytváříte video 4K a váš přehrávač ho nestíhá přehrávat, můžete si pomoci následujícím. Přehráváte-li 4K video přehrávačem VLC (doporučený výborný přehrávač), snižte ihned po spuštění rychlost přehrávání, až do té doby, kdy se video bude přehrávat sice pomalu, ale rovnoměrně bez drhnutí. Zřejmě si budete muset v konfiguraci na lištu přidat ovládací tlačítka pro řízení rychlosti přehrávání. Tímto způsobem si můžete video přehrát v celé délce a plné kvalitě a zkontrolovat tak, zda jsou všechny snímky v pořádku. Poté si video zkonvertuje na menší rozlišení, které váš počítač zvládá přehrávat (např. 1920x1080). Nyní můžete přehráním menšího videa zkontrolovat plynulost animací, zda vše jede časově a plynule správně tak jak má.

Nejuniverzálnější formát videí je tedy následující:

  • MOV s kodekem Motion-JPEG,
  • mód YUV 4:2:2 Planar 16bpp,
  • zvukový kodek nekomprimovaný PCM Little-Endian 16 bit 48000Hz,
  • délka videa 5 až 30 sekund,
  • rozměr 1920x1080 nebo 3840x2160 pixelů,
  • velikost do 2 GB,
  • snímkování 25 nebo 29,97 fps.

Vzhledem k tomu, že fotobanky většinou neakceptují prokládaná videa, bude pravděpodobně vyhovovat i úspornější mód YUV 4:2:2 Planar 16bpp. Frekvence zvuku 48kHz není povinná, je jen doporučená.

Pozn.: Rozdíl mezi kodeky MJPEG-A, MJPEG-B, Photo-JPEG pro MOV video: MJPEG komprimuje prokládané snímky (sudá-lichá linka) odděleně a zmenší chroma horizontálně (4:2:2), u prokládaného snímkování má proto vyšší kvalitu než Photo-JPEG, který komprimuje sloučené snímky a zmenšuje chroma vertikálně (4:2:0). Pro prokládané video je proto potřeba použít MPJEG. U neprokládaného videa má MJPEG z uvedených důvodů menší účinnost než Photo-JPEG, vzniklý soubor je pak větší, ale jinak nevadí když se MJPEG použije i pro neprokládané video. Rozdíl v MJPEG-A a MJPEG-B je jen v jiné podpoře hardware. Při nejvyšší kvalitě 100% (4:4:4) jsou všechny 3 kodeky prakticky rovnocenné. U XMedia Recode má kodek společné označení "Motion JPEG" a režim se pak volí módem barev: "YUV 4:2:0" pro neprokládané video (Photo-JPEG), "YUV 4:2:2" pro prokládané video (MJPEG, může být i pro neprokládané video) a "YUV 4:4:4" pro 100% kvalitu bez zmenšení chroma. Některé fotobanky doporučují používat univerzálnější MJPEG (YUV 4:2:2), protože se dá použít pro prokládané i neprokládané video (jen je neprokládané video větší než při 4:2:0).

Autor: PandaWild


Komentáře


Gravatar
17. říjen 2016, 14:15 Jaroslav Kechner
Ahoj, posílal jsem na Dreamstime video mp4 s kodekem H264 a vzali to bez keců.
 

Přidej komentář
Pokud se chcete na něco zeptat, vyhledejte/zapište svůj dotaz na fotobankovém diskuzním fóru.

14. březen, 2018

Výdělky ve fotobankách 2017

Po zveřejnění základních statistik je na řadě detailnější rozpitvání výdělků českých fotobankéřů v zahrničních microstock fotobankách. Nejinak tomu bude i letos. Více...

Výsledky fotobankového průzkumu 2017

Napsáno 13. březen, 2018 v sekci Fotobankový průzkum
Letos jsem opět použil loňskou kratší variantu dotazníku, přidal jsem snad jen jednu nebo dvě otázky. Celkem se průzkumu zúčastnilo 114 respondentů, což je sice méně než v předchozích letech, ale pořád je to dostatečné množství pro nějaké smyslupné záběry. Pojdmě se na to podívat. Více...

Výdělky ve fotobankách 2016

Napsáno 27. březen, 2017 v sekci Fotobankový průzkum
Po zveřejnění základních statistik je na řadě detailnější rozpitvání výdělků českých fotobankéřů v zahrničních microstock fotobankách. Nejinak tomu bude i letos. Více...

Výsledky fotobankového průzkumu 2016

Napsáno 24. březen, 2017 v sekci Fotobankový průzkum
Letos jsem z nedostatku času vyškrtal některé otázky z průzkumu, povětšinou to byly takové, jejichž odpovědi se moc neměnily. Průzkumu se zúčastnilo trochu méně respondentů (132), ale i tak si myslím, že mají výsledná data zajímavou vypovídací hodnotu. Pojďme se podívat, jak to dopadlo. Více...

Úprava zvuku videa aplikací Audacity

Napsáno 13. srpen, 2016 v sekci Prodej videa ve fotobankách
Při přípravě videí pro fotobanky je často zapotřebí úprava zvuku zvukovým editorem. U některých videí se sice bez zvuku obejdeme, ale jsou případy, kdy je zvuk nutností a nahrávku nám může znehodnotit hluk větru, šum či hudba na pozadí. Běžnému fotobankéři se zpravidla nevyplatí pořízení profesionálního nástroje, jakým je Adobe Audition. Proto se dnes podíváme na alternativu, open source program Audacity, verze 2.1.2. Je k dispozici pro Windows, Mac i Linux a je plně lokalizován do češtiny. Více...

Proč nám vadí prokládání u videa?

Napsáno 18. červenec, 2016 v sekci Prodej videa ve fotobankách
Prokládání nám komplikuje život v tom, že na PC nemá opodstatnění, ale kvůli televiznímu přenosu se stále ještě používá a je velmi obtížný vzájemný převod. Tento text berte jako první dodatek k seriálu o prodeji videí ve fotobankách. Více...

Jak na průhlednost, seamless loop a time-lapse ve videích

Napsáno 12. červenec, 2016 v sekci Prodej videa ve fotobankách
V posledním dílu seriálu "Videa pro fotobanky" se podíváme na tři zajímavé metody tvorby videa - několik možností řešení průhlednosti, postupy a nástroje pro vytvoření seamless loop (nekonečné smyčky) a tvorbu časosběrného videa (timelapse). Více...

Editace videa programem VirtualDub

Napsáno 11. červenec, 2016 v sekci Prodej videa ve fotobankách
Program VirtualDub patří už léta mezi klasiku pro úpravu videí. Nejedná se přímo o střihový program, kterým byste mixovali klipy do celovečerního filmu. Ale to u fotobank nepotřebujeme, střih potřebujeme jen k odstranění nežádoucích částí záznamu z kamery. Větší přínos pro nás má VirtualDub jako obrazový filtr. K dispozici jsou nejen vestavěné filtry (pro úpravy jako změna jasu, barvy, překlápění, přidání vodoznaku, motion blur), ale na internetu jsou k nalezení velká kvanta pluginů do VirtualDub. Jako např. výborný filtr Deshaker, který dokáže stabilizovat roztřesený obraz až zázračně. Více...

Konverze videa nástrojem XMedia Recode

Napsáno 29. červen, 2016 v sekci Prodej videa ve fotobankách
Videa jsou komplexní soubory, které mohou obsahovat obrazovou stopu (stream, datový proud), zvukovou stopu nebo titulky. Stop stejného typu může být i více, např. zvukové stopy ve více jazykových verzích. Video v nějakém formátu (soubor s příponou MOV, AVI, MP4) se nazývá kontejner. Stopy v něm obsažené mohou být v nějakém komprimovaném tvaru (JPEG komprese, mezisnímková komprese, nekomprimovaný RGB). V záhlaví stopy je informace o kodeku, kterým lze stopu dekódovat (XVid, DivX, H.264, Motion-JPEG). Více...

Požadavky fotobank na formát videa

Napsáno 28. červen, 2016 v sekci Prodej videa ve fotobankách
Každá fotobanka má trochu jiné požadavky na videa. Mezi ty základní patří formát, rozlišení, datová velikost a délka videa. Některé přijímají editorial (zpravodajská) videa, jiná ne. Liší se také v možnosti nahrávání videa na jejich web. Na všechny tyto aspekty nahrávání videí na jednotlivé fotobanky se nyní podíváme. Více...

Tvorba videa pro fotobanky

Napsáno 27. červen, 2016 v sekci Prodej videa ve fotobankách
Videa se na fotobankách neprodávají tak často jako fotky či ilustrace, ale jejich ceny jsou podstatně vyšší a tak mohou být pro mnohé zajímavější oblastí tvorby. Minimálně jsou dobrým zpestřením portfolia, když vás vaše tvorba již omrzela. Výhodou videí může být pro mnoho autorů to, že fotobanky berou videa poměrně ochotně a málokteré video vyhodí. Více...

Prodej videa ve fotobankách

Napsáno 23. červen, 2016 v sekci Prodej videa ve fotobankách
Prodáváte na fotobankách fotky, ilustrace nebo vektory? Chtěli byste zkusit rozšířit portfolio o nový typ obsahu? Jste tvůrce video obsahu a hledáte odbyt pro své klipy? Zkuste prodej footage videa na fotobankách. V následujících dnech zde bude publikován šestidílný podrobný seriál o tvorbě videa pro fotobanky, jehož autorem je Panda Wild. Toto je jeho úvodní díl, který pro vás pro změnu napsala Soim. Více...

Výdělky ve fotobankách 2015

Napsáno 25. březen, 2016 v sekci Fotobankový průzkum
Po zveřejnění základních výsledků fotobankového průzkumu přichází - tak jako každý rok - detailní rozpitvání výdělků českých a slovenských fotobankéřů. Snadno si tak můžete ověřit, jestli vyděláváte ve fotobankách více, či méně než průměrný respondent mého průzkumu. Více...

Výsledky fotobankového průzkumu 2015

Napsáno 18. březen, 2016 v sekci Fotobankový průzkum
Letos to je už šestý ročník fotobankového průzkumu, jehož výsledky si právě prohlížíte. Oproti loňsku se jej zúčastnilo trochu méně fotobankéřů (149 oproti loňským 163), ale věřím, že i tak budou výsledky zajímavé. Letos jsem přidal snad jen jednu novou otázku a několik dalších jsem přeformuloval. Ale pojďme se podívat, jak to vše dopadlo: Více...

Rozhovor s úspěšným anonymním fotobankéřem

Napsáno 06. březen, 2016 v sekci Fotobankové příběhy
Krátce poté, co jsem spustil letošní fotobankový průzkum (mimochodem, pokud jste ještě nevyplnili anonymní dotazník pro letošní fotobankový průzkum, učiňte tak co nejdříve, děkuji!), mi napsal jeden z respondentů, protože špatně odpověděl na jednu z otázek - chtěl svou odpověď v dotazníku upravit, protože si myslel, že by to mohlo ovlivnit výsledné statistiky. Trochu jsem se podivil a zapochyboval, ale při hledání příslušného záznamu ve výsledcích průzkumu mi to došlo - jednalo se totiž o fotobankéře ze skupiny Top10, tedy byl to jeden z nejúspěšnějších českých fotobankéřů s opravdu velkými fotobankovými výdělky. Dotyčný se mi na konci emailu ještě omluvil, že se nepodepsal, protože by chtěl zůstat v anonymitě (což zcela chápu). Více...

Rozhovor s Petrem Štěpánkem, fotobankovým food fotografem

Napsáno 07. duben, 2015 v sekci Fotobankové příběhy
Petr mě oslovil asi před rokem, začínal s fotobankami a chtěl poradit se Shutterstockem. Třikrát jej odmítli a pak se mi už neozval. Až půl roku na to mi napsal děkovný email - jeho příběh měl šťastný konec - na Shutterstock se na počtvrté dostal, v současnosti má jeho portfolio několik tisíc fotografií a fotobanky mu generují nezanedbatelný měsíční příjem. Jsem vždy velmi nadšen, když se takový příběh ke mě dostane, a proto bych se s vámi rád o něj podělil v tomto rozhovoru. Více...

Výdělky ve fotobankách 2014

Napsáno 23. březen, 2015 v sekci Fotobankový průzkum
Přichází nedílná a nejvíce očekávaná součást mého fotobankového průzkumu - podrobný přehled výdělků v microstock fotobankách za rok 2014. Statistiky a srovnávání výdělků grafiků, fotografů, amatérů, profíků, fotobankových začátečníků i ostřílených fotobankéřů. Více...

Výsledky fotobankového průzkumu 2014

Napsáno 22. březen, 2015 v sekci Fotobankový průzkum
Jubilejní pátý ročník fotobankového průzkumu zdárně proběhl s rekrodní účastí - celkem se ankety zúčastnilo 163 respondentů. Věřím, že díky novým otázkám (používané aplikace, zdroje inspirace) bude pro vás další tvorba pro fotobanky ještě zábavnější a snazší. Více...

Rozhovor s Magdou

Napsáno 04. září, 2014 v sekci Fotobankové příběhy
S Magdou jsem se poprvé potkal na fotobance Dreamstime, kde mi sama napsala pozdrav, jakožto reakci na mé nováčkovské představení v diskusním fóru - registrovala se na tuto fotobanku o půl roku dříve než já. Následně jsem jí zavalil spoustou svých otázek na fotobanky a jejich fungování, stala se tak pro mne fotobankovým guru. Až později na českém fotobankovém diskusním fóru jsem zjistil, že nejen pro mě. Více...

Výdělky ve fotobankách 2013

Napsáno 25. březen, 2014 v sekci Fotobankový průzkum
Po roce opět přicházím s konkrétními statistikami výdělků z prodejů fotografů a ilustrátorů v zahraničních fotobankách. Následující informace jsou získány z anonymního dotazníku, ve kterém čeští a slovenští fotobankéři hodnotili své prodeje ve fotobankách za rok 2013. Z původních 128 respondentů jsem musel v některých srovnání část vynechat kvůli chybějícím údajům. Více...

Výsledky fotobankového průzkumu 2013

Napsáno 17. březen, 2014 v sekci Fotobankový průzkum
I letos proběhl fotobankový průzkum (byl to již čtvrtý ročník) mezi českými (a samozřejmě také slovenskými) grafiky, fotografy, videotvůrci, kteří prodávají svou tvorbu na zahraničních microstock fotobankách. Dnes se podíváme na první výsledky této anonymní ankety, později přibude také článek s detailnějším rozborem výdělků. Více...

Oplatí sa fotiť pre fotobanky v roku 2014?

Napsáno 27. leden, 2014 v sekci Fotobankové příběhy
V Júni tohoto roku to budú 3 roky čo prispievame do fotobánk. Rád by som sa s vami podelil o náš príbeh. O fotobankách sme vedeli už dlhšie, ale čas dozrel v Júni 2011, keď sme sa zaregistrovali a vybrali z našeho portóflia cca 10 fotiek a skúšobne ich nahrali do BIG 5 fotobánk a vyrazili na víkend do Karlových Varov na filmový festival. V nedelu sme sa vrátili domov. Poschvalovali nám fotky a dokonca sme zarobili prvé doláre. Více...

Výdělky ve fotobankách 2012

Napsáno 25. březen, 2013 v sekci Fotobankový průzkum
Jaké jsou skutečné výdělky fotografů a grafiků ve fotobankách? Jak se liší výdělky amatérů od profesionálů, grafiků od fotografů, začátečníků od pokročilých a veteránů? Jaké jsou výdělky těch nejlepších? Kolik vám dokáže vydělat jedna fotka nebo vektorová ilustrace za rok ve fotobance? Na všechny uvedené otázky odpovídám v tomto článku, který vznikl podrobněším zpracováním dat z fotobankového dotazníku za rok 2012. Více...

Výsledky fotobankového průzkumu 2012

Napsáno 11. březen, 2013 v sekci Fotobankový průzkum
Tento rok byla účast v mém průzkumu mezi českými (a slovenskými) uživateli fotobank slabší. Ale i tak jej vyplnilo pěkných 111 respondentů a tak doufám, že sebraná data budou schopná o něčem vypovídat. Loňská vysoká účast byla způsobena odkazem z facebookových stránek fotobanky Pixmac, což bohužel také zapříčinilo jisté zkreslení výsledků. Letos se nic takového nekonalo a tak by měly data lépe odpovídat skutečnosti. Více...

Půl roku ve fotobankách

Napsáno 10. únor, 2013 v sekci Fotobankové příběhy
Jmenuji se Tomáš Mikula a rád bych se s vámi podělit o zkušenosti z mého prvního půl rok na trhu se stock fotografiemi. Začalo to na začátku minulého roku, kdy jsem se začal zajímat o to, co to vůbec microstock je. V té době mi paradoxně nebylo ještě ani 18let. V říjnu minulého roku se situace změnila a konečně jsem udělal první kroky, které vedly k prvním prodejům. Více...

Ranní výlet za fotkou

Napsáno 09. prosinec, 2012 v sekci Fotobankové příběhy
Nejsem typ, který fotí pro mikrofotobanky. Spíš si fotím, co chci a co kolem sebe vidím a pak některé snímky nahrávám na mikrofotobanky. Fotografování mám prostě jako koníček, který mě baví a vyplňuje mi volný čas. A jelikož dalším koníčkem je například turistika, či geocaching, kloudně se dají skloubit. Naštěstí má druhá polovička je na tom podobně a tak si výlety do přírody užíváme většinou spolu. Ač přítelkyně sama nefotí, je k mému koníčku povětšinou tolerantní. Někdy si vysloužím fotkou pochvalu, jindy kritiku a někdy i výsměch. Jako například u autoportrétu v ranní mlze. Více...

Petrův fotobankový příběh

Napsáno 06. prosinec, 2012 v sekci Fotobankové příběhy
Jmenuju se Petr a toto je můj fotobankový příběh. V době, kdy jsem hledal jiné zdroje příjmu kromě svého zaměstnání jsem byl s manželkou na dovolené na maltě (tzn. předělávali jsme koupelnu a kuchyni svépomocí) a počasí nám vyšlo opravdu krásné. Bylo léto 2009 a oba jsme také přestali kouřit, protože jsme se dozvěděli, že jsme těhotní, teda hlavně žena, ale nesmějte se, oba jsme přibrali (a já mám ještě teď váhu po porodu). Od září jsem opět nastoupil do práce, učitel zedníků na praxe. Více...

Nekopírujte, jinak vám zruší na fotobance účet

Napsáno 12. listopad, 2012 v sekci Prodej fotek a ilustrací ve fotobankách
Na začátku října mě jeden čtenář upozornil na podezřelé portfolio na fotobance Shutterstock, které mělo až nápadně podobné ilustrace jako to moje. Podíval jsem se na něj, a bylo to tak - portfolio obsahovalo asi 250 ilustrací, z nichž polovina byly moje hodně přesné napodobeniny a jejich variace. Na první pohled nebylo mnohdy ani poznat, zda to jsou předělané ilustrace, nebo úplné kopie. Majitelem portfolia byl nick "foto1883" a na Shutterstocku byl zaregistrován od roku 2012 - což myslím také trochu vypovídalo o tom, že to nebylo nechtěné pochybení autora. Více...

Co kreslit a fotit během roku pro fotobanky?

Napsáno 15. říjen, 2012 v sekci Prodej fotek a ilustrací ve fotobankách
Tak to je zapeklitá otázka. Na jednu stranu je výhodné tvořit obrázky s tématy, které se prodávají pořád - například jídlo, životní styl, průmysl, v případě ilustrací pak ikony, abstraktní pozadí, webové elementy. Na druhou stranu ale stojí za to, věnovat se také sezónní tématice - mám na mysli zejména svátky. Prodávájí se sice jen v určitém období v roce, ale o to masívněji. Více...

Výdělky fotobankéřů za rok 2011

Napsáno 13. duben, 2012 v sekci Fotobankový průzkum
Na základě dat z fotobankového dotazníku za rok 2011 jsem vygeneroval následující zajímavé statistiky o reálných výdělcích českých fotobankéřů v zahraničních microstock fotobankách. Oproti loňskému ročníku (pro porovnání doporučuji přečíst výsledky z loňského roku: Jaké jsou výdělky českých fotografů a grafiků ve fotobankách) jsem přidal pár dalších zajímavých statistik. Více...

Výsledky fotobankového průzkumu 2011

Napsáno 28. březen, 2012 v sekci Fotobankový průzkum
Letos se fotobankového průzkumu zůčastnilo rekordních 155 fotobankéřů (to jest o 54 více než loni). Zásluhu na tom mají zejména facebookové stránky české fotobanky Pixmac, neboť tam uveřejnili odkaz na tento dotazník a tím znatelně přibylo respondentů (asi tak jedna třetina). Více...

Jste grafik který hledá práci? Zkuste kreslení (focení) pro fotobanky (brigáda, přivýdělek nebo práce na plný úvazek)

Napsáno 31. leden, 2012 v sekci Jak začít
Na internetu každou chvíli nacházím inzeráty, ve kterých grafici hledají práci. Rád bych jim doporučil jeden zdroj příjmů, díky kterému budou nezávislí, svobodní, můžou pracovat z tepla domova a když jim to půjde dobře tak i finančně dobře zajištění. Jde o kreslení pro fotobanky. Více...

Mikrofotobanky 2011 - průzkum mezi fotografy a grafiky

Napsáno 03. leden, 2012 v sekci Fotobankový průzkum
Po zdařilém prvním ročníku mikrofotobankového průzkumu je na řadě ročník druhý, který bude doufám ještě zdařilejší. O co vlastně jde? Loni jsem se rozhodl zmapovat českou fotobankovou sféru - zjistit, kolik je tu asi tak grafiků a fotografů, kteří prodávají své výtvory v zahraničních microstock fotobankách, kolik vydělávají, jak mají velká portfolia, na kterých fotobankách se jim nejlépe prodává a další zajímavé informace. Více...

Recenze knihy How to make money from your digital images

Napsáno 29. září, 2011 v sekci Prodej fotek a ilustrací ve fotobankách
Po delší době jsem si konečně našel čas a přečetl si další knihu o fotobankách a prodeji fotek v nich. Tentokráte se jednalo o starší titul (byl vydán v roce 2008) a tak mě zajímalo jak moc se svět fotobank za ty tři roky změnil. Více...

Recenze knihy Microstock Money Shots

Napsáno 19. září, 2011 v sekci Prodej fotek a ilustrací ve fotobankách
Microstock Money Shots: Turning Downloads into Dollars with Microstock od autorky Ellen Boughn je první kniha o microstock fotobankách, kterou jsem četl. V té době to byla docela novinka (vyšla v srpnu 2010) a docela se mi líbila. Autorka Ellen Boughn, je ve světě fotobank poměrně známá osobnost - v oboru je již přes třicet let, pracovala pro několik fotobank a sama jednu z nich založila (After-Image). Možná jste četli některý z článků na jejím Dreamstime blogu nebo na blogu o focení a fotobankách, který sídlí na její doméně. Více...

Zahraniční knihy o fotobankách

Napsáno 12. září, 2011 v sekci Prodej fotek a ilustrací ve fotobankách
Chcete-li snadno a rychle načerpat informace o tématu, která vás zajímá, ale o kterém toho moc nevíte (ať už je to programovací jazyk, software, nebo cokoliv jiného), tak mezi nejpohodlnější a nejrychlejší způsoby patří kniha - vše v ní máte přehledně popsáno a můžete si to prostudovat například cestou z práce nebo večer v posteli. Více...

Fotobanky a já, aneb jak to všechno začalo

Napsáno 06. září, 2011 v sekci Jak začít
S fotobankami pracuji již déle než 5 let - od počátku jako fotograf přispěvovatel, který na fotobankách prodává své fotografie, později jsem přidal i vektorovou grafiku a po několika letech jsem okusil i druhou stránku fotobank - začal jsem je používat jako zákazník a uživatel, který tam nakupuje. Všechno to ale začalo mnohem dříve... Více...

Jaké jsou výdělky českých fotografů a grafiků ve fotobankách

Napsáno 19. srpen, 2011 v sekci Fotobankový průzkum
Reálné výdělky z fotobank – nejdůležitější otázka, jejíž odpověď zajímá většinu fotografů a grafiků, když přijde řeč na možnost prodávat fotografie a vektorové ilustrace v zahraničních microstock fotobankách. Mimochodem to byl také jeden z důvodů, proč jsem se pustil na začátku roku 2011 do fotobankového dotazníku. Po zveřejnění výsledků jsem se zaměřil do detailního prozkoumání výdělků českých fotografů a ilustrátorů. V tomto článku si můžete konečně ověřit, zda se fotobanky vyplatí a kolik se na nich dá opravdu vydělat. Více...

Výsledky fotobankového průzkumu

Napsáno 17. srpen, 2011 v sekci Fotobankový průzkum
V lednu 2011 jsem poprvé uskutečnil velký dotazníkový průzkum mezi českými prodejci v zahraniřních fotobankách s cílem zjistit nějaké informace (zajímalo mě zejména kolik jich je, kde prodávají a jaké jsou jejich výdělky). Celá anketa byla přísně anonymní a celkem měla poměrně velký úspěch - více než 100 respondentů! Nyní je načase seznámit vás s prvními výsledky. Více...

Danění příjmů z fotobank

Napsáno 28. duben, 2011 v sekci Prodej fotek a ilustrací ve fotobankách
Pokud vyděláváte pravidelně ve fotobankách na prodeji svých fotografií a ilustrací, pak byste neměli zapomenout své zisky zdanit - zahrnout je do svého daňového přiznání, které odevzdáváte na konci března. Více...

Jak začít prodávat fotky a ilustrace ve fotobankách

Napsáno 28. duben, 2011 v sekci Jak začít
Již jste slyšeli o tom, že v některých fotobankách berou a prodávají fotografie a další výtvory i od naprostých amatérů a že si lze tak vcelku slušně přivydělat? A teď přemýšlíte, zda to zkusit či nikoliv? V tom přípdě je tento úvodní článek určen přímo pro vás. Více...

Prodej fotek a ilustrací

Diskuzní fórum

O fotobankách, focení i kreslení vektorů můžete diskutovat na fotobankovém diskusním fóru.

Nejlepší fotobanky

Seznam těch nejlepších fotobank, setříděn podle výše výdělků:

Shutterstock Shutterstock
Dreamstime Dreamstime
Fotolia Fotolia
iStockphoto iStockphoto
BigStock BigStock
123RF 123RF
Graphic Leftovers Graphic Leftovers
Depositphotos Depositphotos
Pond5 Pond5

Více informací →

Newsletter

Přihlašte se k odběru občasného newsletteru s přehledem dění kolem fotobank

Fotobanky na Facebooku

Spoustu drobnějších zpráv píšu jen na Facebook.