Diskuzní fórum

Výdělky ve fotobankách 2016

Po zveřejnění základních statistik je na řadě detailnější rozpitvání výdělků českých fotobankéřů v zahrničních microstock fotobankách. Nejinak tomu bude i letos.

Výdělky ve fotobankáchZ původních 132 respondentů se tohoto rozpitvání mohlo zúčastnit jen 124, ostatním bohužel chyběly údaje potřebné pro níže uváděné výpočty.

Tento článek se zabývá výhradně výdělky ve fotobankách. Pokud vás zajímají obecnější informace, jako například na které fotobanky je nejlepší nahrávat, jaké nástroje ostatní fotobankéři používají, kde se inspirují a spousta dalších statistik, podívejte se do souhrného článku. Navíc můžete srovnávat i s předchozími ročníky:

  1. Fotobankový průzkum za rok 2010 (detailní report výdělků)
  2. Fotobankový průzkum za rok 2011 (detailní report výdělků)
  3. Fotobankový průzkum za rok 2012 (detailní report výdělků)
  4. Fotobankový průzkum za rok 2013 (detailní report výdělků)
  5. Fotobankový průzkum za rok 2014 (detailní report výdělků)
  6. Fotobankový průzkum za rok 2015 (detailní report výdělků)

Graf všech výdělků

 

Graf všech výdělků ve fotobankách

 

Top 20 fotobankéřů

Oblíbený žebříček našich dvaceti nejlepších fotobankéřů:

1. 2 750 000 Kč
2. 1 600 000 Kč
3. 1 450 000 Kč
4. 1 263 279 Kč
5. 1 180 000 Kč
6. 980 000 Kč
7. 960 000 Kč
8. 748 165 Kč
9. 540 919 Kč
10. 534 776 Kč
11. 500 000 Kč
12. 460 600 Kč
13. 440 000 Kč
14. 390 000 Kč
15. 372 856 Kč
16. 367 950 Kč
17. 354 000 Kč
18. 343 000 Kč
19. 327 000 Kč
20. 300 000 Kč

Srovnávací tabulka součtu výdělků TOP 20 fotobankéřů za uplynulé roky 

2010 4 696 000 Kč
2011 7 033 000 Kč
2012 6 565 000 Kč
2013 8 404 000 Kč
2014 12 207 000 Kč
2015 15 670 195 Kč
2016 15 892 545 Kč

Trend je dobře viditelný a docela dobře charakterizuje aktuální dění...

Hodinové výdělky ve fotobankách

Nejprve se podívejme, kolik hodin týdně pracují fotobankéři:

Počet odpracovaných hodin za rok:

Průměr: 700 hodin/rok (cca 13 hodin týdně)
Medián: 416 hodin/rok (cca 8 hodin týdně)
Maximum: 4 160 hodin/rok (cca 80 hodin týdně)

Když se to zkombinuje s ročním výdělkem, zjistíme, jaké jsou výdělky na hodinu

Hodinové výdělky:

Průměr: 327 Kč/h
Medián: 95 Kč/h
Maximum: 9 295 Kč/h

Letos byly výdělky s loňskem docela srovnatelné - průměr je o 9 Kč vyšší, medián o 24 Kč menší. 

Pokud se  se zkombinuje velikost portfolia s celkvým výdělkem, zjistíme výdělečnost jednoho obrázku v portfoliu. Díky těmto hodnotám pak můžete snadno odhadnout, kolik budete vydělávat při určité velikosti portfolia (samozřejmě hodně záleží na kvalitě produkce, zaměření atd, ale pro jednoduchý odhad by to mohlo stačit).

Výdělek jednoho obrázku:

Průměr: 72 Kč/obrázek
Medián: 23 Kč/obrázek
Maximum: 1 263 Kč/obrázek

Výdělky přepočtené na jeden obrázek klesly stejně jako loni (průměr o 15 Kč, medián  o 8 Kč), výdělek z jednoh oobrázku tedy dlouhodoběklesá, nejspíše díky nárustu portfolia fotobank a hlavně velké konkurenci (nabídka značně převažuje nad poptávkou).

Měsíční výdělky

Na přání několika diskutujících z fotobankového fóra přidávám i měsíční výdělky (lidé spíše myslí v těchto číslech):

Průměrný měsíční výdělek je 14 639 Kč při průměrném portfoliu 3549 obrázků (průměrný výdělek se oproti loňsku nezměnil, jen průměrná velikost portfolia se zvýšila o 1000 obrázků). U mediánu je měsíční výdělek 2 821 Kč s portfoliem 1 275 obrázků (výdělek klesl o 500 kč, velikost portfolia naopak o 75 obrázků narostla).

Srovnání výdělečnosti fotek a vektorů

Podle dat to vypadá, že prodej vektorů je výhodnější než prodej fotografií - hodinovka je podle mediánu dosti srovnatelná, ale výdělek za jeden vektor je mnohem větší než za fotografii. Jinými slovy, fotograf nemá problém nasekat hodně fotek, grafikovi naopak vytvoření ilustrace zabere dosti času, ale ve výsledku vydělá mnohem více.

    Fotografie Vektory
Hodinová mzda Průměr 359 Kč/h 280 Kč/h
Medián 91 Kč/h 135 Kč/h
Maximum 9 295 Kč/h 1 846 Kč/h
Výdělek jednoho obrázku Průměr 74 Kč/fotografii 70 Kč/vektor
Medián 23 Kč/fotografii 24 Kč/vektor
Maximum 9 295 Kč/fotografii 649 Kč/vektor
Celkový výdělek Průměr 199 140 Kč/rok 140 933 Kč/rok
Medián 30 000 Kč/rok 35 000 Kč/rok
Maximum 2 750 000 Kč/rok 1 180 000 Kč/rok
Počet respondentů 74 50


Rozdíly mezi začátečníky a ostřílenými fotobankéři

Berte to hodně s rezervou, na to aby byla data trochu více prokazatelná bylo v jednotlivých skupinách málo respondentů., ale i přesto je trend docela zřejmý. 

    < 1 rok 1–2 roky 2–3 roky 3-4 roky 4-5 let >5 let
Hodinová
mzda
[Kč/h]
Prů­měr 108,- 69,- 201,- 267,- 157,- 724,-
Medián 8,- 16,- 92,- 169,- 119,- 208,-
Maximum 577,- 349,- 1 250,-  1 040,- 567,- 9 295,-
Výdělek
jednoho­
obrázku
[Kč/obr]
Průměr 23,- 23,- 36,- 61,- 23,- 142,-
Medián 4,- 10,- 27,- 33,- 12,- 46,-
Maximum 125,- 113,- 130,- 311,- 76,- 1 263,-
Celkový
výdělek­
[Kč]
Průměr 11 318,- 15 421,- 102 787,- 124 921,- 172 526,- 382 554,-
Medián 1 325,- 5 000,- 29 500,- 72 500,- 30 000,- 192 125,-
Maximum 53 966,- 109 000,- 440 000,- 540 919,- 1 180 000,- 2 750 000,-
Počet respondentů 17 21 16 18 11 36

Amatéři versus profesionálové

Srovnání nadšenců amatérů a profesionálních grafiků a fotografů (určení zda je respondent v oboru profík nebo amatér byla jedna z otázek, každý to ovšem posuzoval subjektivně):

    Amatéři Profesionálové
Hodinová
mzda
[Kč/h]
Prů­měr 144,- 686,-
Medián 63,- 242,-
Maximum 1 250,- 9 295,-
Výdělek
jednoho­
obrázku
[Kč/obr]
Průměr 33,- 148,-
Medián 16,- 49,-
Maximum 311,- 1 263,-
Celkový
výdělek­
[Kč]
Průměr 77 182,- 367 954,-
Medián 18 000,- 186 535,-
Maximum 1 180 000,- 2 750 000,-
Počet hodin práce
[h/týden]
Průměr 11 h/týden 16 h/týden
Medián 7 h/týden 10 h/týden
Maximum 48 h/týden 50 h/týden
Velikost portfolia
[celkem obrázků]
Průměr 3 464 3 716
Medián 1025 1 940
Maximum 110 000 21 730
Počet respondentů 82 42

Profesionálové se dostávají na několikanásobné výdělky oproti amatérům při obdobné pracovní době. Ale nezapomeňte, že srovnáváme nesrovnatelné - profesionálové mají lepší techniku, zkušenosti a mnohem větší portfolia oproti amatérům.

Závislost mezi výší výdělků a velikostí portfolia

Je jasné, že s velikostí portfolia rostou výdělky - nejvíce je to vidět na hodinové mzdě - je to logické, čím více obrázků máte, tím více jich prodáte. Zajímavé je, že pěkně roste i výdělek z jednoho obrázku - zde podle mě funguje lákání zákazníka na ostatní fotky a ilustrace z portfolia (zákazník narazí na jeden váš obrázek, proklikne se do portfolia a tam si vybere třeba další dvě tři díla).

    < 200 obr 201–500 obr 501–1000 obr 1001-2000 >2000 obr
Hodinová
mzda
[Kč/h]
Prů­měr 36,- 194,- 95,- 572,- 409,-
Medián 3,- 16,- 19,- 135,- 208,-
Maximum 368,- 1 730,- 786,- 9 295,- 2 571,-
Výdělek
jednoho­
obrázku
[Kč/obr]
Průměr 40,- 67,- 47,- 102,- 76,-
Medián 17,- 15,- 8,- 28,- 31,-
Maximum 199,- 649,- 387,- 1 263,- 887,-
Celkový
výdělek­
[Kč]
Průměr 4 678,- 25 193,- 36 725,- 126 638,- 348 423,-
Medián 1 015,- 5 029,- 4 928,- 30 000,- 184 660,-
Maximum 38 267,- 269 830,- 367 950,- 1 450 000,- 2 750 000,-
Počet respondentů 12 19 18 25 50

Statistiky top dvacítky

Jak moc pracují a vydělávají ti nejlepší?

  Minimum Maximum Medián Průměr
Hodin / týden 3 hod 50 hod 21 hod 23 hod
Hodinová mzda 180 Kč/h 9 295 Kč/h 591 Kč/h 1 234Kč/h
Výdělek jednoho obrázku 11 Kč/obr 1 263 Kč/obr 149 Kč/obr 249 Kč/obr
Celkové výdělky 300 000 Kč 2 750 000 Kč 517 388 Kč 794 627 Kč
Velikost portfolia 950 obr 110 000 obr 4 200 obr 12 244 obr

V TOP 20 bylo 13 fotografů a 7 grafiků - hodně  vyvážený poměr.

Na přání čtenářů přidávám další statistiku:

Kolik obrázků mesíčně přidávají ti nejlepší?

Top 20 fotobankéřů přidává do svého portfolia v průměru 480 nových obrázků za měsíc, medián je 149 a maximum 5833. Oproti tomu celkový průměr je 121, medián 39, maximum stejné. Takže úspěšnost je také hodně o množství a frekvenci nahrávání.

Rychlá / pomalá práce

Letos jsem poprvé přidal otázku, kolik času tráví fotobankéř nad jedním obrázkem. Níže je tabulka s výdělky - delší "mazlení" s jednotlivými obrázky přináší vyšší výdělky, tedy hlavně ten výsledný obrázek vydělá více, s hodinovkou už to není tak zřejmé.

    < 15 min 15 - 30 min 30 min - 1 hod  1 hod a déle
Hodinová
mzda
[Kč/h]
Prů­měr 171,- 198,- 369,- 801,-
Medián 87,- 92,- 120,- 161,-
Maximum 885,- 1 846,- 2 571,- 9 295,-
Výdělek
jednoho­
obrázku
[Kč/obr]
Průměr 32,- 32,- 90,- 195,-
Medián 18,- 23,- 25,- 49,-
Maximum 199,- 148,- 887,- 1 263,-
Celkový
výdělek­
[Kč]
Průměr 128 044,- 104 660,- 250 589,- 267 866,-
Medián 34 350,- 28 000,- 30 000,- 142 274,-
Maximum 1 180 000,- 960 000,- 2 750 000,- 1 450 000,-
Počet respondentů 38 34 33 19

Srovnání s předchozími ročníky

Stejně jako loni, přináším na závěr malé srovnání s předchozími lety. Zdá se mi, že klesá výdělek na jeden obrázek (fotobanky jsou již značně přesycené a obrázků neustále přibývá), nicméně celkové výdělky mají stále ještě rostoucí tendenci

    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Hodinová
mzda
[Kč/h]
Prů­měr 139,- 272,- 229,- 190,- 274,- 318,- 327,-
Medián 46,- 68,- 63,- 23,- 114,- 119,- 95,-
Maximum 2 308,- 11 212,- 2 846,- 3 141,- 6 885,- 5 577,- 9 295,-
Výdělek
jednoho­
obrázku
[Kč/obr]
Průměr 63,- 84,- 82,- 55,- 90,- 87,- 72,-
Medián 34,- 45,- 36,- 20,- 36,- 31,- 23,-
Maximum 591,- 800,- 887,- 748,- 1 176,- 1 318,- 1 263,-
Celkový
výdělek­
[Kč]
Průměr 62 309,- 69 769,- 84 097,- 78 716,- 133 114,- 179 851,- 175 669,-
Medián 13 080,- 12 000,- 19 725,- 6 478,- 35 000,- 40 000,- 33 850,-
Maximum 1 200 000,- 960 000,- 970 000,- 1 400 000,- 1 400 000,- 1 650 000,- 2 750 000,-
Počet hodin práce
[h/týden]
Průměr 12 h/týden 11 h/týden 10 h/týden 12 h/týden 13 h/týden 13 h/týden 12 h/týden
Medián 8 h/týden 5 h/týden 5 h/týden 9 h/týden 9 h/týden 8 h/týden 8 h/týden
Maximum 80 h/týden 60 h/týden 50 h/týden 45 h/týden 55 h/týden 80 h/týden 50 h/týden
Velikost portfolia
 
Průměr 860 1 089 1 071 1 408 1 621 2 570 3 549
Medián 399 302 480 500 700 1 200 1 275
Maximum 6 900 22 887 24 244 28 912 37 600 42 000 110 000
Počet respondentů 101 102 101 116 135 125 125
Kurz dolaru 19.2 Kč 17.6 Kč 19.5 Kč 19.6 Kč 20.9 Kč 24.7 Kč 24.5 Kč

Závěr

Doufám, že výsledky tohoto průzkumu budou pro vás inspirací a nakopnou vás k další tvorbě pro fotobanky. 

Pokud vás napadá ještě nějaký graf/statistika, která zde není, napište svůj nápad do komentářů - pokud to bude zajímavé, rád nový přehled přidám. Předem ale upozorňuji, že toto je anonymní průzkum, takže zde nebudu zobrazovat žádné statistiky, které by ohrozily anonymitu respondetnů.

A jak už bylo řečeno v úvodu, tento článek se zaměřuje hlavně na výdělky, pokud vás zajímá, na kterých fotobankách to teď nejvíce frčí, které naopak nestojí za to, jaké nástroje se používají a spousta dalších zajímavých informací z průzkumu, přečtěte si předchozí souhrnný článek s výsledky fotobankového průzkumu.


Komentáře


Gravatar
2. červen 2017, 15:25 Pavel Nedostal
Mozna by bylo fajn nejak zahrnout alespon ty nejvetsi fotobanky. Docela by me zajimalo, na jake fotobance jsou nejvyssi prodeje stejneho portfolia. Alespon u mych fotek se lisi prodeje na ruznych bankach o rad... A vsim sem si zajimavosti: naprosto nechapu jak je to mozne, ale ty fotky co mi adobe vyhodi, obvykle prijme shutter a jsou na nich nejvetsi prodeje. A zajimave je, ze to plati vicemene i opacne.
 
Gravatar
5. červenec 2017, 09:17 honza
lze nekde najit vydelky novych uzivatelu?
 

Přidej komentář
Pokud se chcete na něco zeptat, vyhledejte/zapište svůj dotaz na fotobankovém diskuzním fóru.

Prodej fotek a ilustrací

Diskuzní fórum

O fotobankách, focení i kreslení vektorů můžete diskutovat na fotobankovém diskusním fóru.

Nejlepší fotobanky

Seznam těch nejlepších fotobank, setříděn podle výše výdělků:

Shutterstock Shutterstock
Dreamstime Dreamstime
Fotolia Fotolia
iStockphoto iStockphoto
BigStock BigStock
123RF 123RF
Graphic Leftovers Graphic Leftovers
Depositphotos Depositphotos
Pond5 Pond5

Více informací →

Newsletter

Přihlašte se k odběru občasného newsletteru s přehledem dění kolem fotobank

Fotobanky na Facebooku

Spoustu drobnějších zpráv píšu jen na Facebook.