Diskuzní fórum

Konverze videa nástrojem XMedia Recode

XMEdia Recode - freeware nástroj pro konverzi videaVidea jsou komplexní soubory, které mohou obsahovat obrazovou stopu (stream, datový proud), zvukovou stopu nebo titulky. Stop stejného typu může být i více, např. zvukové stopy ve více jazykových verzích. Video v nějakém formátu (soubor s příponou MOV, AVI, MP4) se nazývá kontejner. Stopy v něm obsažené mohou být v nějakém komprimovaném tvaru (JPEG komprese, mezisnímková komprese, nekomprimovaný RGB). V záhlaví stopy je informace o kodeku, kterým lze stopu dekódovat (XVid, DivX, H.264, Motion-JPEG).

Obsah seriálu videa pro fotobanky

U videí ještě rozlišujeme, zda jsou prokládaná (interlaced scanning) nebo neprokládaná (progressive scanning). Důvody jsou historické. V počátcích televizního vysílání se obraz přenášel jako celý snímek, tedy podle naší normy 25 snímků po 625 linkách. Ovšem takový obraz blikal (obrazovky měly krátkou dobu dosvitu). Bylo nutno frekvenci zvýšit. To by znamenalo zdvojnásobení šířky přenášeného pásma. Řešení se našlo v přenášení půlsnímků, kdy se jednu dobu přenáší sudé linky a podruhé liché linky obrazu. Frekvence se zvýšila na 50 půlsnímků, bez změny šířky pásma, obraz neblikal a bylo zachováno i dostatečné rozlišení obrazu. Což nám bohužel dnes na PC život dost komplikuje. Linky v půlsnímcích přenášejí obraz v jiném čase, nelze je tedy jen jednoduše sloučit do jednoho obrazu, hrany pohybujících se objektů by byly zubaté.

Na převod do neprokládaného snímkování se používá řada "DEINTERLACE" metod. Nejjednodušší varianty vezmou jen sudé nebo jen liché linky (tedy jeden půlsnímek zahazují), tím se ovšem sníží rozlišení videa. Jiné metody ponechají dvojnásobnou rychlost z půlsnímků a doplní linky ze sousedních půlsnímků interpolací, tím se ale zvýší náročnost dat a hrany jsou stejně zubaté. Nejlepších výsledků dosahují metody, které u proměnlivých částí obrazu použijí jen sudé nebo jen liché linky (sníží rozlišení) a u statických částí použijí obě sady linek, čímž se zajistí vizuálně vysoké rozlišení bez zubů. Prokládaná videa proto fotobanky obvykle odmítají a u kamery je třeba zvolit neprokládaný mód záznamu.

Existuje mnoho programů pro konverzi a editaci videí. Často však je jejich funkčnost špatná nebo možnosti chudé. Jako jedny z nejužitečnějších a ověřených programů pro videa ve Windows lze doporučit XMedia Recode pro konverzi videí a VirtualDub pro úpravu videí, které jsou navíc i zcela zdarma.

Konverze videa s XMedia Recode

XMedia Recode je nástroj pro konverzi videí, s výbornou podporou širokého spektra formátů a kodeků a s možností dávkového zpracování většího množství souborů. Jeho použití nemusí být zpočátku zcela intuitivní a může být někdy nutné obcházet chyby, ale potěšující je, že autor program stále vylepšuje a program je plně v češtině. Následující popis se vztahuje k aktuální verzi 3.3.2.8, kde byla většina starých chyb již vychytána. Popišme si typický případ, konverze formátu videa na univerzální MOV pro fotobanky.

Volbou Soubor/Otevřít (nebo tlačítkem "Ot. Soubor") otevřete jeden nebo více souborů videí. Videa se objeví v seznamu nahoře, spolu s podrobnými informacemi o délce a formátu. Vyberete požadovaná videa (lze myší i klávesnicí; ve starých verzích šlo jen myší shora dolů). Pro tato videa teď budete nastavovat konverzi, proto jejich výběr už dále neměňte.

Ze všeho nejdříve zvolte ve "Formát" cílový formát videa, v našem případě soubor MOV. Změnou se mění i následující přepínače, proto formát už dále neměňte. V přepínačích "TYP VÝSTUPU" zvolte, zda chcete ponechat obraz i zvuk (volba "Obraz a zvuk"), nebo zda chcete zvuk vypustit (volba "Pouze obraz"). Nevadí, když u videa bez zvuku ponecháte volbu "Obraz a zvuk".

Na spodu okna mějte nastaveno "VÝSTUP - Do složky zdroje" a "NEPŘEPSAT". Výstupní videa se budou ukládat do stejných složek, jako jsou vstupní videa. Jméno se ponechá pokud možno stejné, a pokud takový soubor již existuje, výstupní soubor se bude automaticky číslovat (_1, _2), tedy nikdy o nic nepřijdete a program bude udržovat dobrý pořádek v souborech.

Přepněte se na druhou záložku, "OBRAZ". Program umožňuje pracovat s několika obrazovými proudy v souborech. V horní části záložky vidíte dva seznamy stop. Vlevo je seznam stop vstupních souborů a jejich formáty, vpravo seznam stop výstupních souborů s formáty po konverzi. Tato okna ponechte bez povšimnutí a nic neoznačujte ani neodznačujte, budete pracovat vždy s jednou obrazovou stopou. Ve starších verzích programu nebyla možnost vybírat obrazové stopy, program pracoval vždy jen s jednou (a nutno říct, že teď tam ty seznamy dost překážejí).

První přepínač pod seznamy, "Mód", určuje, zda se bude obrazová stopa konvertovat nebo zda se jen zkopíruje na výstup tak jak je. Nejčastěji budete obrazovou stopu konvertovat, ale může se stát, že budete chtít konvertovat jen zvukovou stopu a obrazovou ponechat beze změny, pak byste zvolili "Kopírovat". Konverze jen zvukové stopy, bez konverze obrazu, je daleko rychlejší než plná konverze s obrazem. Nyní pro konverzi zvolte "Převést".

Na druhém řádku vidíte volbu kodeku. Zvolte "Motion JPEG". Správněji by mělo být označení Photo-JPEG, ale jedná se o stejný kodek, jde jen o nastavení jeho parametrů. Počet snímků nechte pokud možno "Zachovat originál". Byla by sice možná konverze na jinou snímkovou frekvenci, ale snímky se při konverzi interpolují. Což při přehrávání videa sice není poznat, ale když se podíváte na jednotlivé snímky, vidíte jak se obrazy ze sousedních snímků mezi sebou prolínají. Pokud vám nevadí změna rychlosti a délky videa, použijte raději ve VirtualDub přímou změnu fps videa, která obraz nekonvertuje.

"Mód barev" zvolte "YUV 4:2:2 Planar 16bpp", který je univerzální jak pro prokládaná videa, tak i pro neprokládaná. Máte-li neprokládaná (progressive) videa, což byste pro fotobanky měli mít, můžete zvolit i mód "YUV 4:2:0 Planar 12bpp", který generuje trochu menší soubory. Měl by u všech fotobank také projít v pořádku (neověřeno).

Položka "Kvalita" určuje kvalitu komprese. Nastavuje se zde číslo 1 až 31, kde 1 je maximální kvalita (největší soubor) a 31 maximální komprese (malý soubor a malá kvalita). Implicitně je přednastavena hodnota 5 a je to i pro fotobanky vyhovující nastavení dobré kvality. Ve starších verzích programu (po verzi 3.2.0.4) fungoval parametr opačně - kvalita se nastavovala v rozsahu 0 až 100, kdy 100 byla nejlepší kvalita, pro fotobanky bylo optimum 90. V pozdějších verzích, až po verzi 3.3.2.0, parametr nefungoval a komprese probíhala vždy s nízkou kvalitou.

Přepněte se na záložku "ZVUKOVÁ STOPA". Nemáte-li vybraný výstup se zvukem, záložku tam mít nebudete. Program opět umožňuje používat v souborech více zvukových stop. Více stop využijete spíše u dabovaných filmů, ale pro fotobanky bude video obsahovat vždy jen jednu nebo žádnou zvukovou stopu. Ovšem můžete zde využít možnost importovat zvukovou stopu z jiného videa nebo ze zvukového souboru (export do WAV souboru provedete konverzí videa na WAV formát). To využijete obzvláště pokud budete chtít zvukovou stopu upravovat ve zvukovém editoru (nejlépe ve vynikajícím editoru CoolEdit Pro, od roku 2003 už to je Adobe Audition) - odstranění šumu či hukotu větru, kmitočtové filtrace, střih, mixování zvuků. Dobré je udržovat si banku svých kvalitních zvukových stop, např. jarní zpěv ptáků, a tyto zvuky k videu přimíchat namísto skutečných zarušených, pro lepší podbarvení atmosféry. Přece jen, hezký kvalitní zvuk více naláká než video bez zvuku.

Opět zde vidíte levý seznam se vstupními zvukovými stopami a pravý seznam s výstupními stopami. Na rozdíl od obrazových stop, program stopy nevybere automaticky a tak musíte v pravém seznamu označit všechny stopy, abyste mohli nastavit jejich výstupní formát. Zde je nectnost programu (jistě bude brzy opraveno) - mají-li stopy různá nastavení konverze a vyberete je, označené parametry konverze nemusí souhlasit s nastavením stop. Musíte přepnout některý parametr, aby se nastavení aktualizovala. Raději si v pravém seznamu zkontrolujte, zda je nastavené to, co opravdu chcete.

Fotobanky vyžadují nekomprimovaný zvuk. Proto v položce "Mód" zvolte "Převést" a v položce "Kodek" zvolte "PCM signed 16-bit Little-Endian".

Přepněte se na záložku "FILTRY/NÁHLED". Máte-li vybráno jedno video, vidíte zde náhled výstupu videa a můžete označovat začátek a konec videa, když ho chcete stříhat (např. odstranit roztřesený konec). Bohužel výběr se špatně označuje, musíte buď myší posouvat ukazatel, nebo šipkami na klávesnici skákat po klíčových snímcích, nebo údaj zadat číselně.

Vlevo se nachází seznam filtrů, které se aplikují na obraz. Jsou zde přednastavené 4 filtry, ale můžete přidat další. Prvním filtrem je "Deinterlace". Dejte si pozor - tento filtr může být implicitně aktivní a pokud nemáte prokládané video, kvalita obrazu by se poškodila (objeví se zuby na hranách). Proto si dobře zkontrolujte, zda má Deinterlace filtr stav "zakázáno".

Druhým filtrem je "Ořez". Ořezáváte okraje shora nebo zdola, rozměr videa se tím zmenšuje. Přepínače "Synchronizace" zajistí, že ořez se provede symetricky. Přepínač "Auto. Poměr" změní udávaný pomět stran tak, aby to odpovídalo ořezu. Tlačítko "Automaticky" vyhledá ve videu černý okraj a ten odstraní. Opačnou funkci má filtr "Rámec". Ten zas naopak přidává okraje kolem videa.

Čtvrtý filtr, "Rozlišení", mění rozměry obrazu. Máte-li vybráno jedno video, přednastaví se zde aktuální rozlišení videa. Máte-li vybráno více videí, přibude přepínač "Změnit velikost obrazu", kterým lze povolit změnu velikosti. Pozornost věnujte položce "Poměr stran". Jedná se o poměr stran, s jakým se video zobrazuje na obrazovce, a to nemusí souhlasit s poměrem stran vyplývajícím z počtu pixelů. Typicky PAL video má rozměr 720x576 pixelů, což je poměr stran 5:4, ale zobrazuje se s poměrem stran 4:3. Fotobanky často vyžadují čtvercový rozměr pixelů, tedy aby poměr stran v pixelech souhlasil s poměrem stran pro zobrazení. Zde budete mít typicky nastaveno buď "Originál", v tom případě se ponechá údaj o zobrazeném poměru stran ze vstupního souboru, nebo vyberete jeden z normalizovaných poměrů stran (mělo by to být 16:9). Volbu "Vlastní" vyberete např. pokud obraz ořezáváte, v tom případě přepínač "Auto. Poměr" zajistí správný poměr stran podle skutečných pixelů.

Máte-li nastaveny všechny parametry konverze, stiskněte tlačítko "PŘIDAT", čímž se konverze zařadí do fronty úloh. Frontu úloh si můžete prohlédnout na záložce "ÚLOHY". Po zařazení do fronty úloh můžete přidávat další úlohy a to i u videí, která jste už zařadili (např. zkonvertovat video do více formátů).

Pokud jste s přípravou skončili, stiskněte tlačítko "PŘEVÉST" a zahájí se konverze souborů. V okně konverze vidíte zbývající čas. Záložkou "CPU PRIORITA" můžete nastavit prioritu procesoru. Při nastavení "Nízká" zatěžuje konverze počítač jen minimálně. Volbu využijete, pokud na počítači chcete dělat něco dalšího a konverze běží na pozadí. Nevyužíváte-li počítač nebo na konverzi spěcháte více než na ostatní činnosti, přepněte na prioritu "Normální". Nepoužívejte ale vyšší priority než "Normální", počítač by se stal těžko ovladatelný. Správně by tam tyto vyšší volby ani neměly být.

A pokud konverze přece jen i při nejnižší prioritě příliš zatěžuje počítač, můžete ji tlačítkem pozastavit a pokračovat až později. Pokud konverzi přerušíte, zmizí ze seznamu dokončené úlohy i tato přerušená úloha, ale nezahájené úlohy zůstanou. Ve starších verzích mizely při přerušení všechny úlohy. Po dokončení konverze všechna videa ze seznamu videí smažte (buď označením a Delete, nebo v menu volbou "Soubor / Zavřít všechny soubory"), jinak si program bude držet soubory otevřené a nepůjdou přesunout ani smazat.

Budete-li konvertovat do formátu AVI s kodekem XVid, je potřeba nastavit dostatečně vysokou kvalitu. V nastavení XVid kodeku přepněte druh toku na "Konstantní Kvantizer" a nastavte hodnotu 1. Tím dosáhnete lepší kvalitu v klíčových snímcích, než by bylo u konstantího datového toku.

Autor: PandaWild


Komentáře


Gravatar
20. červenec 2016, 10:44 Vítězsla Lasota
Děkuju za skvělý návod.
 
Gravatar
11. duben 2017, 15:39 Michal
Také díky za návod!!!
 
Gravatar
20. září 2017, 10:48 Honza
Dobrý den, ořízl jsem černé rámečky v XMedia recode, ale tlačítko "převést" není aktivní. Děkuji za radu, Honza
 
Gravatar
30. červen 2018, 17:33 mada
No a když na listu "Obraz" v řádku "Mód" zvolím "Kopírovat", tak tam tedy žádný kodek nebude? (Nebo co tam pak fotobanka vidí za kodek?) A akceptuje takové video (ze zrcadlovky Canon EOS80D, ve fotoaparátu zvolen formát MOV, HD 1920 x 1080), kde v XMedia Recode dám "Kopírovat" a jen to oříznu a odstraním zvukovou stopu? A pokud akceptuje, tak proč to tedy vůbec převádět a volit kodek MotionJPEG? (Velikost 30s videa z foťáku je jen cca 300 MB...)
(Omlouvám se za asi primitivní dotaz, ale s videi začínám a moc se v tom nevyznám.)
 

Přidej komentář
Pokud se chcete na něco zeptat, vyhledejte/zapište svůj dotaz na fotobankovém diskuzním fóru.

14. březen, 2018

Výdělky ve fotobankách 2017

Po zveřejnění základních statistik je na řadě detailnější rozpitvání výdělků českých fotobankéřů v zahrničních microstock fotobankách. Nejinak tomu bude i letos. Více...

Výsledky fotobankového průzkumu 2017

Napsáno 13. březen, 2018 v sekci Fotobankový průzkum
Letos jsem opět použil loňskou kratší variantu dotazníku, přidal jsem snad jen jednu nebo dvě otázky. Celkem se průzkumu zúčastnilo 114 respondentů, což je sice méně než v předchozích letech, ale pořád je to dostatečné množství pro nějaké smyslupné záběry. Pojdmě se na to podívat. Více...

Výdělky ve fotobankách 2016

Napsáno 27. březen, 2017 v sekci Fotobankový průzkum
Po zveřejnění základních statistik je na řadě detailnější rozpitvání výdělků českých fotobankéřů v zahrničních microstock fotobankách. Nejinak tomu bude i letos. Více...

Výsledky fotobankového průzkumu 2016

Napsáno 24. březen, 2017 v sekci Fotobankový průzkum
Letos jsem z nedostatku času vyškrtal některé otázky z průzkumu, povětšinou to byly takové, jejichž odpovědi se moc neměnily. Průzkumu se zúčastnilo trochu méně respondentů (132), ale i tak si myslím, že mají výsledná data zajímavou vypovídací hodnotu. Pojďme se podívat, jak to dopadlo. Více...

Úprava zvuku videa aplikací Audacity

Napsáno 13. srpen, 2016 v sekci Prodej videa ve fotobankách
Při přípravě videí pro fotobanky je často zapotřebí úprava zvuku zvukovým editorem. U některých videí se sice bez zvuku obejdeme, ale jsou případy, kdy je zvuk nutností a nahrávku nám může znehodnotit hluk větru, šum či hudba na pozadí. Běžnému fotobankéři se zpravidla nevyplatí pořízení profesionálního nástroje, jakým je Adobe Audition. Proto se dnes podíváme na alternativu, open source program Audacity, verze 2.1.2. Je k dispozici pro Windows, Mac i Linux a je plně lokalizován do češtiny. Více...

Proč nám vadí prokládání u videa?

Napsáno 18. červenec, 2016 v sekci Prodej videa ve fotobankách
Prokládání nám komplikuje život v tom, že na PC nemá opodstatnění, ale kvůli televiznímu přenosu se stále ještě používá a je velmi obtížný vzájemný převod. Tento text berte jako první dodatek k seriálu o prodeji videí ve fotobankách. Více...

Jak na průhlednost, seamless loop a time-lapse ve videích

Napsáno 12. červenec, 2016 v sekci Prodej videa ve fotobankách
V posledním dílu seriálu "Videa pro fotobanky" se podíváme na tři zajímavé metody tvorby videa - několik možností řešení průhlednosti, postupy a nástroje pro vytvoření seamless loop (nekonečné smyčky) a tvorbu časosběrného videa (timelapse). Více...

Editace videa programem VirtualDub

Napsáno 11. červenec, 2016 v sekci Prodej videa ve fotobankách
Program VirtualDub patří už léta mezi klasiku pro úpravu videí. Nejedná se přímo o střihový program, kterým byste mixovali klipy do celovečerního filmu. Ale to u fotobank nepotřebujeme, střih potřebujeme jen k odstranění nežádoucích částí záznamu z kamery. Větší přínos pro nás má VirtualDub jako obrazový filtr. K dispozici jsou nejen vestavěné filtry (pro úpravy jako změna jasu, barvy, překlápění, přidání vodoznaku, motion blur), ale na internetu jsou k nalezení velká kvanta pluginů do VirtualDub. Jako např. výborný filtr Deshaker, který dokáže stabilizovat roztřesený obraz až zázračně. Více...

Konverze videa nástrojem XMedia Recode

Napsáno 29. červen, 2016 v sekci Prodej videa ve fotobankách
Videa jsou komplexní soubory, které mohou obsahovat obrazovou stopu (stream, datový proud), zvukovou stopu nebo titulky. Stop stejného typu může být i více, např. zvukové stopy ve více jazykových verzích. Video v nějakém formátu (soubor s příponou MOV, AVI, MP4) se nazývá kontejner. Stopy v něm obsažené mohou být v nějakém komprimovaném tvaru (JPEG komprese, mezisnímková komprese, nekomprimovaný RGB). V záhlaví stopy je informace o kodeku, kterým lze stopu dekódovat (XVid, DivX, H.264, Motion-JPEG). Více...

Požadavky fotobank na formát videa

Napsáno 28. červen, 2016 v sekci Prodej videa ve fotobankách
Každá fotobanka má trochu jiné požadavky na videa. Mezi ty základní patří formát, rozlišení, datová velikost a délka videa. Některé přijímají editorial (zpravodajská) videa, jiná ne. Liší se také v možnosti nahrávání videa na jejich web. Na všechny tyto aspekty nahrávání videí na jednotlivé fotobanky se nyní podíváme. Více...

Tvorba videa pro fotobanky

Napsáno 27. červen, 2016 v sekci Prodej videa ve fotobankách
Videa se na fotobankách neprodávají tak často jako fotky či ilustrace, ale jejich ceny jsou podstatně vyšší a tak mohou být pro mnohé zajímavější oblastí tvorby. Minimálně jsou dobrým zpestřením portfolia, když vás vaše tvorba již omrzela. Výhodou videí může být pro mnoho autorů to, že fotobanky berou videa poměrně ochotně a málokteré video vyhodí. Více...

Prodej videa ve fotobankách

Napsáno 23. červen, 2016 v sekci Prodej videa ve fotobankách
Prodáváte na fotobankách fotky, ilustrace nebo vektory? Chtěli byste zkusit rozšířit portfolio o nový typ obsahu? Jste tvůrce video obsahu a hledáte odbyt pro své klipy? Zkuste prodej footage videa na fotobankách. V následujících dnech zde bude publikován šestidílný podrobný seriál o tvorbě videa pro fotobanky, jehož autorem je Panda Wild. Toto je jeho úvodní díl, který pro vás pro změnu napsala Soim. Více...

Výdělky ve fotobankách 2015

Napsáno 25. březen, 2016 v sekci Fotobankový průzkum
Po zveřejnění základních výsledků fotobankového průzkumu přichází - tak jako každý rok - detailní rozpitvání výdělků českých a slovenských fotobankéřů. Snadno si tak můžete ověřit, jestli vyděláváte ve fotobankách více, či méně než průměrný respondent mého průzkumu. Více...

Výsledky fotobankového průzkumu 2015

Napsáno 18. březen, 2016 v sekci Fotobankový průzkum
Letos to je už šestý ročník fotobankového průzkumu, jehož výsledky si právě prohlížíte. Oproti loňsku se jej zúčastnilo trochu méně fotobankéřů (149 oproti loňským 163), ale věřím, že i tak budou výsledky zajímavé. Letos jsem přidal snad jen jednu novou otázku a několik dalších jsem přeformuloval. Ale pojďme se podívat, jak to vše dopadlo: Více...

Rozhovor s úspěšným anonymním fotobankéřem

Napsáno 06. březen, 2016 v sekci Fotobankové příběhy
Krátce poté, co jsem spustil letošní fotobankový průzkum (mimochodem, pokud jste ještě nevyplnili anonymní dotazník pro letošní fotobankový průzkum, učiňte tak co nejdříve, děkuji!), mi napsal jeden z respondentů, protože špatně odpověděl na jednu z otázek - chtěl svou odpověď v dotazníku upravit, protože si myslel, že by to mohlo ovlivnit výsledné statistiky. Trochu jsem se podivil a zapochyboval, ale při hledání příslušného záznamu ve výsledcích průzkumu mi to došlo - jednalo se totiž o fotobankéře ze skupiny Top10, tedy byl to jeden z nejúspěšnějších českých fotobankéřů s opravdu velkými fotobankovými výdělky. Dotyčný se mi na konci emailu ještě omluvil, že se nepodepsal, protože by chtěl zůstat v anonymitě (což zcela chápu). Více...

Rozhovor s Petrem Štěpánkem, fotobankovým food fotografem

Napsáno 07. duben, 2015 v sekci Fotobankové příběhy
Petr mě oslovil asi před rokem, začínal s fotobankami a chtěl poradit se Shutterstockem. Třikrát jej odmítli a pak se mi už neozval. Až půl roku na to mi napsal děkovný email - jeho příběh měl šťastný konec - na Shutterstock se na počtvrté dostal, v současnosti má jeho portfolio několik tisíc fotografií a fotobanky mu generují nezanedbatelný měsíční příjem. Jsem vždy velmi nadšen, když se takový příběh ke mě dostane, a proto bych se s vámi rád o něj podělil v tomto rozhovoru. Více...

Výdělky ve fotobankách 2014

Napsáno 23. březen, 2015 v sekci Fotobankový průzkum
Přichází nedílná a nejvíce očekávaná součást mého fotobankového průzkumu - podrobný přehled výdělků v microstock fotobankách za rok 2014. Statistiky a srovnávání výdělků grafiků, fotografů, amatérů, profíků, fotobankových začátečníků i ostřílených fotobankéřů. Více...

Výsledky fotobankového průzkumu 2014

Napsáno 22. březen, 2015 v sekci Fotobankový průzkum
Jubilejní pátý ročník fotobankového průzkumu zdárně proběhl s rekrodní účastí - celkem se ankety zúčastnilo 163 respondentů. Věřím, že díky novým otázkám (používané aplikace, zdroje inspirace) bude pro vás další tvorba pro fotobanky ještě zábavnější a snazší. Více...

Rozhovor s Magdou

Napsáno 04. září, 2014 v sekci Fotobankové příběhy
S Magdou jsem se poprvé potkal na fotobance Dreamstime, kde mi sama napsala pozdrav, jakožto reakci na mé nováčkovské představení v diskusním fóru - registrovala se na tuto fotobanku o půl roku dříve než já. Následně jsem jí zavalil spoustou svých otázek na fotobanky a jejich fungování, stala se tak pro mne fotobankovým guru. Až později na českém fotobankovém diskusním fóru jsem zjistil, že nejen pro mě. Více...

Výdělky ve fotobankách 2013

Napsáno 25. březen, 2014 v sekci Fotobankový průzkum
Po roce opět přicházím s konkrétními statistikami výdělků z prodejů fotografů a ilustrátorů v zahraničních fotobankách. Následující informace jsou získány z anonymního dotazníku, ve kterém čeští a slovenští fotobankéři hodnotili své prodeje ve fotobankách za rok 2013. Z původních 128 respondentů jsem musel v některých srovnání část vynechat kvůli chybějícím údajům. Více...

Výsledky fotobankového průzkumu 2013

Napsáno 17. březen, 2014 v sekci Fotobankový průzkum
I letos proběhl fotobankový průzkum (byl to již čtvrtý ročník) mezi českými (a samozřejmě také slovenskými) grafiky, fotografy, videotvůrci, kteří prodávají svou tvorbu na zahraničních microstock fotobankách. Dnes se podíváme na první výsledky této anonymní ankety, později přibude také článek s detailnějším rozborem výdělků. Více...

Oplatí sa fotiť pre fotobanky v roku 2014?

Napsáno 27. leden, 2014 v sekci Fotobankové příběhy
V Júni tohoto roku to budú 3 roky čo prispievame do fotobánk. Rád by som sa s vami podelil o náš príbeh. O fotobankách sme vedeli už dlhšie, ale čas dozrel v Júni 2011, keď sme sa zaregistrovali a vybrali z našeho portóflia cca 10 fotiek a skúšobne ich nahrali do BIG 5 fotobánk a vyrazili na víkend do Karlových Varov na filmový festival. V nedelu sme sa vrátili domov. Poschvalovali nám fotky a dokonca sme zarobili prvé doláre. Více...

Výdělky ve fotobankách 2012

Napsáno 25. březen, 2013 v sekci Fotobankový průzkum
Jaké jsou skutečné výdělky fotografů a grafiků ve fotobankách? Jak se liší výdělky amatérů od profesionálů, grafiků od fotografů, začátečníků od pokročilých a veteránů? Jaké jsou výdělky těch nejlepších? Kolik vám dokáže vydělat jedna fotka nebo vektorová ilustrace za rok ve fotobance? Na všechny uvedené otázky odpovídám v tomto článku, který vznikl podrobněším zpracováním dat z fotobankového dotazníku za rok 2012. Více...

Výsledky fotobankového průzkumu 2012

Napsáno 11. březen, 2013 v sekci Fotobankový průzkum
Tento rok byla účast v mém průzkumu mezi českými (a slovenskými) uživateli fotobank slabší. Ale i tak jej vyplnilo pěkných 111 respondentů a tak doufám, že sebraná data budou schopná o něčem vypovídat. Loňská vysoká účast byla způsobena odkazem z facebookových stránek fotobanky Pixmac, což bohužel také zapříčinilo jisté zkreslení výsledků. Letos se nic takového nekonalo a tak by měly data lépe odpovídat skutečnosti. Více...

Půl roku ve fotobankách

Napsáno 10. únor, 2013 v sekci Fotobankové příběhy
Jmenuji se Tomáš Mikula a rád bych se s vámi podělit o zkušenosti z mého prvního půl rok na trhu se stock fotografiemi. Začalo to na začátku minulého roku, kdy jsem se začal zajímat o to, co to vůbec microstock je. V té době mi paradoxně nebylo ještě ani 18let. V říjnu minulého roku se situace změnila a konečně jsem udělal první kroky, které vedly k prvním prodejům. Více...

Ranní výlet za fotkou

Napsáno 09. prosinec, 2012 v sekci Fotobankové příběhy
Nejsem typ, který fotí pro mikrofotobanky. Spíš si fotím, co chci a co kolem sebe vidím a pak některé snímky nahrávám na mikrofotobanky. Fotografování mám prostě jako koníček, který mě baví a vyplňuje mi volný čas. A jelikož dalším koníčkem je například turistika, či geocaching, kloudně se dají skloubit. Naštěstí má druhá polovička je na tom podobně a tak si výlety do přírody užíváme většinou spolu. Ač přítelkyně sama nefotí, je k mému koníčku povětšinou tolerantní. Někdy si vysloužím fotkou pochvalu, jindy kritiku a někdy i výsměch. Jako například u autoportrétu v ranní mlze. Více...

Petrův fotobankový příběh

Napsáno 06. prosinec, 2012 v sekci Fotobankové příběhy
Jmenuju se Petr a toto je můj fotobankový příběh. V době, kdy jsem hledal jiné zdroje příjmu kromě svého zaměstnání jsem byl s manželkou na dovolené na maltě (tzn. předělávali jsme koupelnu a kuchyni svépomocí) a počasí nám vyšlo opravdu krásné. Bylo léto 2009 a oba jsme také přestali kouřit, protože jsme se dozvěděli, že jsme těhotní, teda hlavně žena, ale nesmějte se, oba jsme přibrali (a já mám ještě teď váhu po porodu). Od září jsem opět nastoupil do práce, učitel zedníků na praxe. Více...

Nekopírujte, jinak vám zruší na fotobance účet

Napsáno 12. listopad, 2012 v sekci Prodej fotek a ilustrací ve fotobankách
Na začátku října mě jeden čtenář upozornil na podezřelé portfolio na fotobance Shutterstock, které mělo až nápadně podobné ilustrace jako to moje. Podíval jsem se na něj, a bylo to tak - portfolio obsahovalo asi 250 ilustrací, z nichž polovina byly moje hodně přesné napodobeniny a jejich variace. Na první pohled nebylo mnohdy ani poznat, zda to jsou předělané ilustrace, nebo úplné kopie. Majitelem portfolia byl nick "foto1883" a na Shutterstocku byl zaregistrován od roku 2012 - což myslím také trochu vypovídalo o tom, že to nebylo nechtěné pochybení autora. Více...

Co kreslit a fotit během roku pro fotobanky?

Napsáno 15. říjen, 2012 v sekci Prodej fotek a ilustrací ve fotobankách
Tak to je zapeklitá otázka. Na jednu stranu je výhodné tvořit obrázky s tématy, které se prodávají pořád - například jídlo, životní styl, průmysl, v případě ilustrací pak ikony, abstraktní pozadí, webové elementy. Na druhou stranu ale stojí za to, věnovat se také sezónní tématice - mám na mysli zejména svátky. Prodávájí se sice jen v určitém období v roce, ale o to masívněji. Více...

Výdělky fotobankéřů za rok 2011

Napsáno 13. duben, 2012 v sekci Fotobankový průzkum
Na základě dat z fotobankového dotazníku za rok 2011 jsem vygeneroval následující zajímavé statistiky o reálných výdělcích českých fotobankéřů v zahraničních microstock fotobankách. Oproti loňskému ročníku (pro porovnání doporučuji přečíst výsledky z loňského roku: Jaké jsou výdělky českých fotografů a grafiků ve fotobankách) jsem přidal pár dalších zajímavých statistik. Více...

Výsledky fotobankového průzkumu 2011

Napsáno 28. březen, 2012 v sekci Fotobankový průzkum
Letos se fotobankového průzkumu zůčastnilo rekordních 155 fotobankéřů (to jest o 54 více než loni). Zásluhu na tom mají zejména facebookové stránky české fotobanky Pixmac, neboť tam uveřejnili odkaz na tento dotazník a tím znatelně přibylo respondentů (asi tak jedna třetina). Více...

Jste grafik který hledá práci? Zkuste kreslení (focení) pro fotobanky (brigáda, přivýdělek nebo práce na plný úvazek)

Napsáno 31. leden, 2012 v sekci Jak začít
Na internetu každou chvíli nacházím inzeráty, ve kterých grafici hledají práci. Rád bych jim doporučil jeden zdroj příjmů, díky kterému budou nezávislí, svobodní, můžou pracovat z tepla domova a když jim to půjde dobře tak i finančně dobře zajištění. Jde o kreslení pro fotobanky. Více...

Mikrofotobanky 2011 - průzkum mezi fotografy a grafiky

Napsáno 03. leden, 2012 v sekci Fotobankový průzkum
Po zdařilém prvním ročníku mikrofotobankového průzkumu je na řadě ročník druhý, který bude doufám ještě zdařilejší. O co vlastně jde? Loni jsem se rozhodl zmapovat českou fotobankovou sféru - zjistit, kolik je tu asi tak grafiků a fotografů, kteří prodávají své výtvory v zahraničních microstock fotobankách, kolik vydělávají, jak mají velká portfolia, na kterých fotobankách se jim nejlépe prodává a další zajímavé informace. Více...

Recenze knihy How to make money from your digital images

Napsáno 29. září, 2011 v sekci Prodej fotek a ilustrací ve fotobankách
Po delší době jsem si konečně našel čas a přečetl si další knihu o fotobankách a prodeji fotek v nich. Tentokráte se jednalo o starší titul (byl vydán v roce 2008) a tak mě zajímalo jak moc se svět fotobank za ty tři roky změnil. Více...

Recenze knihy Microstock Money Shots

Napsáno 19. září, 2011 v sekci Prodej fotek a ilustrací ve fotobankách
Microstock Money Shots: Turning Downloads into Dollars with Microstock od autorky Ellen Boughn je první kniha o microstock fotobankách, kterou jsem četl. V té době to byla docela novinka (vyšla v srpnu 2010) a docela se mi líbila. Autorka Ellen Boughn, je ve světě fotobank poměrně známá osobnost - v oboru je již přes třicet let, pracovala pro několik fotobank a sama jednu z nich založila (After-Image). Možná jste četli některý z článků na jejím Dreamstime blogu nebo na blogu o focení a fotobankách, který sídlí na její doméně. Více...

Zahraniční knihy o fotobankách

Napsáno 12. září, 2011 v sekci Prodej fotek a ilustrací ve fotobankách
Chcete-li snadno a rychle načerpat informace o tématu, která vás zajímá, ale o kterém toho moc nevíte (ať už je to programovací jazyk, software, nebo cokoliv jiného), tak mezi nejpohodlnější a nejrychlejší způsoby patří kniha - vše v ní máte přehledně popsáno a můžete si to prostudovat například cestou z práce nebo večer v posteli. Více...

Fotobanky a já, aneb jak to všechno začalo

Napsáno 06. září, 2011 v sekci Jak začít
S fotobankami pracuji již déle než 5 let - od počátku jako fotograf přispěvovatel, který na fotobankách prodává své fotografie, později jsem přidal i vektorovou grafiku a po několika letech jsem okusil i druhou stránku fotobank - začal jsem je používat jako zákazník a uživatel, který tam nakupuje. Všechno to ale začalo mnohem dříve... Více...

Jaké jsou výdělky českých fotografů a grafiků ve fotobankách

Napsáno 19. srpen, 2011 v sekci Fotobankový průzkum
Reálné výdělky z fotobank – nejdůležitější otázka, jejíž odpověď zajímá většinu fotografů a grafiků, když přijde řeč na možnost prodávat fotografie a vektorové ilustrace v zahraničních microstock fotobankách. Mimochodem to byl také jeden z důvodů, proč jsem se pustil na začátku roku 2011 do fotobankového dotazníku. Po zveřejnění výsledků jsem se zaměřil do detailního prozkoumání výdělků českých fotografů a ilustrátorů. V tomto článku si můžete konečně ověřit, zda se fotobanky vyplatí a kolik se na nich dá opravdu vydělat. Více...

Výsledky fotobankového průzkumu

Napsáno 17. srpen, 2011 v sekci Fotobankový průzkum
V lednu 2011 jsem poprvé uskutečnil velký dotazníkový průzkum mezi českými prodejci v zahraniřních fotobankách s cílem zjistit nějaké informace (zajímalo mě zejména kolik jich je, kde prodávají a jaké jsou jejich výdělky). Celá anketa byla přísně anonymní a celkem měla poměrně velký úspěch - více než 100 respondentů! Nyní je načase seznámit vás s prvními výsledky. Více...

Danění příjmů z fotobank

Napsáno 28. duben, 2011 v sekci Prodej fotek a ilustrací ve fotobankách
Pokud vyděláváte pravidelně ve fotobankách na prodeji svých fotografií a ilustrací, pak byste neměli zapomenout své zisky zdanit - zahrnout je do svého daňového přiznání, které odevzdáváte na konci března. Více...

Jak začít prodávat fotky a ilustrace ve fotobankách

Napsáno 28. duben, 2011 v sekci Jak začít
Již jste slyšeli o tom, že v některých fotobankách berou a prodávají fotografie a další výtvory i od naprostých amatérů a že si lze tak vcelku slušně přivydělat? A teď přemýšlíte, zda to zkusit či nikoliv? V tom přípdě je tento úvodní článek určen přímo pro vás. Více...

Prodej fotek a ilustrací

Diskuzní fórum

O fotobankách, focení i kreslení vektorů můžete diskutovat na fotobankovém diskusním fóru.

Nejlepší fotobanky

Seznam těch nejlepších fotobank, setříděn podle výše výdělků:

Shutterstock Shutterstock
Dreamstime Dreamstime
Fotolia Fotolia
iStockphoto iStockphoto
BigStock BigStock
123RF 123RF
Graphic Leftovers Graphic Leftovers
Depositphotos Depositphotos
Pond5 Pond5

Více informací →

Newsletter

Přihlašte se k odběru občasného newsletteru s přehledem dění kolem fotobank

Fotobanky na Facebooku

Spoustu drobnějších zpráv píšu jen na Facebook.