Diskuzní fórum

Autorský zákon

Autorský zákon a fotobankyTento text si neklade za cíl rozbor jednotlivých paragrafů a ustanovení tohoto zákona, ale je pokusem seznámit čtenáře s jeho základními pojmy a postupy tak, aby umělci tvořící pro fotobanky, věděli, jaká základní práva a povinnosti tato právní norma autorovi přináší. Pro ty, kteří by zatoužili přečíst si zákon celý se jedná o Předpis č. 121/2000 Sb.Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon

Předně je potřeba si uvědomit kdo to vlastně autor je. Ze všeobecného hlediska je to každá konkrétní osoba, která vytvoří svým konáním nějakou věc nebo jinou hodnotu. V praxi to znamená, že pokud pekař upeče koláč, tak je koláč jeho autorským dílem. Někdo by možná namítl, že mlynář co mu dodal mouku, je autorem mouky a ostatní dodavatelé jsou autoři dalších surovin. Je tomu opravdu tak. U finálního produktu je však autor ten, kdo ho vyrobil. Jinak by to bylo v případě, kdyby se na výrobě koláče podílelo více pekařů. V tomto případě by se jednalo o kolektiv autorů.

Jak jsem uvedl na začátku, nechci tu dělat rozbor tohoto zákona jako celku. Obsahuje spoustu odlišností pro jednotlivé umělecké obory, ale zaměřím se pouze na část, která je důležitá pro ty, co prodávají na fotobankách, tedy na výtvarné umění.

Autorem, ve smyslu zákona autorského je myšlena konkrétní fyzická osoba, která svou činností tvoří díla určité estetické a obsahové hodnoty a tato díla veřejně prezentuje. Tyto práce se většinou stávají předmětem obchodní činnosti a autorům jsou vypláceny honoráře. Ochrana autorského díla trvá po dobu života autora a dále 70 let po jeho smrti. V tomto období má k dílu majetkoprávní vztah osoba, kterou autor určí za svého života, nebo osoba určená zákonem (dědictví).

Pro fotobankéře to znamená, že pokud odkážou svá portfolia potomstvu, bude i ono nadále inkasovat honoráře z prodeje obrazového materiálu zesnulého autora, případně je může smazat a podobně. Stejná práva bude mít i jiná osoba, které bude autor své dílo věnovat.

Po uplynutí této doby se stává dílo takzvaně volným. To ale neznamená, že by si s ním mohl dělat každý, co by chtěl. U významnějších autorů se jejich práce většinou dostanou do různých sbírkotvorných organizací (muzea, galerie atd) které pečují o autorův umělecký odkaz a dbají, aby jeho dílo bylo prezentováno kultivovanou formou. V případě fotobank by mělo dojít k zablokování portfolia, protože fotobanka má s autorem pouze obchodní vztah na zprostředkování prodeje obrazového materiálu a nikoliv vztah majetkoprávní.

Asi nejdůležitějším ustanovením tohoto zákona je to, že je u nás autorské právo nepřenosné. To znamená, že autor, tedy konkrétní osoba, která dílo vytvořila, jím zůstává na vždy a to i po své smrti. Autorské právo nelze prodat, věnovat a ani jinak se ho zbavit. Podle mých informací tohle pravidlo platí ve většině Evropských zemí.

To co se tedy prodává na fotobankách jsou licence k užití obrazového materiálu. Licence jsou nastaveny tak, že si zákazník koupí za určitý obnos obrazový materiál v určité kvalitě, velikosti a má možnost ho použít určitým způsobem. Autor z prodeje obdrží smluvní honorář a zprostředkovatel, tedy fotobanka poplatek za zprostředkování prodeje. Potud je vše v pořádku. Pokud bych ale ve smluvních podmínkách našel, že mě fotobanka nabízí prodej autorských práv, tak bych asi zpozorněl. Někdy se může jednat jen o špatné vyjádření exkluzivní licence (Dreamstime). Může však také jít o fotobanku sídlící v zemi, která nemá toto ustanovení v autorském zákonu. Pro autory v ČR a všeobecně v zemích EU platí, že se při prodeji svých děl řídí autorským zákonem platným pro zem, ve které bydlí. To stejné platí i pro agentury věnující se prodeji obrazového materiálu.

Jednotlivé licenční ujenání a obchodní podmínky se na jednotlivých fotobankách liší a každý autor by si je měl pečlivě prostudovat, než se rozhodne s konkrétní fotobankou spolupracovat. Chtěl bych se ale pozastavit u takzvané exkluzivní licence, kterou některé fotobanky nabízejí. Tento termín bývá často zaměňován s prodejem autorských práv a s výhradním zastoupením prodeje určitého obrazového materiálu, kde se jedná též o určitou exkluzivitu, ale jinak myšlenou.

V případě, že nahrajeme na fotobanku obrazový materiál a potvrdíme fotobance exkluzivní prodej, tak jí říkáme, že tento obrazový materiál budeme prodávat jen tady. Za tohle většinou autor obdrží trochu lepší honorář při prodeji a někdy i jiné benefity.

U exkluzivní licence k určitému snímku nebo grafice to funguje trochu jinak. Fotobanka zákazníkovi, který požaduje takovou licenci k určitému obrazovému materiálu, umožní po jeho zakoupení zcela volnou manipulaci a užití tohoto materiálu a garantuje mu, že tento materiál nebude dále v prodeji a to ani na jiných fotobankách a podobně. Fotobanka potom o této situaci informuje autora a nabídne mu smluvní honorář. Pokud autor souhlasí, tak musí do určité doby odstranit konkrétní obrazový materiál ze všech fotobank a zavázat se, že tento materiál už nadále nebude nikde prodávat a ani jinak publikovat. Někdy musí autor přidat i souhlas s licenčními podmínkami.

Jak to však je v případě, že za autorem přijde zákazník s požadavkem vytvoření konkrétního díla jen pro jeho použití. Autorský zákon umožňuje sestavení takzvané autorské smlouvy. Tato smlouva musí obsahovat jednak formální a technická data, ale hlavně rozsah autorem poskytnuté licence k obrazovému materiálu. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádné pravidlo pro rozsah licencí v tomhle případě, tak bývají často jako vzor použity obchodní podmínky některé z fotobank. Může se však také jednat o zcela specifické podmínky individuálně dohodnuté mezi autorem a zadavatelem.

Dalším důležitým ustanovením autorského zákona je použití díla, nebo jeho části jiného autora, pro vytvoření díla vlastního. Jedná se především o různé koláže, fotomontáže a podobně. Zákon jednoznačně říká, že jakýkoliv obrazový materiál nesmí být takto použit bez souhlasu autora. Toto ustanovení se vztahuje i na obrazový materiál volně šířený na internetu a v tiskovinách. Osobně jsem se setkal s případem, kdy si jistý grafik „ půjčil “ od jednoho amatérského fotografa několik zimních motivů na novoročenky.

Jiná situace je však v případě, kdy autor zakoupí části díla, nebo dílo celé jiného autora, fonty, nebo grafické symboly, fotky a podobně oficiálně, ať už přímo od autora, nebo přes zprostředkovatele, případně využije knihoven u legálně zakoupených software. V tomto případě může takovéto komponenty použít pro svoji další práci, protože autor těchto komponentů je poskytl vědomě k využití pro další zpracování.

Samostatnou kapitolu tvoří takzvané volné databáze. Najdeme tu od fotek přes fonty až po vektory, různé tapety a podobně. Tyto databáze se tváří jako free tedy že jejich obsah je volně k použití. Tady bych chtěl upozornit, že ne každá taková databáze je úplně free, ale free obsah mají pouze pro soukromé použití. Tedy za účelem, že nebude předmětem dalšího komerčního použití. Pokud by autor chtěl použít takový materiál k dalšímu zpracování pro komerční účely, tak by měl, nebo spíše musí kontaktovat provozovatele databáze o souhlas s takovým použitím.

Pokusil jsem se popsat ty nejdůležitější ustanovení autorského zákona, které jsou důležité pro autory, zabývající se tvorbou obrazových materiálů a jejich prodejem ve fotobankách nebo při tvorbě na objednávku. V případě, že jsem na něco zapomněl, nebo pokud je něco nejasné, tak se ptejte. Pokud budu vědět tak rád odpovím.

Bc. Zbyněk Ševčík


Komentáře


Gravatar
20. duben 2015, 17:53 Zbyněk (basti)
Obávám se, že zahraniční fotobanky chápou prodej spíše v módu "správce autorských práv" a ne jako zprostředkování obchodu - uzurpují si totož plno práv a jednostranně mění podmínky, což je v podstatě v celé EU výslovně nezákonné. Jenže fotobanky podnikají z USA a jelikož je zatím žádná pořádná žaloba nepostihla, zatím si dělají co chtějí. Totéž platí pro uzurpuvání si převoditelných komerčních licencí například ze strany sociálních sítí.
 
Gravatar
23. duben 2015, 04:24 Zbyněk
Do jisté míry souhlasím. Je však nutné vzít v úvahu, že každý autor má možnost si před podpisem smlouvy přečíst smluvní podmínky, kde si fotobanky vymiňují určitá práva a pravidla. Je potom na každém autorovi, jestli do takového vztahu vstoupí.

To, že fotobanky vystupují vůči autorům z nadřazené pozice je dáno i tím, že neustále přibývá autorů, kteří jejich prostřednictvím prodávají. Tedy nabídka značně převyšuje poptávku. Fotobanky tak nejsou nuceny jednat s autory příliš v rukavičkách a zaměřují se spíše na hýčkání svých klientů.
 
Gravatar
8. prosinec 2016, 11:55 Zdeněk Novák
Citace:
Obávám se, že zahraniční fotobanky chápou prodej spíše v módu "správce autorských práv" a ne jako zprostředkování obchodu - uzurpují si totož plno práv a jednostranně mění podmínky, což je v podstatě v celé EU výslovně nezákonné. Jenže fotobanky podnikají z USA a jelikož je zatím žádná pořádná žaloba nepostihla, zatím si dělají co chtějí. Totéž platí pro uzurpuvání si převoditelných komerčních licencí například ze strany sociálních sítí.
 

Přidej komentář
Pokud se chcete na něco zeptat, vyhledejte/zapište svůj dotaz na fotobankovém diskuzním fóru.

Prodej fotek a ilustrací

Diskuzní fórum

O fotobankách, focení i kreslení vektorů můžete diskutovat na fotobankovém diskusním fóru.

Nejlepší fotobanky

Seznam těch nejlepších fotobank, setříděn podle výše výdělků:

Shutterstock Shutterstock
Dreamstime Dreamstime
Fotolia Fotolia
iStockphoto iStockphoto
BigStock BigStock
123RF 123RF
Graphic Leftovers Graphic Leftovers
Depositphotos Depositphotos
Pond5 Pond5

Více informací →

Newsletter

Přihlašte se k odběru občasného newsletteru s přehledem dění kolem fotobank

Fotobanky na Facebooku

Spoustu drobnějších zpráv píšu jen na Facebook.